Profesor Henryk Skarżyński Honorowym Obywatelem Miasta i Gminy Czyżew

W dniu 28 kwietnia 2014 roku prof. Henryk Skarżyński otrzymał Honorowe Obywatelstwo Miasta i Gminy Czyżew. Uroczystość ta odbyła się podczas specjalnej sesji  Rady Miejskiej w Czyżewie.

Prof. H. Skarżyński swoją wizytę w Gminie Czyżew rozpoczął w Zespole Szkół w Czyżewie, w której z tej okazji odbyły się przesiewowe badania słuchu wszystkich uczniów. Po spotkaniu z dziećmi i młodzieżą, które z ogromnym zaciekawieniem wysłuchały specjalnie dla nich przygotowanej pogadanki na temat słuchu, prof. Skarżyński razem z panią Burmistrz Anną Bogucką i Posłem na Sejm RP Panem Jackiem Boguckim odwiedził kolejną szkołę Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie. Młodzież miała okazję odbyć niezwykłą lekcję patriotyzmu i przekonać się, że fakt iż się pochodzi z małej miejscowości nie przekreśla szans na światowy sukces.

Prof. Skarżyński zwiedził ponadto Gminę Czyżew. Zobaczył między innymi zalew, którego budowa została niedawno zakończona, ośrodek zdrowia, bibliotekę oraz szkołę podstawową w Rosochatem Kościelnem. Ciekawym punktem zwiedzania była wizyta w powstającym Muzeum Ziemi Czyżewskiej w Czyżewie, gdzie prof. Skarżyński obejrzał m.in. symbol upamiętniający czasy wywózki mieszkańców Czyżewa na Sybir – zabytkowy wagon kolejowy.

Główne uroczystości odbyły się podczas specjalnej Sesji Rady Miejskiej, którą rozpoczął i prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej w Czyżewie Witold Sienicki.

We wniosku o nadanie honorowego obywatelstwa do Rady Burmistrz Anna Bogucka podkreślała te wszystkie zasługi i dokonania które w pełni uzasadniają nadanie honorowego obywatelstwa. Zwracając się zaś do prof. Skarżyńskiego powiedziała:< „Panie Profesorze
Mieszkańcy Miasta i Gminy Czyżew serdecznie dziękują Panu za te wszystkie osiągnięcia, za Pana ofiarną pracę na rzecz drugiego człowieka i rozwoju medycyny. Jesteśmy dumni, że pochodzi Pan z naszej Gminy. Dla nas był Pan, jest i będzie zawsze naszym profesorem, którego losy i osiągnięcia śledzimy z zapartym tchem, któremu zawsze kibicujemy i wsłuchujemy się w każdą informację o Pana pracy. Dzisiejsza uroczystość to podziękowanie i dowód uznania dla Pana od mieszkańców. Dziękujemy także za trwające w naszych szkołach badania przesiewowe słuchu wśród uczniów. Podjęta uchwała o nadanie honorowego obywatelstwa Gminy Czyżew Panu Profesorowi Henrykowi Skarżyńskiemu jest wyrazem najwyższego uznania i podziękowania”.

Po przywitaniu gości i przedstawieniu wniosku głos zabrał prof. Henryk Skarżyński, który wygłosił wykład wraz z prezentacją multimedialną na temat problematyki słuchu w rozwoju współczesnego społeczeństwa.

Część oficjalną zakończył wpis do księgi pamiątkowej, kwiaty, życzenia i zdjęcia. Po części oficjalnej odbyło się przedstawienie przygotowane przez dzieci i młodzież z ZS w Rosochatem Kościelnem oraz Czyżewie, których anegdoty przeniosły Pana Profesora w klimat szkolnych lat. Wystąpiły również dzieci z Zespołu Tanecznego „Pierwszy Krok” działającego przy GOK w Czyżewie oraz Orkiestra Dęta.