Ryzyko i postęp w medycynie. IFPS partnerem projektu „Liderzy w ochronie zdrowia”

Jeśli ktoś ma poczucie, że jest mistrzem, powinien dzielić się swoim doświadczeniem z innymi, mówił prof. Henryk Skarżyński, który dla stypendystów Fundacji im. Lesława A. Pagi przygotował trwający ponad półtorej godziny wykład „Rola słuchu w rozwoju współczesnego społeczeństwa. Istota ryzyka i przewidywanie”.

Rozwój nowych programów medycznych musi uwzględniać dane demograficzne, mówił prof. Henryk Skarżyński podczas spotkania ze stypendystami Fundacji 2065

Rozwój nowych programów medycznych musi uwzględniać dane demograficzne, mówił prof. Henryk Skarżyński podczas spotkania ze stypendystami Fundacji 2065

Już po raz trzeci Fundacja im. Lesława A. Pagi przyznała stypendium w ramach projektu „Liderzy w sektorze ochrony zdrowia”. Projekt ten to pierwszy w Polsce pomysł kształcenia sprawnych menadżerów dla przychodni i szpitali. Stypendyści – studenci medycyny, ekonomii, prawa – otrzymują unikalną szansę uczenia się od praktyków – liderów, którzy w niełatwych warunkach polskiej służby zdrowia osiągnęli spektakularne sukcesy. Podobnie jak w ubiegłych latach swoją wiedzą i doświadczeniem podzielił się z nimi prof. Henryk Skarżyński, którzy od podstaw tworzył w Polsce model opieki nad osobami niesłyszącymi i niedosłyszącymi, obejmujący wczesną diagnostykę, leczenie i rehabilitację.

Podczas wykładu wygłoszonego w stworzonym przez siebie Światowym Centrum Słuchu prof. Skarżyński przekazał stypendystom podstawowe zasady sprawnego kierowania dużą placówką ochrony zdrowia. – Szukając nowych rozwiązań, trzeba mieć na uwadze zapotrzebowanie społeczne. Rozwój nowych technologii i programów, także medycznych, musi uwzględniać dane demograficzne – mówił prof. Skarżyński, zwracając uwagę, że wśród seniorów, których odsetek w społeczeństwie rośnie, problemy ze słuchem ma aż 75 proc. osób.

Wprowadzając nowe rozwiązania, nie należy uciekać przed ryzykiem, radził stypendystom. prof. Skarżyński. Przy tej okazji przypomniał, jak wielkim wyzwaniem były pierwsze próby leczenia wad słuchu oraz kolejne pionierskie operacje poprawiające słuch, w tym pierwszy w świecie zabieg wszczepienia implantu pacjentowi z częściową głuchotą. – Ryzyko jest nieodłącznym elementem postępu. Jeśli go nie podejmiemy, nie damy sobie szansy na sukces – podkreślał prof. Skarżyński. – To podejście, dzięki któremu łatwiej jest znieść ewentualne niepowodzenie, dodał.

Profesor Skarżyński zalecał też stypendystom, aby nie próbowali zmierzać do sukcesu utartymi szlakami. W drodze do celu najlepiej wybrać własną drogę, podkreślał. Taką, która uwzględnia specyfikę sytuacji, potencjalne możliwości, predyspozycje lidera i jego cechy charakteru.

Przyszli liderzy służby zdrowia zwiedzają Światowe Centrum Słuchu

Przyszli liderzy służby zdrowia zwiedzają Światowe Centrum Słuchu

– Zrobiliśmy już dużo, ale wiele jest jeszcze do zrobienia – mówił o osiągnięciach kierowanego przez siebie zespołu prof. Skarżyński, zdradzając jednocześnie nowy plan działania. Wśród najważniejszych zadań na przyszłość wymienił on umacnianie pozycji specjalistów Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w międzynarodowych zespołach naukowych oraz współtworzenie nowych technologii. – Mamy największą w świecie grupę pacjentów, którzy są użytkownikami implantów ślimakowych, dlatego nasza pozycja w świecie nauki może być bardzo silna. Możemy mieć istotny wpływ na to, jakie technologie poprawiające słyszenie zostaną wprowadzone do praktyki medycznej – podkreślał prof. Skarżyński. Kolejnym wyzwaniem jest umacnianie polskiej szkoły w światowej nauce. Już obecnie prof. Skarżyński oraz kierowany przez niego Instytut ma na tyle silną pozycję, że międzynarodowe gremia naukowe powierzyły mu zorganizowanie aż czterech wielkich kongresów naukowych. – Nie ma innego ośrodka w świecie, który podjąłby się takiego zadania. Bycie gospodarzem konferencji z udziałem najwybitniejszych specjalistów z całego świata – mówił prof. Skarżyński – to dla nas unikalna szansa, aby nadawać ton przyszłym dyskusjom oraz kreować nowe trendy w medycynie.


Artykuł pochodzi z magazynu Słyszę listopad/grudzień 6/146/2015
http://slysze.ifps.org.pl/zdrowych-swiat-slysze-nr-listopadgrudzien-61462015