Przedstawiciele KRUS z wizytą w Kajetanach

W dniu 27 kwietnia 2016 r. w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach odbyło się spotkanie dyrekcji Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek – Człowiekowi” z władzami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Instytut reprezentowali prof. Henryk Skarżyński, Dyrektor Instytutu oraz prof. Krzysztof Kochanek, Sekretarz Naukowy Instytutu, Stowarzyszenie „Człowiek – Człowiekowi” reprezentował Prezes dr Witold Cieśla, zaś KRUS reprezentowali: Prezes – Jacek Dubiński, Zastępca Prezesa Kasy – Janina Pszczółkowska oraz były Prezes KRUS – Marek Hołubicki. Spotkanie rozpoczęto uroczystym akcentem: prof. Henryk Skarżyński, w uznaniu wieloletniej pracy i działalności na rzecz poprawy słuchu u dzidzi z terenów wiejskich, otrzymał honorową statuetkę „Dobrosława”. Statuetkę wręczył Prezes KRUS – Jacek Dubiński.

Celem spotkania było omówienie stanu zaawansowania i rezultatów realizacji „Programu badań przesiewowych słuchu u dzieci rolników ze szkół podstawowych położonych w gminach wiejskich”, a także perspektyw dalszej współpracy w nadchodzącym roku szkolnym 2016/2017.

DSC_6282Przypominamy, że w roku szkolnym 2015/2016 realizowana jest kolejna edycja Programu badań przesiewowych słuchu u dzieci rolników ze szkół podstawowych położonych w gminach wiejskich. Program, obejmuje ponad 120 000 dzieci, w pierwszym etapie został zrealizowany w 8 województwach Polski wschodniej, a w drugim obejmie 8 województw Polski zachodniej. Partnerami programu są: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących Człowiek – Człowiekowi.

Wszyscy uczestnicy spotkania, mając na uwadze fakt, że wczesne wykrycie zaburzeń słuchu daje możliwość wczesnego leczenia przy zastosowaniu technologii, które pozwalają na uzyskanie dobrych i bardzo dobrych wyników, zgodnie zadeklarowali chęć kontynuacji programu w najbliższym roku szkolnym.