Światowy Dzień Głosu

W dniu 16 kwietnia 2016 roku Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu kolejny raz uczestniczył w ogólnoświatowej inicjatywie obchodów World Voice Day- Światowego Dnia Głosu. Obchody Światowego Dnia Głosu   to wspaniała inicjatywa, będąca skutecznym krokiem  w budowaniu świadomość społecznej  w tym zakresie  oraz poprawie kondycji zdrowotnej osób, dla których głos stanowi ważny element w komunikacji interpersonalnej.

DSC_4675W ramach tego wydarzenia Instytut wraz z Katedrą Audiologii i Foniatrii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz Centrum Głosu dla Profesjonalistów Medincus zorganizował w tym roku cykl wykładów otwartych  oraz warsztaty  skierowane dla lekarzy i terapeutów związanych z opieką nad osobami dla których głos stanowi narzędzie codziennej pracy.

Cykl wykładów zainaugurował wykład prof. dr hab. med. dr h.c. Henryka Skarżyńskiego (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Katedra Audiologii i Foniatrii UMFC), który dotyczył znaczenia i roli głosu we współczesnym, nowoczesnym społeczeństwie. Pozostałe wykłady dotyczyły aktualnych kierunków w obszarze diagnostyki, terapii oraz postępowania rehabilitacyjnego  u profesjonalistów. Wykłady wygłosili: dr hab. med. Agata Szkiełkowska(Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Katedra Audiologii i Foniatrii UMCS), dr med. Ewa Kazanecka (Katedra Audiologii i Foniatrii UMFC), dr med. Beata Miaśkiewicz (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu), mgr sztuki Agnieszka Kurowska-Janecka (Katedra Audiologii i Foniatrii).

DSC_4722

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również zorganizowane  warsztaty na temat procedury postępowania diagnostycznego  w zakresie oceny morfologicznej i czynnościowej w oparciu o badania endoskopowe, stroboskopowe, kimograficzne oraz badanie palpacyjne z oceną napięcia okołokrtaniowego, oddychania, artykulacji, sposobu tworzenia głosu, itd.). W obchodach Światowego Dnia Głosu uczestniczyli licznie lekarze, logopedzi, psycholodzy, aktorzy i dziennikarze. Wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników oraz mediów. W ramach obchodów Światowego Dnia Głosu osoby zainteresowane mogły skorzystać ze specjalistycznych konsultacji foniatrycznych na terenie Uniwersytetu Muzycznego w Centrum Głosu dla Profesjonalistów” Medincus”.