Marszałek Województwa Mazowieckiego nagrodził prof. Henryka Skarżyńskiego i Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Podczas obchodów Jubileuszu 25-lecia programu leczenia głuchoty w Polsce i 20-lecia Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, które odbyły się w dniu 7 listopada 2016 w Filharmonii Narodowej w Warszawie, prof. Henryk Skarżyński i Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu zostali nagrodzeni Dyplomami oraz Medalami Pamiątkowymi Marszałka Województwa Mazowieckiego „Pro Masovia”. W imieniu Marszałka Adama Struzika Medale wręczył Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej – Janusz Sobolewski.

Marszałek Adam Struzik wyróżnił prof. Henryka Skarżyńskiego oraz kierowany przez niego zespół Instytutu za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego. pro-masovia

To dla mnie i mojego zespołu wielki zaszczyt, że nasza działalność kliniczna, edukacyjna i organizacyjna przyczynia się do społecznego rozwoju Mazowsza – mówił prof. Henryk  Skarżyński dziękując za wyróżnienie. – Dziękuję także za to, że nasza praca została dostrzeżona i wyróżniona w tak ważnym dla nas roku jubileuszowym. Kiedy ćwierć wieku temu rozpoczynałem prace na wdrożeniem programu leczenia głuchoty w Polsce, nawet nie przypuszczałem, że dane mi będzie przeprowadzić wiele pionierskich – w Polsce i na świecie – operacji poprawiających słuch, że niewielką miejscowość na Mazowszu – jaką są Kajetany – setki tysięcy pacjentów będzie nazywać „stolicą polskiej laryngologii”, że będziemy mieli pod swoją opieką największą w świecie liczbę pacjentów z implantami słuchowymi. Będąc chlubą Mazowsza z dumą będziemy kontynuowali promowanie osiągnięć polskiej nauki i medycyny na świecie. – dodał prof. Skarżyński.

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia” jest honorowym wyróżnieniem przyznawanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego osobom lub instytucjom, które wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza. Jest wyrazem uznania dla ich dokonań na rzecz rozkwitu województwa.