Aktywni seniorzy dbają o słuch

14 listopada 2016 roku w Senacie RP Marszałek Stanisław Karczewski zaprosił czynnych i pełnych inwencji  zawodowo, społecznie i fizycznie  seniorów na spotkanie „Aktywne, zdrowe starzenie”. Okazją do spotkania był Ogólnopolski Dzień Seniora, a intencją sformułowanie wniosków dotyczących najskuteczniejszych form aktywności i zainspirowanie nimi osób, które przeszły na emeryturę.  

Przedstawiciele Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu – Beata Dziendziel, Justyna Kutyba, Joanna Rejchel, Izabela Pajdała-Kusińska i Monika Miąskiewicz – podczas spotkania w Senacie RP włączyli się w profilaktykę zaburzeń słuchu wśród seniorów przeprowadzając przesiewowe badania słuchu, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Według przeprowadzanych badań w IFPS szacuje się, że dotyczy ok. 50% osób po 65 roku życia, statystycznie częściej występuje  u mężczyzn  niż u kobiet. Niedosłuch w wieku emerytalnym nie musi jednak wykluczać społecznie tej grupy. Obecnie mamy duże możliwości leczenia zaburzeń słuchu. Oprócz różnych typów aparatów słuchowych w terapii zaburzeń słuchu u seniorów w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu wykorzystuje się także implanty: ślimakowe, implanty ucha środkowego, urządzenia na przewodnictwo kostne, których celem jest jak najlepsze przeniesienie dźwięku do ucha wewnętrznego lub bezpośrednio stymulujące ucho wewnętrzne. Te najnowocześniejsze rozwiązania oraz ich zastosowanie w leczeniu nie ma ograniczeń wiekowych. Dzięki nim wiele osób z niedosłuchem różnego stopnia może dobrze słyszeć i komunikować się pozostając w pełnej aktywności przez długie lata.

Podczas wizyty w Senacie RP seniorzy zapoznali się z założeniami wdrożenia programu 500 plus i bezpłatnych leków dla osób powyżej 75 roku życia. W spotkaniu uczestniczyli również Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, Wiceminister sportu i turystyki Witold Bańka i Wiceminister Zdrowia Marek Tombarkiewicz oraz Przewodniczący Koalicji na rzecz Zdrowego Starzenia się prof. Bolesław Samoliński. Przewidywania demografów przypomniała Minister Elżbieta Rafalska, mówiąc, że do 2050 roku liczba ludności Polski zmniejszy się  o ponad 4,5 mln osób. Według dalszych prognoz znacznie zmniejszy się liczba dzieci i dorosłych, zwiększy się natomiast odsetek osób w wieku powyżej 6o r.ż. z 22 na 40%.  Stąd też przyjęcie jako priorytet polityki społecznej skierowanej do osób starszych. Jako forum otwartego dialogu o problemach starzenia się i przeciwdziałania im zostało przy Ministerstwie rodziny, pracy i polityki społecznej powołana została Rada ds. polityki Senioralnej. Wiceminister Marek Tombarkiewicz omawiał różne możliwości aktywności fizycznej, zwracając uwagę na  międzypokoleniowe uprawianie sportu. Seniorzy biorący udział w spotkaniu wzięli również udział w treningu nordic walking wraz z Marszałkiem Stanisławem Karczewskim i Ministrami.