Prof. Henryk Skarżyński wyróżniony podczas V Konferencji Służby Zdrowia

W dniu 16 kwietnia 2016 roku odbyła się w Warszawie V Konferencja Służby Zdrowia pt.: „Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności. Medycyna – teologia – kultura”, podczas której prof. Henryk Skarżyński otrzymał pamiątkowy Medal przyznany przez Organizatorów Konferencji. Nagroda ta została przyznana za promocję holistycznej wizji człowieka doświadczonego bólem i cierpieniem.

Wręczając nagrodę w imieniu Organizatorów, Ks. Dr. Dariusz Pater życzył prof. Henrykowi Skarżyskiemu: „Niech dalsza owocna współpraca będzie świadectwem wiary, w to, że dobro, które człowiek w życiu urzeczywistnia, podejmując różne zadania w służbie bliźniego, nie będzie marnowane i jest wieczne.”

Organizatorem Konferencji była Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Koło Naukowe Teologów UKSW, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Wydziałów Medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich, Oddział Ziemi Radomskiej, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im prof. Franciszka Czubalskiego w Przysusze, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu.

Wyszynski dyplom male

Podczas Konferencji odbyły się również trzy sesje naukowe oraz sesja plakatowa. Sesja I, której przewodniczyli prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński oraz prof. dr hab. med. Jerzy Jurkiewicz – Prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, obejmowała następujące tematy: Cierpienie-jak z nim żyć? Charyzmat słabości, Ból i cierpienie oczyma internisty, a także Udział witaminy K2 w zapobieganiu osteoporozy i chorób układu krążenia czy Diagnostyka różnicowa bólów brzucha.

Sesja II objęła zagadnienia m.in. Czy tabletka wyleczy wszystko?, Zespoły abstynencyjne źródłem bólu i cierpienia, a także Miłosierdzie, litość, współczucie w doświadczeniu cierpienia, Cierpienie, jako indywidualne przeżycie każdego człowieka a elementy deontologii medycznej.

Podczas III sesji zgromadzeni mogli wysłuchać wystąpień na temat m.in. Zmiany kierunku rozwoju Ukrainy źródłem bólu i cierpienia, Wspomnienie o Małgorzacie Chodak, Dualizm uwalniania się od bólu i cierpienia na przykładzie uczestnictwa w edukacji z pierwszej pomocy oraz Cierpienie i śmierć, jako udział w tajemnicy paschalnej Chrystusa.

Na sesji plakatowej uczestnicy mogli zapoznać się z tematami: Życie po amputacji, Zespoły korzeniowe – bolesna przypadłość naszych czasów, Rehabilitacja w chorobie Parkinsona, Wykorzystanie arteterapii w rehabilitacji, Życie po urazach rdzenia kręgowego, Oszpecająca genetyka, Bóle goleni u sportowców, Otyłość u dzieci i młodzieży. Konferencji towarzyszyła Wystawa Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.