Prof. Henryk Skarżyński wyróżniony przez Kapitułę Panteonu Wynalazców i Odkrywców Polskich

Podczas obchodów Jubileuszu 25-lecia programu leczenia głuchoty w Polsce i 20-lecia Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, które odbyły się w dniu 7 listopada 2016 w Filharmonii Narodowej w Warszawie prof. Henryk Skarżyński został wyróżniony włączeniem przez Kapitułę do Panteonu Wynalazców i Odkrywców Polskich.

Sekretarz Kapituły Panteonu Wynalazców i Odkrywców Polskich dr Bogusław Węgliński podczas uroczystości mówił, że deklaracja Kopernika –Łukasiewicza w sprawie ustanowienia Panteonu Wynalazców i Odkrywców Polskich, przyjęta na koniec obrad Międzynarodowego Forum Zarządzania Własnością Intelektualną 12 marca 2010 r., powierzyła Kapitule zadanie pokazywania osiągnięć polskiej nauki, techniki i gospodarki na przestrzeni dziejów w kraju i na świecie, wzorem krajów budujących swoje bogactwo i przewagę konkurencyjną na kapitale intelektualnym, a nie surowcach i taniej sile roboczej. Realizując to zadanie Członkowie Kapituły postanowili wyróżnić prof. Henryka Skarżyńskiego.

Laudację wygłosił JM Rektor Politechniki Warszawskiej i Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. Jan Szmidt: „Panie Przewodniczący Kapituły, Wysoka Kapituło, Drogi Profesorze Henryku, Szanowni Państwo!
Z radością i wielką satysfakcją podjąłem się tego zadania. Zadania wyjątkowo trudnego, gdyż dorobek i zasługi prof. Henryka Skarżyńskiego są ogromne. Tym bardziej jest mi miło stwierdzić, że cała dzisiejsza Gala Jubileuszowa jest wspaniałą i niezwykłą LAUDACJĄ na cześć Pana Profesora. Dlatego mnie pozostaje tylko potwierdzić, biorąc wszystkich obecnych na świadków, że z całym przekonaniem podpisuję się pod taką niezwykłą laudacją.”

Decyzję Kapituły przeczytał zgromadzonym prof. Michał Kleiber, Przewodniczący Kapituły Panteonu Wynalazców i Odkrywców Polskich oraz Przewodniczący Europejskiej Akademii Nauk: – Kapituła Panteonu Odkrywców i Wynalazców Polskich, honorującą swym niezwykle prestiżowym wyróżnieniem najwybitniejszych polskich nieżyjących innowatorów, w uznaniu olbrzymich, naukowych i klinicznych zasług prof. Henryka Skarżyńskiego przyznaje Mu honorowe wyróżnienie zaliczając Go do grona tych Polaków, którzy wnoszą nowe, fundamentalne idee i wartości rozsławiające nasz kraj na świecie i stanowiące godny naśladowania wzorzec zastosowanej w praktyce ludzkiej kreatywności i poczucia społecznej misji.

Panteon Wynalazców i Odkrywców Polskich to organizacja, której działania przypominają o potrzebie edukacji społecznej w zakresie wiedzy o dorobku wynalazców i odkrywców w polskich dziejach, a także pokazują wkład osiągnięć polskiej nauki i techniki do dziedzictwa światowego. W Panteonie jest już wielu wielkich ludzi: Mikołaj Kopernik, Stanisław Staszic, Ignacy Łukasiewicz, Maria Skłodowska-Curie, a to – jak podkreślają założyciele – ustawia poprzeczkę na najwyższym poziomie. Ta wiedza musi być nieustannie i powszechnie obecna w przestrzeni publicznej.