III Kongres Zdrowia Publicznego z udziałem prof. Henryka Skarżyńskiego

W dniu 24 listopada 2016 r. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbył się III Kongres Zdrowia Publicznego. Kongres swoją obecnością uświetnili: Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosław Pinkas, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Paweł Chorąży, Beata Małecka-Libera Przewodnicząca Sejmowej Podkomisji stałej do spraw zdrowia publicznego. Kongres uroczyście otworzył Jego Magnificencja Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Mirosław Wielgoś.

Prof. Henryk Skarżyński wziął udział w Panelu pt.:”Wyzwania zdrowotne starzejących się społeczeństw. Profilaktyka i prewencja zaburzeń komunikacyjnych”. Celem Panelu, który rozpoczął prof. Bolesław Samoliński, było m. in. omówienie promocji zdrowego i aktywnego starzenia się. W panelu wzięli także udział dr Piotr Bednarski, prof. Józefina Hrynkiewicz, dr Władysław Kosiniak-Kamysz, dr Filip Raciborski, prof. Marek Rękas, Michał Szczerba.

Prof. Skarżyński przypomniał uczestnikom Kongresu o tym, że starzejące się społeczeństwo jest wyzwaniem dla specjalistów wszystkich dziedzin medycyny. Dla utrzymania sprawności i samodzielności osób w wieku senioralnym ogromne znaczenie ma umiejętność komunikowania się, która w ogromnym stopniu zależy od stanu słuchu. Komunikacja ma fundamentalne znaczenie dla pozyskiwania i przetwarzania informacji, ustanowienia i podtrzymania więzi międzyludzkich i zdolności właściwego postępowania w sytuacjach społecznych i zawodowych. Zaburzenia słuchu u osób starszych są jednym z dwu najważniejszych czynników, obok upośledzeń procesów poznawczych, które wpływają na zdolność komunikowania się z otoczeniem, a w skrajnych przypadkach prowadzą do społecznego wykluczenia.

Coraz więcej osób – zwłaszcza tych wkraczających w wiek senioralny – ma problemy ze słuchem. – mówił prof. Skarżyński – To nie tylko utrudnia komunikację, lecz także zwiększa ryzyko wystąpienia innych zaburzeń. U osób starszych cierpiących na lekki niedosłuch aż dwukrotnie zwiększa się ryzyko depresji, u osób z niedosłuchem średnim – trzykrotnie, a u pacjentów z niedosłuchem głębokim – aż pięciokrotnie. (…)
Na początku XX wieku o pozycji człowieka w społeczeństwie decydowały w 93 proc. umiejętności manualne, obecnie miejsce to wyznacza w 94 proc. zdolność komunikowania się oraz odbioru, selekcji i przyswajania bardzo dużej ilości informacji. Trudno pozostawać aktywnym bez sprawnych narządów zmysłów, wzroku czy słuchu.

Na szczęście Światowe Centrum Słuchu to placówka, w której potrafimy pomóc prawie każdemu, kto ma wadę lub inne problemy ze słuchem. – kontynuował prof. Skarżyński – Naszym najnowszym projektem realizowanym przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii innowacyjnych jest budowa Kapsuły Badań Zmysłów. Kapsuła to zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów, czyli słuchu, wzroku, równowagi, smaku, powonienia. Obecnie nie ma na świecie takiego zintegrowanego systemu urządzeń, dzięki któremu można wykonać badanie najważniejszych narządów zmysłów, w jednym miejscu i krótkim czasie. Aby diagnozować zaburzenia kolejnych narządów, pacjenci muszą odwiedzić kilka ośrodków – oznacza to wiele wizyt i nierzadko długie miesiące oczekiwań na konsultacje. Dla wielu osób diagnostyka jest na tyle uciążliwa, że rezygnują z badań i leczenia. Co istotne, zespół zintegrowanych urządzeń – zawartych w takiej uniwersalnej kapsule – umożliwiać będzie nie tylko diagnostykę, lecz także zdalną telerehabilitację pacjentów ze schorzeniami narządów zmysłów – w tym osób ze wszczepionym implantem słuchowym. – dodał prof. Skarżyński.

Prof. Skarżyński podkreślał także ogromną rolę rodziny w życiu każdego seniora: – Poprawić jakość tego życia można wzmacniając kontakty wielopokoleniowe, pielęgnując rodzinne wartości i rodzinną solidarność. A nie zastępując rodzinę tylko instytucjonalną opieką. Nie ma na świecie takiego systemu, który by oferował każdemu wszystko czego oczekuje. Jeżeli zapomnimy o tych wartościach mamy małe szanse ograniczyć izolację i wynikające z tego ból i cierpienie.

Kongres Zdrowia Publicznego, który odbył się  rok od wejścia w życie ustawy o zdrowiu publicznym był dobrym pretekstem, do podsumowań i wypracowania rekomendacji dotyczących wdrażania postulatów ustawy i Narodowego Programu Zdrowia. Kongres został objęty honorowym patronatem Ministra Zdrowia. Organizatorem był Instytut Ochrony Zdrowia