Wykład prof. Henryka Skarżyńskiego na IX Międzynarodowej Konferencji „Innowacyjność i kreatywność w gospodarce”

„Innowacje społeczne we wzornictwie przemysłowym” – pod taka nazwą 31 marca 2016 r. odbyła się IX Międzynarodowa Konferencja „Innowacyjność i kreatywność w gospodarce”. Konferencja odbyła się z inicjatywy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Spotkanie miało miejsce w Hotelu Nowotel w Warszawie. Konferencja została poświęcona innowacjom gospodarczym, które mogą ulepszyć funkcjonowanie osób z różnymi niepełnosprawnościami. Zaproszonych gości przywitała prezes Urzędu Patentowego RP Alicja Adamczak.

Jak być innowacyjnym i kreatywnym – to tematy bardzo dobrze znane Prof. Henrykowi Skarżyńskiemu. Profesor przez ponad 25 lat systematycznie pokazywał całemu światu, że warto być innowacyjnym, przedsiębiorczym i kreatywnym. Z jego inicjatywy, bowiem nie tylko wykonano wiele pionierskich operacji i zastosowano wiele nowatorskich rozwiązań medycznych, ale też podjęto innowacyjne działania służące rozwojowi społeczeństwa. Wykład prof. Henryka Skarżyńskiego potwierdził te dokonania. Konferencja odbyła się, bowiem w roku dwóch ważnych jubileuszy. W tym roku obchodzimy jubileusz 25 – lecia rozpoczęcia przez prof. Henryka Skarżyńskiego Programu leczenia głuchoty w Polsce oraz 20 rocznica powołania Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

Prof. Skarżyński w swojej prezentacji przedstawił także najnowsze działania Centrum. Światowe Centrum Słuchu jest bowiem beneficjentem jednego z największych projektów, którego zadaniem jest skonstruowanie kapsuły do badania wszystkich zmysłów.

Innowacyjność to temat wielokrotnie poruszany podczas konferencji. Zapytany przez Dziennikarza Polskiego Radia czy łatwo poruszać się w polskich warunkach osobom innowacyjnym i wynalazcom prof. Skarżyński przypomniał co kierowało nim kiedy podejmował nowe wyzwania.

Po zakończeniu prezentacji odbyła się debata pod nazwą „Innowacje społeczne szansą na poprawę jakości życia”. Uczestnicy debaty omawiali prognozy i trendy, nowe zadania stojące przed państwem i działania kształtujące lepszą przyszłość. Rozmowy dotyczyły też szczególnej grupy wynalazców, jakimi są lekarze.  Prof. Henryk Skarżyński przypomniał jak powstawały pierwsze pomysły na rozpoczęcie programu leczenia głuchoty w Polsce oraz na stworzenie nowej unikalnej w świecie placówki leczenia wad słuchu.

Konferencji towarzyszyła wystawa polskich innowacyjnych rozwiązań poprawiających komfort życia w wymiarze społecznym.

W Konferencji uczestniczyła także Wiceminister Rozwoju Jadwiga Emilewicz, która zapewnia, że jej resort będzie wspierał innowacyjne firmy. Minister Jadwiga Emilewicz podczas spotkania mówiła, że Ministerstwo Rozwoju kończy pracę nad projektem programu „Start in Poland” wspierającego małe polskie firmy, które opracowują innowacyjne technologie. Wiceminister tłumaczyła, że te firmy mają świetne pomysły, a polskie władze nie chcą, by zbyt szybko „uciekły” do Doliny Krzemowej, Izraela czy Skandynawii. W tym celu powstaje fundusz, które ma wspierać innowacyjnych przedsiębiorców.