Mobilne Centrum Słuchu na trasie „Lata z Radiem”

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, w ramach współpracy z Polskim Radiem podczas trasy koncertowej „Lata z Radiem”, będzie przeprowadzał w odwiedzanych miastach  przesiewowe badania słuchu. Mieszkańcy miast leżących na tegorocznej trasie Lata z Radiem będą mogli skorzystać z niekomercyjnych i przesiewowych badań oraz konsultacji. Każdy z badanych otrzyma od lekarzy pełną informację na temat stanu swojego słuchu, zalecenia oraz wskazówki, jak można poprawić i zadbać o słuch. Badania odbywać się będą w godzinach 9.00 – 15.00 w okolicach Studia Plenerowego „Lata z Radiem”. Przesiewowe badania są bezbolesne i nieinwazyjne.

Jednym z priorytetowych działań Instytutu, prowadzonych od lat 90. jest program przesiewowych badań słuchu i wczesna interwencja słuchowa. W 2014 roku Instytut powołał Międzynarodowe Konsorcjum Badań Przesiewowych Słuchu, które z sukcesem realizuje „Program wczesnego wykrywania wad słuchu w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci na czterech kontynentach”.

Zespół Instytutu, we współpracy z licznymi ośrodkami krajowymi, stworzył podwaliny pod programy badań przesiewowych – opracował metody, procedury i urządzenia służące do ich przeprowadzenia. Kontynuacją tych programów jest stworzenie Mobilnego Centrum Słuchu, specjalistycznego samochodu dostosowanego i wyposażonego w profesjonalny sprzęt do szybkiej diagnostyki laryngologicznej i audiologicznej. Posiada stanowiska do przeprowadzania badań i oceny słuchu oraz stanowiska konsultacyjne dla lekarzy specjalistów.

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, którego dyrektorem jest profesor Henryk Skarżyński, jest wiodącym w Polsce instytutem badawczym (kategoria A+) oraz wysoce wyspecjalizowaną placówką naukową, kliniczną i badawczą zapewniającą kompleksową opiekę osobom z uszkodzeniami narządu słuchu, głosu, mowy i równowagi. Od kilkunastu lat w Instytucie wykonuje się najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch. W ciągu ostatnich 20 lat wykonano ponad 350 tysięcy procedur chirurgicznych oraz ponad 3 mln konsultacji i badań. Pod opieką Instytutu i Światowego Centrum Słuchu znajduje się ponad 5000 osób z implantami słuchowymi.

Skala problemu zaburzeń słuchu jest duża i  wzrasta wraz z wiekiem. Zaburzenia słuchu dzieci w wieku szkolnych dotyczą co 5-6 ucznia, wśród osób starszych przekraczają 50 %,  natomiast u osób powyżej 70 r.ż dotyczą 75% populacji.

Wszyscy doskonale wiemy, jak ważne w procesie komunikacji międzyludzkiej są słuch, mowa i  wzrok. Nie wykryte w odpowiednim czasie zaburzenia któregokolwiek z tych zmysłów, mogą zaburzać harmonijny rozwój dziecka, powodować izolację. Dzięki różnorodnym testom przesiewowym stosunkowo łatwo można wykryć dysfunkcje w tym zakresie  – mówi prof. Henryk Skarżyński.

Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu jest widocznym liderem promującym najnowsze rozwiązania technologiczne i organizacyjne jako przedstawiciel Europy w świecie oraz w międzynarodowej czołówce krajów, które realizują badania przesiewowe słuchu u dzieci.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców odwiedzanych miast na specjalistyczne badania słuchu.