Prof. Henryk Skarżyński Honorowym Złotym Inżynierem

18 listopada 2016 r. środowisko techniczne, środowiska gospodarcze oraz środowiska naukowe uczelni technicznych i rolniczych, nadających tytuły inżynierskie, obchodziły 150-lecie wydania pierwszego numeru „Przeglądu Technicznego – gazety inżynierskiej”, najstarszego polskiego czasopisma. Z tej okazji w Warszawskim Domu Technika Naczelnej Organizacji Technicznej odbyła się Gala Jubileuszowa, podczas której prof. Henryk Skarżyński został wyróżniony tytułem „Honorowy Złoty Inżynier”. Tytuł przyznany został za wprowadzenie do medycyny najnowszych rozwiązań technicznych.

Red. Krzysztof Michalski, zapraszając prof. Henryka Skarżyńskiego na scenę, nie szczędził miłych i ciepłych słów pod adresem nagrodzonego: „Prof. Skarżyński  to lekarz i uczony, twórca i dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Pierwszy w Polsce wszczepił implant ślimakowy osobie niesłyszącej, a kilka lat później – implant do pnia mózgu. Jest twórcą Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy, a następnie Światowego Centrum Słuchu. Jest twórcą pierwszej w świecie Krajowej Sieci Teleaudiologii. 7 listopada 2016 r. został wyróżniony włączeniem przez Kapitułę do Panteonu Wynalazców i Odkrywców Polskich.”

Dyplom wręczyli Ewa Mańkiewicz-Cudny Prezes Zarządu Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz prof. Michał Kleiber.

Bardzo dziękuję za to wyróżnienie – mówił podczas uroczystości prof. Skarżyński – Bez współpracy świata medycznego ze światem techniki nie byłoby wielu osiągnięć, z których korzystają polscy pacjenci. Możliwości, które stwarzają nauki inżynieryjne i ich zastosowanie w naszej praktyce klinicznej, to wielki wachlarz szans dla polskich pacjentów. Podając za przykład moją dziedzinę medycyny, z dumą mogę powiedzieć, że polscy pacjenci mają dostęp do nowoczesnych technologii, jako jedni z pierwszych lub wręcz pierwsi w świcie. To jest właśnie efekt współpracy i przenikania się pomysłów z dziedziny medycyny i techniki. – dodał prof. Skarżyński.
Korzystając z okazji Profesor złożył Gospodarzom serdeczne gratulacje z okazji Jubileuszu, życząc wytrwałości i konsekwencji w działaniu na następne 150 lat.

dyplom

„Przegląd Techniczny” to najstarsze polskie czasopismo, którego twórcy zapisali piękną kartę w rozwoju polskiej gospodarki w przygotowaniu dla niej fachowych, kompetentnych kadr. Pismo powstało w 1866 r., po Powstaniu Styczniowym, a autorzy, wybitni twórcy techniki podejmowali na jego łamach zagadnienia budownictwa, górnictwa, metalurgii, mechaniki, technologii chemicznych i inne. Na łamach pisma obecna była też publicystyka przemysłowa z elementami ekonomii. Postęp cywilizacyjny i rosnąca ciekawość świata Czytelników, stały się okazją do rozszerzania tematyki o innowacyjne technologie, zagadnienia z zakresu informatyki, a nawet ekologię, przedsiębiorczość, czy wreszcie medycynę i telemedycynę.