Lubelskie Dni Otolaryngologii z udziałem przedstawiali IFPS

Lubelskie Dni Otolaryngologii odbyły się w dniach 27-28 maja 2016 r. w Kazimierzu Dolnym. W spotkaniu wzięli eksperci różnych dziedzin otolaryngologii, zaś wykłady szkoleniowe były odzwierciedleniem aktualnej wiedzy praktycznej i teoretycznej w otolaryngologii. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu reprezentowali prof. Henryk Skarżyński, prof. Krzysztof Kochanek, dr hab. Monika Ołdak, dr hab. Artur Lorens, dr inż. Tomasz Wolak, oraz mgr Małgorzata Zgoda.

Prof. Henryk Skarżyński oraz prof. Krzysztof Kochanek byli przewodniczącymi Panelu pt.: „Wczesna diagnostyka i terapia zaburzeń słuchu”, podczas której przedstawiciele Instytutu przedstawili następujące prace i referaty:

  • „Operacja jedynego słyszącego ucha”- prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński
  • „Ocena funkcjonalnych korzyści słuchowych u pacjentów z częściową głuchotą po wszczepieniu implantu ślimakowego” – dr hab. Artur Lorens
  • „Kierunki badań genetycznych w dziedzinie słuchu” – dr hab. Monika Ołdak
  • „Zastosowanie techniki fMRI w badaniach układu słuchowego”- dr inż. Tomasz Wolak
  • „Wykrywanie zaburzeń pozaślimakowych metodami elektrofizjologicznymi” – prof. dr hab. med. Krzysztof Kochanek.

Lubelskie Dni Otolaryngologii stały się także okazją do zaprezentowania zagadnień m.in. z zakresu zaburzeń oddychania podczas snu u dorosłych, miejsca radio- i chemioterapii w leczeniu nabłonkowych nowotworów gardła czy tematu raka krtani: TLM versus rekonstrukcyjne operacje częściowe krtani. Spotkanie to było okazją do zaprezentowania własnych badań lub ciekawych przypadków klinicznych.