Debata pt. Pacjent w centrum uwagi – nowa era w służbie zdrowia?

W dniu 5 września 2016 r. w Centrum Prasowym Foksal, Dom Dziennikarza Warszawie miała miejsce debata pt. Pacjent w centrum uwagi – nowa era w służbie zdrowia?, podczas której rozmawiano m.in. o niwelowaniu różnic w dostępie do służby zdrowia oraz zwiększeniu dostępności do nowoczesnych terapii. Podczas Debaty tygodnika Gazeta Polska, w której udział wziął m.in. prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński, dyskutowano nad wyzwaniami, którym ma sprostać nowa ustawa o refundacji leków.

Według deklaracji wiceministra, nowelizacja ustawy o lekach refundowanych miałaby trafić pod obrady sejmu już w listopadzie br. a to oznacza, że ustawa może obowiązywać już od początku przyszłego roku. Według szacunków ekspertów; w Polsce ok. 19 tys. osób choruje na tzw. choroby rzadkie, to oznacza, że jest to 5 na 10 tys. przypadków. Choroby ultra rzadkie to 1 na 50 do 100 tys., co w przypadku Polski wynosi około 380 – 760 osób.

Obecnie tzw. leki sieroce, czyli wykorzystywane przy leczeniu chorób statystycznie rzadkich, muszą konkurować na takich samych zasadach z lekami stosowanymi przy schorzeniach występujących powszechnie. Jedynym kryterium wytwarzania takich leków i ich refundacji jest opłacalność, a to uniemożliwia zarówno podejmowanie decyzji jak też skuteczne leczenie.

Prof. Henryk Skarżyński zwrócił uwagę, że ustawa refundacyjna, która ma być wsparciem dla tych osób, które dotychczas były zmuszone same finansować swoje leczenie, powinna też brać pod uwagę inne aspekty w tym m.in. rehabilitację.

– Należy wypracować pewne standardy, w których ważną rolę odegra też rehabilitacja, czyli długotrwała opieka nad pacjentem, która pozwoli mu na powrót do zdrowia. Choroby rzadkie, to nie tylko leki – przekonywał prof. Skarżyński.

W trakcie dyskusji profesor podniósł też temat podziału kompetencji w środowisku służby zdrowia, dowodził też, że dla dobra pacjentów trzeba uregulować relacje pomiędzy lekarzami specjalistami.

– Dziś problemem jest to, kto ma główne kompetencje, a kto uzupełniające. Jeśli tego nie rozgraniczymy, to pacjent może generować bardzo duże koszty w wielu ośrodkach, czyli u wielu specjalistów, zanim zacznie się właściwe leczenie – mówił prof. Skarżyński wskazując jednocześnie, że poprawa działania systemu zdrowia oznacza oszczędności dla budżetu.

W Debacie zorganizowanej przez Gazetę Polską wzięli także udział m.in. Marek Tombarkiewicz, wiceminister zdrowia; Andrzej Sośnierz, wiceprzewodniczący sejmowej komisji zdrowia; Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego oraz dr n. med. Jakub Gierczyński z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH. Pojawili się też przedstawiciele pracodawców z Krajowej Izby Gospodarczej oraz Pracodawcy RP.