Warsztaty WAW Window Approach Workshop po raz 21. i 22. w Kajetanach

W listopadzie w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach odbyły się kolejne dwie edycje popularnych i cenionych międzynarodowych warsztatów szkoleniowych z zakresu otochirurgii urządzeń wszczepialnych Window Approach Workshop (WAW).

Warsztaty otochirurgiczne WAW organizowane są w Kajetanach już od dziewięciu lat. Adresowane są do otochirurgów pragnących poznać najnowsze techniki chirurgiczne, wskazania i zastosowania implantów słuchowych. Szczególną atrakcją tych kursów jest możliwość studiowania zastosowań implantów w leczeniu częściowej głuchoty pod kierunkiem Prof. H. Skarżyńskiego, prekursora i twórcy programu leczenia częściowej głuchoty (Partial Deafness Treatment – PDT).

Warsztaty w dniach 23-24 listopada odbywały się w ramach międzynarodowego cyklu szkoleń CI Surgical Foundation Course organizowanego we współpracy z Cochlear Academy już po raz piąty. Uczestniczyło w nich 13 lekarzy reprezentujących różne kraje i ośrodki zajmujące się implantami ślimakowymi z Grecji, Belgii, Malty, Portugalii, Sudanu, Niemiec, Austrii, Węgier i Słowenii.
Tydzień później miały miejsce kolejne, XXII Warsztaty Window Approach Workshop, w których wzięło udział 18 lekarzy – otochirurgów z Turcji, Nigru i Niemiec.

Program naukowy warsztatów WAW obejmuje wykłady specjalistów z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu i zaproszonych wykładowców oraz szkolenie praktyczne, podczas którego uczestnicy ćwiczą pod nadzorem instruktorów technikę wszczepiania różnych implantów słuchowych. Wyjątkowo interesujące i cenne dla uczestników warsztatów WAW są operacje pokazowe wszczepienia implantów słuchowych prowadzone przez prof. H. Skarżyńskiego z zespołem Kliniki Otorynolaryngochirurgii IFPS.