Złote Laury „Super Biznesu” przyznane

W dniu 24 września 2015 r., przyznane zostały Złote Laury „Super Biznesu”. Nagrody te wręczane są ludziom, instytucjom i firmom za działalność przynoszącą szczególne korzyści polskiej gospodarce oraz za osiągnięcia sprzyjające rozwojowi rodzimej przedsiębiorczości. W kategorii „Nauka i biznes” nagrodę otrzymał Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu za stworzenie unikalnej w skali świata placówki, w której działa interdyscyplinarny zespół lekarzy, inżynierów, fizyków.

Redakcja „Super Biznesu” doceniła także inicjatywy podejmowane przez Instytut – rozpoczęcie programu badań przesiewowych słuchu u noworodków, uzasadniając, że dzięki działalności placówki zarządzanej przez prof. Henryka Skarżyńskiego Polska stała się liderem wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu. Wyróżniona została ponadto pierwsza na świecie Krajowa Sieć Teleaudiologii oraz wkład Instytutu w promocję naszego kraju na arenie międzynarodowej.

– W każdym działaniu na pierwszym miejscu stawiamy dobro i potrzeby naszych pacjentów. Z tej potrzeby wyrosła właśnie idea Krajowej Sieci Teleaudiologii. Dla wielu naszych pacjentów częste wizyty w Instytucie wiążą się z długą drogą i kosztami związanymi z podróżą. By ułatwić im proces leczenia i rehabilitacji, wykorzystaliśmy internet jako narzędzie umożliwiające konsultacje medyczne na odległość. Tak powstał system pozwalający na stworzenie sieci współpracujących z Instytutem i sobą nawzajem ośrodków medycznych. W tym momencie chciałbym więc przede wszystkim podziękować za to wyróżnienie przede wszystkim naszym pacjentom, którzy mobilizują nas do działania i całemu zespołowi fantastycznych specjalistów, którzy ze mną współpracują – powiedział podczas Gali wręczenia Złotego Lauru „Super Biznesu” prof. dr hab. Henryk Skarzyński, dyrektor Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu.

Krajowa Sieć Teleaudiologii to system, który obejmuje m.in. telerehabilitację, telefitting, teleedukację, badania przesiewowe, telediagnostykę nie tylko w Polsce, lecz także w innych krajach Europy, Azji i Afryki.

Od końca lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku zespół Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu zorganizował i przeprowadził szereg programów wczesnego wykrywania, i leczenia zaburzeń słuchu u dzieci w wieku wczesno-szkolnym. W latach 2007 – 2015 wykonano ponad 430 000 badań przesiewowych słuchu w ramach kilkudziesięciu programów i projektów zarówno samorządowych, ogólnopolskich, jak i międzynarodowych. W roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęty został „Program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych za­mieszkałych na terenach gmin wiejskich”. Jest on kontynuacją analogicznych badań dzieci w wieku wczesnoszkolnym z obsza­rów wiejskich w Polsce, przeprowadzonych w latach 2008, 2010 i 2011 przez IFPS, z udziałem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników i Stowarzysze­nia Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek–Człowiekowi”. Badania te obejmą prawie 140 000 dzieci, głównie z klas I z ok. 6 tys. szkół podstawowych poło­żonych w gminach wiejskich na terenie całego kraju.

Idea badań przesiewowych słuchu u dzieci pro­mowana jest przez zespół Światowego Centrum Słuchu IFPS nie tylko w Europie, ale także w wielu innych krajach i regionach świata. Szczególnie dotyczy to krajów rozwijających się, charakteryzujących się niższym poziomem rozwoju medycyny i pro­filaktyki, które najwięcej mogą skorzystać z przekazywanej im przez polskich specjalistów wiedzy, doświadczeń oraz najlepszych praktyk. W wyniku współpracy pomiędzy IFPS i lokalnymi instytucjami oraz centrami medycznymi, pilota­żowe badania przesiewowe słuchu w szkołach zorganizowane zostały m.in.: w Mołdawii, Rumunii, Rosji, na Ukrainie, w Tadżykistanie, Kirgistanie, Azerbejdżanie, Armenii, a także w Senegalu i Wybrzeżu Kości Słoniowej. W ciągu ostatnich lat konsekwentnie rozwija się współpraca IFPS z jednostkami medycznymi z krajów Azji Środkowej i Afryki.

Relacja z wydarzenia na stronie Super Expressu: http://tv.se.pl/wiadomosci/zlote-laury-super-biznesu-zobacz-relacje-z-gali,10712/