II Międzynarodowa konferencja „MedTrends 2016” z udziałem prof. Henryka Skarżyńskiego

W dniach 18-19 marca dobyła się w Zabrzu II Międzynarodowa konferencja „MedTrends 2016 – Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia”. Podczas Konferencji wykład na zaproszenie wygłosił prof. Henryk Skarżyński. Licznie zgromadzeni słuchacze wysłuchali prezentacji pt.: Kompleksowe badania zmysłów – nowe technologie telemedyczne. Największe zainteresowanie wzbudziła informacja o powstającej w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu – w ramach unijnego programu STRATEGMED – kapsule badań zmysłów.

prof. Henryk Skarżyński podczas konferencji „MedTrends 2016”Kapsuła to zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów, czyli słuchu, wzroku, mowy, równowagi, smaku, powonienia – wyjaśniał podczas wykładu prof. Henryk Skarżyński – Obecnie nie ma na świecie takiego systemu urządzeń, dzięki któremu można wykonać badanie najważniejszych narządów zmysłów, w jednym miejscu i krótkim czasie. Aby diagnozować zaburzenia kolejnych narządów, pacjenci muszą odwiedzić kilka ośrodków – oznacza to wiele wizyt i nierzadko długie miesiące oczekiwań na konsultacje. Dla wielu osób diagnostyka jest na tyle uciążliwa, że rezygnują z badań i leczenia – dodał prof. Skarżyński.

Prof. Henryk Skarżyński podczas wykładu przybliżył słuchaczom ponadto m. in. historię i osiągnięcia Instytutu oraz zagadnienia związane ze stworzoną przez siebie metodą leczenia częściowej głuchoty.

Stworzenie innowacyjnej kapsuły diagnostyczno – rehabilitacyjnej, która będzie mogła być instalowana w różnych ośrodkach terenowych, przyczyni się do upowszechnienia i poprawy dostępu do badań profilaktycznych osób z zaburzeniami wielu narządów zmysłów, a także ich rehabilitację.

Europejska konferencja „MedTrends 2016”, w której udział wzięli czołowi eksperci m.in. z dziedziny onkologii, neurologii, otolaryngologii, kardiologii, genomiki miała na celu wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami sektora nauki, medycyny, nowych technologii i rozwiązań telemedycznych oraz świata biznesu z Polski i innych krajów europejskich na temat wdrażania i kierunków rozwoju nowoczesnych rozwiązań w medycynie, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi e-Zdrowia, medycyny personalizowanej, e-edukacji. Organizatorami Konferencji był Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia oraz Śląskie Centrum Chorób Serca.

II Международная конференция "MedTrends 2016" с участием проф. Хенрика Скаржиньского