Podpisanie umowy o współpracy naukowej z Kliniką Otorynolaryngologii Państwowego Szpitala Uniwersyteckiego CHNU w Fann z Senegalu

W dniach 28-30.10.2013 gościliśmy w Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu doktora Gilberta Tendinga z Kliniki Otorynolaryngologii Państwowego Szpitala Uniwersyteckiego CHNU w Fann, Dakar, Senegal. Podczas tej wizyty Prof. Henryk Skarżyński, Dyrektor Instytutu, i dr Gilbert Tending podpisali umowę o współpracy naukowej.

Jednym z ważniejszych zadań, jakie postawił sobie Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, jest popularyzacja idei wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń komunikacyjnych nie tylko w Polsce, ale także na forum międzynarodowym. Istotnym elementem tego zadania jest misja propagowania i organizacji pilotażowych programów badań zmysłów w krajach, w których dostęp do świadczeń medycznych jest ograniczony. Wizyta dr Gilberta Tendinga, kierującego Kliniką Otorynolaryngologii Państwowego Szpitala Uniwersyteckiego CHNU w Fann, w Dakarze, stolicy Senegalu, miała na celu nawiązanie współpracy naukowej, szczególnie w zakresie w zakresie wczesnej diagnostyki i profilaktyki w zakresie zaburzeń narządów zmysłów oraz telemedycyny.

Podczas swojej wizyty dr Tending zapoznał się z działalnością Światowego Centrum Słuchu i poszczególnych klinik i zespołów Instytutu, oraz miał okazję uczestniczyć jako obserwator w pierwszej w Polsce operacji wszczepienia nowego typu aparatu słuchowego na przewodnictwo kostne – BAHA Attract przeprowadzonej przez Prof. H. Skarżyńskiego. Podczas spotkania z zespołem IFPS dr G. Tending opowiedział też o swoim kraju, a przede wszystkim o trudnej sytuacji otorynolaryngologii w Senegalu. W całym Senegalu jest tylko 29 otorynolaryngologów, z czego tylko 8 pracuje poza Dakarem. Oznacza to, że duża część społeczeństwa nie ma dostępu do specjalistycznych konsultacji i świadczeń medycznych. Dla tych osób badania przesiewowe zorganizowane we współpracy z IFPS byłyby jedyną, być może, w życiu szansą na badanie słuchu. Umowa o współpracy naukowej podpisana w Kajetanach w dniu 29.10.2013 jest pierwszym krokiem na drodze do tego celu.