25. Warsztaty WAW Window Approach Workshop w Kajetanach

Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach jest miejscem znanym na światowej mapie szkoleń dla oto-ryno-laryngochirurgów, szczególnie zaś dla tych, którzy chcą studiować zaawansowane techniki chirurgiczne związane z implantami słuchowymi. Międzynarodowe warsztaty szkoleniowe z zakresu chirurgii okienka okrągłego – WAW Window Approach Workshop – od ponad dziesięciu lat przyciągają lekarzy z całego świata, zarówno z ośrodków uruchamiających dopiero programy implantów ślimakowych, jak i z doświadczonych ośrodków, pragnących podnosić swoje kwalifikacje u najlepszych nauczycieli.

Warsztaty WAW adresowane są do otochirurgów pragnących poznać najnowsze techniki chirurgiczne, wskazania i zastosowania implantów słuchowych. Szczególną atrakcją tych kursów jest możliwość studiowania zastosowań implantów w leczeniu częściowej głuchoty pod kierunkiem Prof. H. Skarżyńskiego, prekursora i twórcy programu leczenia częściowej głuchoty (Partial Deafness Treatment – PDT).

waw25_01Warsztaty odbywające się 7-8 listopada były już 25-tą edycją tego wyjątkowego kursu. Były to jednocześnie szóste warsztaty zorganizowane w ramach międzynarodowego cyklu szkoleń CI Surgical Foundation Course organizowanego we współpracy z Cochlear Academy.

W programie naukowym znalazły się wykłady prezentowane przez zaproszonych wykładowców oraz ekspertów IFPS, a także szkolenie praktyczne w formie operacji pokazowych i zajęć w laboratorium.

Wykłady dotyczyły zagadnień związanych z diagnostyką i kwalifikacją pacjentów do implantacji, zaawansowanymi technikami chirurgicznymi i najnowszymi technologiami implantów słuchowych. Wśród zaproszonych wykładowców na szczególną wzmiankę zasługują prof. Thomas Klenzner z Uniwersytetu Heinricha Heinego w Dusseldorfie, prof. Laszlo Rovo z Uniwersytetu w Szeged, którzy już kilkakrotnie brali udział w tych warsztatach w charakterze wykładowców, oraz goszczący po raz pierwszy w Kajetanach Prof. Janez Rebol z Uniwersytetu w Mariborze na Słowenii.

Duży nacisk podczas warsztatów WAW kładziony jest na szkolenie praktyczne, ze zwróceniem szczególnej uwagi na najnowsze, minimalnie inwazyjne techniki chirurgiczne umożliwiające zachowanie nienaruszonych struktur anatomicznych ucha wewnętrznego i przedoperacyjnego poziomu słyszenia w przypadkach częściowej głuchoty. Wyjątkowo interesujące i cenne dla uczestników szkolenia są prowadzone ‘na żywo’ operacje pokazowe wszczepienia implantów słuchowych prowadzone przez prof. H. Skarżyńskiego z zespołem Kliniki Oto-ryno-laryngochirurgii IFPS. Podczas zajęć w laboratorium uczestnicy mogli następnie pod opieką instruktorów trenować techniki operacyjne, które wcześniej oglądali w wykonaniu doświadczonych operatorów i przekonać się, jak cenne jest doświadczenie praktyczne.

W 21. Warsztatach WAW wzięło udział 24 lekarzy reprezentujących różne kraje i ośrodki zajmujące się implantami ślimakowymi z Kosowa, Portugalii, Niemiec, Czech, Węgier, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Austrii, Słowenii, Izraela i Belgii.