Majowe rocznice Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

W tym roku, w maju, przypadają dwie bardzo ważne rocznice w historii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu: obchodzimy 13 rocznicę otwarcia Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy oraz 4 rocznicę otwarcia Światowego Centrum Słuchu. Nie byłoby jednak żadnej z tych placówek, gdyby nie dorobek naukowy, gigantyczna praca u podstaw i przede wszystkim wizja i pasja prof. Henryka Skarżyńskiego, który był ich pomysłodawcą i założycielem.

Prof. J. Zwisłocki podpisuje Akt Erekcyjny budowy Międzynarodowego Centrum Słuchu i MowyHistoria Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy rozpoczęła się w roku 1995 podpisaniem Aktu Erekcyjnego, które miało miejsce podczas III Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji zaburzeń słuchu. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Józef Zwisłocki (Syracuse, USA) – wnuk prezydenta Ignacego Mościckiego, honorowy gość konferencji, światowej sławy specjalista w dziedzinie elektrofizjologii. To właśnie prof. Zwisłocki podpisał Akt Erekcyjny budowy Centrum w Kajetanach w obecności Marii Oleksy, żony Premiera Józefa Oleksego, oraz Ministrów Leszka Juchniewicza i Krzysztofa Szamałka. Tym symbolicznym gestem Fundacja Rozwoju Medycyny „Człowiek – Człowiekowi”, rozpoczęła budowę nowej siedziby Instytutu w Kajetanach pod Warszawą.

 

Wmurowanie Aktu Erekcyjnego pod budowę Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy miało miejsce w 1997 roku. W uroczystości uczestniczyli Minister Leszek Juchniewicz, Maria Oleksy, Roman Sroczyński – Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Minister Lech Nikolski – Podsekretarz Stanu w Kancelarii Premiera RP, Sergiusz Najar – Prezes Zarządu Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga. Specjalny list wspierający budowę Międzynarodowego Centrum przesłał Premier RP Włodzimierz Cimoszewicz.


Po sześciu latach gromadzenia – głównie własnych, wypracowanych środków przez zespół kierowany przez prof. Henryka Skarżyńskiego – zostało wybudowane Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach. W maju 2003 roku było gotowe do przyjęcia pierwszych pacjentów. Jego uroczyste otwarcie miało miejsce podczas VII Międzynarodowej Konferencji Implantów Ślimakowych i Medycyny Audiologicznej. Do Kajetan przybyło kilkuset gości ze świata nauki, polityki, Kościoła.

Otwarcie MCSiM

Coraz większe zapotrzebowanie Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu dotyczące bazy naukowej i klinicznej były jednym z powodów powstania Światowego Centrum Słuchu. Już od 2003 roku rozpoczęto gromadzenie wkładu własnego, starając się jednocześnie o inne środki na budowę m.in. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Pod koniec 2009 roku Instytut otrzymał dotację z Unii Europejskiej w wysokości 2/3 kosztów. 1/3 stanowiły środki własne. Uroczystość podpisania Aktu Erekcyjnego pod budowę Światowego Centrum Słuchu swoją obecnością uświetniło wiele znakomitości ze świata polityki i nauki.

Światowe Centrum Słuchu, które powstało w rekordowym czasie kilkunastu miesięcy zapewnia obecnie kompleksową opiekę osobom ze schorzeniami wad wrodzonych i nabytych narządu słuchu, głosu, mowy i równowagi. 10 maja 2012 roku to unikalne przedsięwzięcie, jakim była budowa Centrum zostało zakończone, a w uroczystości otwarcia wzięli udział przedstawiciele Sejmu RP, Senatu RP i Rządu RP oraz goście ze świata polityki, nauki z kraju i zagranicy, przedstawiciele władz samorządowych i kościoła.

Uroczyste przecięcie wstęgi

Dziś Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach, pod opieką którego pozostaje obecnie ponad 5 tys. użytkowników implantów słuchowych – mówił prof. Henryk Skarżyński z okazji jubileuszowego spotkania z pracownikami Instytutu. – Zrealizowaliśmy ok. 300 tys. procedur chirurgicznych, a w ciągu ostatnich 20 lat wprowadzaliśmy do codziennej praktyki klinicznej ponad 150 różnych projektów naukowych, w tym praktycznie wszystkie innowacyjne rozwiązania dotyczące obszaru implantologii w otochirurgii. Polscy pacjenci mają w Instytucie dostęp do najnowszych technologii jako pierwsi lub jedni z pierwszych w świecie. Instytut to także prestiżowe centrum dydaktyczno-szkoleniowe, do którego przyjeżdżają lekarze ze wszystkich kontynentów, aby uczyć się technik chirurgicznych i procedur medycznych opracowanych przeze mnie. Kajetany to najlepsze w świecie miejsce do ćwiczenia technik chirurgicznych. Udało nam się zbudować Centrum Edukacyjne z unikatową pracownią wyposażoną w 30 stanowisk dla otochirurgii i rynochirurgii, nowoczesny sprzęt do ćwiczeń na preparatach anatomicznych i symulatorach komputerowych. Instytut realizuje również – od kilku lat – program populacyjnych badań przesiewowych pod kątem wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu u dzieci rozpoczynających edukację szkolną w Polsce. – dodał prof. Skarżyński.

Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu zajmuje liczącą się pozycję w światowej nauce, a prof. Henryk Skarżyński jest uznawany za wielki autorytet w otolaryngologii. To zadecydowało, że międzynarodowe gremia naukowe właśnie Instytutowi powierzyły organizację aż kilku najważniejszych wydarzeń naukowych. W najbliższych latach Centrum będzie gospodarzem kilku konferencji naukowych o zasięgu światowym. Fakt, że międzynarodowe gremia przyznały Instytutowi prawo do organizacji tak ważnych spotkań, jest wyrazem wielkiego uznania dla naukowego, klinicznego i organizacyjnego dorobku prof. Henryka Skarżyńskiego i jego zespołu.

WHC z lotu ptaka

Światowe Centrum Słuchu obejmie Prezydencję pięciu międzynarodowych kongresów naukowych. Trzy główne to: XXII World Congress of Audiology, II World Congress of Otology, XII International Confrences and 1st World Tinnitus Congress. Formalnie są to wydarzenia o największym międzynarodowym zasięgu. Jeden będzie po raz pierwszy organizowany w Europie. Dwa pozostałe wydarzenia to międzynarodowe konferencje naukowe organizowane również w serii o zasięgu ponad kontynentalnym: IV International Confrences of Otosclerosis and Stapes Surgery oraz 25th International Evoked Response Audiometry Study Group Biennial Symposium.

Jesteśmy jedynym w świecie ośrodkiem, który uzyskał prawa do organizacji tak niecodziennej serii kongresów naukowych – z dumą podkreślał prof. Skarżyński – Najważniejsze wyzwania wiążą się również z upowszechnieniem polskiej szkoły w naukowej i otochirurgicznej w nauce światowej. Jest to tym ważniejsze, że sprawdzone możliwości terapii wychodzą naprzeciw dziesiątkom milionów osób w wieku senioralnym a takie grupy z każdym rokiem będą coraz większe w starzejących się społeczeństwach świata – dodał Profesor.