Prof. Henryk Skarżyński „Zasłużony dla Powiatu Pruszkowskiego”

Medal za zasługi dla Powiatu Pruszkowskiego w kategorii zdrowie został przyznany Profesorowi Henrykowi Skarżyńskiemu podczas uroczystości uczczenia przez tę społeczność 25. rocznicy odzyskania wolności. Obchody odbyły się w dniu 17 października 2014 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Pruszkowie.

DyplomRocznica stała się okazją do uhonorowania najbardziej zaangażowanych mieszkańców medalem. Ideą jego przyznawania jest docenienie pracy i zaangażowania osób fizycznych, osób prawnych, organizacji społecznych i zawodowych. To wyraz uznania dla wszystkich, którzy tworzą lokalną społeczność i kształtują pozytywny wizerunek Powiatu Pruszkowskiego.

Medale przyznano w 9 regulaminowych kategoriach: Przyjaciel Powiatu Pruszkowskiego, Działalność Społeczna, Bezpieczeństwo, Kultura, Sport, Oświata i Edukacja, Administracja, Zdrowie, Młody Talent.

Warto dodać, że za udział w uroczystościach rocznicowych Komitet Organizacyjny Obchodów 70-lecia Czynu Zbrojnego na Kresach Wschodnich nadał Krzyże Pamięci Ofiar Ludobójstwa sztandarom: Powiatu Pruszkowskiego, Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej w Pruszkowie, Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszynie.