Prof. Henryk Skarżyński najbardziej wpływową osobą w polskiej medycynie

„Puls Medycyny” już po raz trzynasty ogłosił Listę Stu najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie, a także po raz drugi Sto najbardziej wpływowych osób w polskiej ochronie zdrowia. Prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, zajął w tym roku pierwsze miejsce w rankingu najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie, natomiast minister zdrowia Konstanty Radziwiłł został wybrany przez ekspertów najbardziej wpływową osobą w polskiej ochronie zdrowia. Uroczysta Gala z tej okazji miała miejsce 18 stycznia 2016 r. w Hotelu Bristol, a poprowadzili ją Patrycja Woy-Wojciechowska oraz Krzysztof Jakubiak, redaktor naczelny „Pulsu Medycyny”.

Lista Stu „Pulsu Medycyny” to ranking najważniejszych nazwisk polskiego środowiska medycznego. Jury, w skład którego weszli przedstawiciele świata nauki, polityki, menadżerowie ochrony zdrowia oraz przedstawiciele stowarzyszeń skupiających producentów leków i wyrobów medycznych, oceniało osiągnięcia kandydatów w zakresie: leczenia, wprowadzania rewolucyjnych technologii i zabiegów do praktyki lekarskiej oraz wytyczania nowych kierunków rozwoju polskiej medycyny. Brano także pod uwagę wpływ poszczególnych osób na zmiany ustawowe, organizację i zasady działania systemu zdrowia w Polsce.

Laureaci Listy Stu

Jury „Pulsu Medycyny” doceniło prof. Skarżyńskiego za jego ogromny wpływ na rozwój polskiej otolaryngologii, audiologii, foniatrii, rehabilitacji i inżynierii biomedycznej m.in. jako autora wielu przełomowych w świecie metod leczenia wad słuchu u dorosłych i dzieci. Dzięki osiągnięciom dydaktycznym i organizacyjnym w ubiegłym roku prof. Skarżyński zajmował zaszczytne 2. miejsce w tym zestawieniu. We wszystkich dotychczasowych rankingach Listy Stu „Pulsu Medycyny” znajdował się zawsze w ścisłym gronie najbardziej wpływowych osób polskiej medycyny.

Laudację na część Laureata wygłosiła pani Poseł prof. Alicja Chybicka, wybitny specjalista ds. hematologii, immunologii klinicznej, onkologii, opieki paliatywnej i pediatrii.
Biografia Laureata jest niesamowicie długa i starczyłaby na kilka medycznych życiorysów. Jako pierwszy w Polsce i Europie środkowo-wschodniej w roku 1992 wszczepił implant ślimakowy osobie niesłyszącej, rozpoczynając tym samym program stosowania implantów słuchowych w naszym kraju. Jest autorem i współautor ponad 2500 krajowych i zagranicznych doniesień naukowych, w tym ponad 200 z Listy Filadelfijskiej i 758 innych indeksowanych. Jest promotorem 19 prac doktorskich i opiekunem 4 rozpraw habilitacyjnych. Jest członkiem towarzystw naukowych zasięgu światowym w obszarze medycyny związanej z otolaryngologią, audiologią, foniatrią, rehabilitacją i inżynierią kliniczną.  (…) W roku 1998 pierwszy w Polsce wszczepił implant do pnia mózgu, a w 2003 implant ucha środkowego. W 2002 opracował po raz pierwszy w świecie program leczenia częściowej głuchoty u dorosłych, w 2004 zoperował pierwsze w świecie dziecko. Metoda ta uważana za polską specjalność jako „metoda Skarżyńskiego”, do której opracował nową elektrodę i procedurę kliniczną, została wdrożona w kilkunastu światowych ośrodkach. Jest współautorem – oryginalne w skali światowej – programy z zakresu telemedycny: „Słyszę…”, „Widzę…”, „Mówię…”. Jest autorem pierwszej w świecie koncepcji leczenia częściowej głuchoty (PDT). Zaproponowana przez prof. Henryka Skarżyńskiego technika chirurgiczna dojścia do ucha wewnętrznego przez okienko okrągłe okazała się wyjątkowo skuteczną metodą pozwalającą na leczenie częściowej głuchoty. W 2010 roku zaprezentował zorganizowaną przez siebie pierwszą w świecie Krajową Sieć Teleaudiologii. W roku 2011 zainicjował i koordynował program „Wyrównywania szans dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi w krajach europejskich” – zagadnienia włączonego do priorytetu prezydencji Polski w UE. Był głównym inicjatorem przyjęcia Europejskiego Konsensusu Naukowego w tym zakresie – podpisanego przez liderów europejskich środowisk audiologów, foniatrów, terapeutów mowy i okulistów. Zwieńczeniem tych działań było przyjęcie w 2011 Konkluzji Rady UE nt. „Wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń komunikacyjnych u dzieci, z uwzględnieniem zastosowania narzędzi e-zdrowia i innowacyjnych rozwiązań”. Największym osiągnięciem w działalności naukowej, klinicznej i dydaktycznej było przygotowanie koncepcji, wybudowanie i uruchomienie Światowego Centrum Słuchu w maju 2012. Jest laureatem nagród państwowych: Premiera, Ministrów Zdrowia, Nauki i Spraw Zagranicznych, środowiska medycznego oraz wielu prestiżowych nagród krajowych i zagranicznych. Za osiągnięcia na polu innowacyjności został odznaczony na światowych salonach wynalazczości w Brukseli, Paryżu, Genewie, Waszyngtonie, Norymberdze, Seulu, Kula Lumpur, Tajwanie, Sewastopolu, Moskwie i Casablance. Jest autorem i współautorem 14 patentów. Odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderem Odrodzenia Polski oraz państwowymi odznaczeniami przyznanymi przez Króla Belgii, Prezydenta Gruzji i Ukrainy. Został odznaczony Medalem Papieskim Pro Ecclesia et Pontifice  przyznanym przez Papieża Franciszka, jako dowód uznania oraz zaangażowania w pracę na rzecz człowieka i dobra wspólnego, a przez Kardynała Kazimierza Nycza – medalem „Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej”. Jest pierwszym w historii Polakiem – członek amerykańskiego towarzystwa otologów American Otological Society oraz neurootologów – American Neurotology Society. Wśród ponad 400 nagród i wyróżnień, jakie otrzymał prof. Skarżyński są takie, które także i mnie są szczególnie bliskie. – dodała na zakończenie prof. Alicja Chybicka – Pierwszy to Srebrny Eskulap w Konkursie Studenckim Primi Inter Pares, następnie wyróżnienie Polskiego Klubu Biznesu za wydarzenie roku w medycynie (1992), Medal Gloria Medicinae – nadany za wybitne zasługi dla medycyny przez Polskie Towarzystwo Lekarskie, Perła Honorowa, wyróżnienie „Złoty Skalpel”, Złoty Otis, Super Lodołamacz, Order ECCE HOMO za wyjątkowe poświęcenie swego życia, swych talentów w służbie bliźniemu, dogłębną wiedzą medyczną w zakresie mowy i słuchu, poświęcenie by przynosić ludziom szczęście przez przywracanie słuchu chorym, upośledzonym i poprzez cudowne wydobywanie ich tępej ciszy. I ostatnie wyróżnienie, bardzo bliskie każdemu lekarzowi, to Order Uśmiechu nadany przez dzieci. (…) Bardzo serdecznie gratuluję Panu Profesorowi!

Profesor Henryk Skarżyński nie krył ogromnego wzruszenia: – Bardzo się cieszę, że od dawna jestem związany z Listą Stu „Pulsu Medycyny” i mogę znajdować się w tak znakomitym gronie specjalistów. Tegoroczna pozycja jest dla mnie i całego mojego zespołu szczególnie ważna. W tym roku obchodzimy dwa jubileusze: 25-lecie pierwszego w Polsce programu leczenia głuchoty i 20-lecie powołania Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Tym bardziej cieszy więc tak zaszczytne miejsce, w tak szczególnym dla nas okresie. Zostając najbardziej wpływową osobą w polskiej medycynie w 2015 roku, chciałbym podkreślić, że dla mnie jako lekarza, najważniejszy jest wpływ na to, jaką pomocą mogę służyć choremu człowiekowi. Z radością podkreślam, że w obrębie mojej specjalności, polscy pacjenci mają jako pierwsi lub jedni z pierwszych w świecie dostęp do najnowszych technologii. Podchodzę do każdego pacjenta tak, jak potrafię najlepiej i jak chciałbym, by mnie ktoś pomógł, gdybym tej pomocy potrzebował.  – mówił podczas Gali.

Za najbardziej wpływową osobę w polskim systemie ochrony zdrowia w 2015 r. uznano dra Konstantego Radziwiłła, Ministra Zdrowia. Laudację na cześć tego zwycięzcy wygłosił prof. Marian Zembala, wybitny kardiochirurg, transplantolog, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Pan Minister Radziwiłł i Jego nowy zespół to z całą pewnością mądre continuum. Pan Minister wziął na siebie bardzo trudne i odpowiedzialne zadanie kierowania resorem, na działalności którego zna się przecież 38 milionów Polaków. Jest Pan osobą właściwą nie tylko na pierwszym miejscu tego rankingu, ale także w resorcie. (…) Wierzę, że Ministerstwo na ul. Miodowej pozostanie ponad podziałami, ponieważ najpiękniejszą definicją działalności polityka w medycynie jest służenie człowiekowi, a to stwierdzenie łączy nas wszystkich. (…) Życzę Panu Ministrowi i członkom Jego zespołu sukcesu, który będzie odzwierciedlał siłę nauki, medycyny i farmacji i zdobędzie uznanie lekarzy praktyków, menadżerów i kadry zarządzającej szpitalami. Gratuluję i życzę powodzenia!

Znam doskonale „Listę Stu” Pulsu Medycyny, i zapewne jak wszyscy uczestnicy ochrony zdrowia, – co roku emocjonuję się tym zestawieniem.  – mówił Minister Kontysty Radziwiłł podczas uroczystości – Myślę, że listę najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia właściwie z urzędu powinien zawsze otwierać minister zdrowia. Ilekroć nie był to minister, taki wybór stanowił sygnał, że coś jest nie tak. (…) Postrzegając Listę  jako rodzaj recenzji ekspertów, traktuję też to wyróżnienie jako kredyt zaufania i pozytywną ocenę zapowiedzi zmian, które szykujemy w resorcie. – dodał Minister Radziwiłł.

Laureatami poprzednich edycji byli m.in.: Jolanta Kwaśniewska, dr Marek Balicki, prof. Zbigniew Religa, Ewa Kopacz, prof. Marian Zembala, prof. Jacek Jassem.

Zapraszamy do lektury wywiadu z prof. Henrykiem Skarżyńskim:
http://pulsmedycyny.pl/zakochany-w-pracy-z-wzajemnoscia

Więcej informacji na:
http://pulsmedycyny.pl/4417311,98271,konstanty-radziwill-i-henryk-skarzynski-liderami-listy-stu-2015