J.E. Kardynał Kazimierz Nycz otrzymał Złoty Medal z diamentem Akademii Polskiego Sukcesu

Uroczystość przekazania Medalu z Laudacją odbyła się 10 października 2016 r. w Domu Arcybiskupów Warszawskich przy ulicy Miodowej w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli Członkowie Kapituły Polskiego Klubu Biznesu. Medal razem z Laudacją wręczył Kardynałowi Profesor Henryk Skarżyński – Prezydent Fundacji Akademii Polskiego Sukcesu.
Spotykamy się, by nadrobić czas, a jednocześnie jeszcze raz podziękować za przyjęcie naszego największego wyróżnienia. – mówił podczas uroczystości prof. Skarżyński. – Pozwolę sobie przypomnieć pierwszy fragment laudacji: „O osobach znanych można mówić bardzo dużo lub uznać, że wszystko zostało już o nich powiedziane, a ich dorobek jest wystarczająco dobrze znany naszej społeczności i naszej Akademii. Tak można zacząć i zakończyć każdą laudację związaną z przyznaniem tego największego wyróżnienia JE Księdzu Kardynałowi Kazimierzowi Nyczowi. Ale tak nie jest. Akademia Polskiego Sukcesu nie przyznaje medali za określony wynik, np.: sportowy. Akademia Polskiego Sukcesu wskazuje na niecodzienne zjawiska kreowane we współczesnym społeczeństwie, ważne dla znacznej zbiorowości trendy, budowanie określonych wartości, w tym autorytetów moralnych, których potrzebujemy w każdym obszarze naszego życia społecznego. – dodał prof. Skarżyński.
Złoty Medal z Diamentem – w imieniu Polskiego Klubu Biznesu i Akademii Polskiego Sukcesu – wręczyli wspólnie prof. Henryk Skarżyński oraz prof. Michał Kleiber.

Dziękując za to wyróżnienie Kardynał powiedział, że jest to dla niego ogromny zaszczyt i jednocześnie wielkie zobowiązanie.
Są nagrody, są wyróżnienia, które są przyznawane za coś, albo nagrody i wyróżnienia dla przyszłych zasług. – mówił Kardynał Nycz – Ja przyjmuję to wyróżnienie z całą nieudawaną pokorą, jako wyzwanie do tego, żeby robić dla społeczności ludzkiej, w pionie kościelnym i religijnym, ale także w pionie społecznym, moralnym czy etycznym, jak najwięcej i jeszcze więcej. W tym znaczeniu zdecydowałem się to wyróżnienie przyjąć i wyrażam za nie wielką, wielką wdzięczność. (…) – dodał Kardynał Nycz.

Przypomnijmy, że uroczyste uhonorowanie Kardynała Kazimierza Nycza Złotym Medalem z Diamentem przez Akademię Polskiego Sukcesu odbyło się 8 lutego 2016 na Zamku Królewskim w Warszawie. Złoty Medal z Diamentem to najwyższe wyróżnienie jakie ustanowiła Kapituła Akademii.