Senat SGGW nagrodził prof. Henryka Skarżyńskiego

Rok 2016 jest rokiem jubileuszu 200-lecia kształcenia rolniczego „od Instytutu Agronomicznego w Marymoncie do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”. Z tej okazji miało miejsce szereg wydarzeń naukowych i artystycznych. Uroczystość w Teatrze Królewskim w Starej Oranżerii, w dniu 22 maja, kończyła te niezwykle barwne i bogate obchody, a jej najważniejszym momentem było wręczenie pamiątkowych medali. W gronie wybitnych przedstawicieli świata nauki, gospodarki, ekonomii był prof. Henryk Skarżyński – Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

Jak podkreślał Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. dr hab. Alojzy Szymański podczas uroczystości, prof. Henryk Skarżyński został wyróżniony za zainicjowanie i realizację programu badań przesiewowych słuchu u dzieci z terenów wiejskich.

Przypomnieć należy, że Instytut realizuje od kilku lat program populacyjnych badań przesiewowych pod kątem wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu u dzieci rozpoczynających edukację szkolną w Polsce. W latach 2007 – 2016, we wszystkich gminach wiejskich i małych miastach oraz w mieście stołecznym w Warszawie, a także w kilkunastu krajach świata na czterech kontynentach, przebadano ponad 1 milion dzieci. W roku szkolnym 2015/2016 prowadzone są także badania przesiewowe, jako kolejny ogólnokrajowy „Program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych zamieszkałych na terenach gmin wiejskich”, w ramach którego przebadanych zostanie ponad 140 000 dzieci – głównie z klas I szkół podstawowych. Jest to przedsięwzięcie realizowane po raz kolejny z KRUS-em oraz Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Przykładem konkretnego działania były w pierwszej dekadzie XXI wieku badania słuchu, wzroku i mowy za pośrednictwem Internetu
Wielowątkowe i ciekawie przygotowane obchody 200-lecia kształcenia rolniczego „od Instytutu Agronomicznego w Marymoncie do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” były także okazją do zorganizowania wielu konferencji i seminariów, naukowych spotkań i pikników dla szerszej publiczności. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest najstarszą szkołą wyższą w Polsce o profilu przyrodniczym. Jej początki sięgają 1816 r. i są związane z utworzeniem Instytutu Agronomicznego w Marymoncie. Początki uczelni związane są także z kształceniem w zakresie nauk weterynaryjnych. Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW wywodzi się bezpośrednio z podwarszawskiej szkoły weterynaryjnej założonej 17 lipca 1824 r. pod nazwą „Instytut rządowy Weterynaryi w Burakowie pod Warszawą”. W 2016 roku mija 200 lat od czasu, kiedy Instytut Agronomiczny rozpoczął kształcenie rolnicze na dwóch poziomach: wyższym dla przyszłych ekonomów  i zarządców, a także synów właścicieli ziemskich, oraz elementarnym – dla przyszłych kwalifikowanych robotników.