Prof. Henryk Skarżyński Ambasadorem Integracji i Współpracy

W dniu 7 marca 2016 r. podczas Sesji Inaugurującej XXIII edycji „Welconomy Forum in Toruń” – jednego z najważniejszych wydarzeń ekonomicznych w kraju – prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu i kierownik Światowego Centrum Słuchu otrzymał tytuł „Ambasadora Integracji i Współpracy” za rok 2015.

Ten zaszczytny tytuł przyznawany jest corocznie przez Radę Programową Stowarzyszenia Integracja i Współpraca, za szczególne osiągnięcia i umiejętność integracji oraz współpracy w różnych dziedzinach życia przyczyniających się do poprawy sytuacji gospodarczej naszego kraju.

Tytuł „Ambasadora Integracji i Współpracy” za rok 2015 otrzymali: prof. dr hab. n. med. dr h. c. multi Henryk Skarżyński, Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu i kierownik Światowego Centrum Słuchu, Konsultant Krajowy Otolaryngologii, Przewodniczący Komitetu Nauk Klinicznych PAN, V-ce Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych; Krzysztof Krystowski, Wiceprezes Finmeccanica Helicopter Division; Zbigniew Matkowski, Właściciel firmy Fosfan S.A.; Adam Tański, Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w 1991 r., Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2003 r., prof. dr hab. Andrzej Tretyn, Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Jerzy Wenderlich, Wicemarszałek Sejmu RP VI i VII kadencji; Jan Wyrowiński, Wicemarszałek Senatu RP VIII kadencji; Arkadiusz Piętak, starszy Kapitan Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu (nagroda w kategorii szerzenia bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży w ramach Akcji Bezpieczne i Ekologiczne Wakacje).

Welconomy Forum in Toruń

W poprzednich latach zarząd Stowarzyszenia Integracja i Współpraca uhonorował odznaczeniem „Ambasadora Integracji i Współpracy” między innymi: prof. Bronisława Geremka – historyka i polityka, Ministra Spraw Zagranicznych w latach 1997-2000, prof. Zbigniewa Religę – wybitnego kardiochirurga i polityka, Ministra Zdrowia w latach 2005-2007; prof. Stefana Mellera – dyplomatę, historyka, publicystę, Ministra Spraw Zagranicznych w latach 2005-2006; prof. Jerzego Buzka – polityka, Premiera RP w latach 1997-2001, Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012; Józefa Oleksego – polityka, Marszałka Sejmu w latach 1993-1995 i 2004-2005, Premiera Polski w latach 1995-1996; Michała Kuleszę – prawnika, współtwórcę reformy samorządowej.

Welconomy Forum in Toruń to jeden z największych kongresów gospodarczych w Polsce, miejsce dialogu o kształcie polskiej gospodarki w zglobalizowanym świecie. Podczas konferencji i paneli poruszane są aktualne problemy Polski i Europy, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki Partnerstwa Wschodniego. Co roku w Forum uczestniczy ponad 2000 osób, a wśród nich najważniejsze postaci ze świata polityki, biznesu, nauki, z kraju i zagranicy. Podczas dwóch dni obrad odbywają się liczne panele tematyczne, spotkania biznesowe, w tym wydarzenia kulturalne.