Kryształowy Dwunastościan dla prof. Henryka Skarżyńskiego

Rada Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej przyznała po raz trzeci swoje najważniejsze Wyróżnienie Laus tibi, non tuleris qui vincula mente animoque, które w tym roku otrzymał prof. Henryk Skarżyński. Symbolem tej łacińskiej sekwencji jest Kryształowy Dwunastościan, zwany Kosmosem Pitagorasa, który jest przyznawany za osiągnięcia w budowaniu efektywnych przestrzeni badawczych i przełamywanie granic poznania. Uroczystość odbyła się 5 grudnia 2016 r. w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej.  

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: JM prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. Krzysztof Zaremba, Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW oraz prof. Stanisław Janeczko, Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych PW, który przywitał zgromadzonych Gości oraz przybliżył historię i zasady nadawania wyróżnienia.

Wyróżnienie Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej Laus tibi, non tuleris qui vincula mente animoque czyli „Chwała Ci za to, że nie pozwoliłeś nałożyć więzów na swój umysł i swego ducha” jest przyznawane na wniosek przewodniczącego Rady za szczególne zasługi dla środowiska naukowego. – mówił prof. Stanisław Janeczko. – Przy nominacji do wyróżnienia braliśmy pod uwagę cechy indywidualne kandydata, tj. osobowość, niezależność, skromność, oddanie, kreatywność, pokora, wykształcenie, energia. Statuetka wyróżnienia jest Kryształowym Dwunastościanem symbolizującym kryształową osobowość Mistrza, ponieważ jedynie Mistrz wie, jak wypełnić pustkę i nie jest więźniem materii, tylko Mistrz słyszy harmonię, wie skąd przychodzi, gdzie się znajduje i dokąd zmierza. – dodał prof. Janeczko.

kosmos-pitagorasaLaudację na cześć nagrodzonego prof. Henryka Skarżyńskiego wygłosił prof. Krzysztof Zaremba, Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, który jak sam podkreślał wielokrotnie ma zaszczyt współpracować z Instytutem przy ciekawych, innowacyjnych projektach od wielu lat: „Laudacja będzie inna, niż te, do których są Państwo zapewne przyzwyczajeni, gdyż Laureat jest niezwykły. (…) Osiągnięć Pana Profesora jest tak dużo, że trudno o nich mówić, szczególnie w tak krótkim czasie. Dlatego powiem o sobie… Kilkanaście lat temu, z inicjatywy ówczesnego Prodziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych prof. Jana Szmidta, doszło do spotkania z dyrekcją Instytutu Fizjologii Patologii Słuchu i przedstawicielami mojego Zakładu, który zajmował się inżynierią biomedyczną. Wtedy wydawało mi się, że nie ma w takim spotkaniu większego sensu, ponieważ Zakład nigdy nie zajmował się sprawami słuchu, ale wziąłem w nim udział z przyjemnością. Wtedy po raz pierwszy spotkałem Pana Profesora Skarżyńskiego, który od razu zapytał czym zajmuje się mój Zakład. Opowiedziałem, bez przekonania, że to kogoś zainteresuje, iż zajmujemy się tzw. technikami obrazowymi m.in. rezonansem magnetycznym, funkcjonalnym rezonansem magnetycznym. Wtedy Pan Profesor Skarżyński zadał mi pytanie czy można to wykorzystać do obiektywnych badań słuchu i procesów neuronalnych, które za słuch odpowiadają. Odpowiedziałem, że tak. Pan Profesor, z uwagą, wysłuchał mojej wypowiedzi do końca i zaproponował: To zróbmy to! I zrobiliśmy! Tak w roku 2009, w Kajetanach,  zostało uroczyście otwarte Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego, które do dziś dysponuje supernowoczesnym wysokopolowym (3T) skanerem rezonansu magnetycznego oraz wyspecjalizowanym systemem do rejestracji sygnału EEG z wykorzystaniem 64 kanałowego czepka. Centrum jest pierwszym w Polsce oraz jednym z nielicznych na świecie, gdzie prowadzone są badania pozwalające na maksymalne wykorzystanie zalet techniki funkcjonalnego rezonansu magnetycznego oraz encefalografii dzięki jednoczesnemu pomiarowi fMRI-EEG. Ta historia jest dowodem na to, kim jest Pan Profesor. Jest wizjonerem! Ma znakomite pomysły, które konsekwentnie realizuje. Ma wizję, patrzy w przyszłość i realizuje!. (…) Pan Profesor jest także znakomitym inżynierem, który doskonale rozumie potrzeby, jakie łączą  medycynę z naukami technicznymi i potrafi doskonale współpracować z inżynierami. Pan Profesor jest w końcu znakomitym organizatorem, czego dowodem niech będzie działające znakomicie Centrum w Kajetanach. Pan Profesor to człowiek wielu talentów:  sam narysował szkic architektoniczny Centrum w Kajetanach, sam napisał teksty do widowiska słowno-muzycznego przygotowanego specjalnie z okazji Jubileuszu 25-lecia programu leczenia głuchoty w Polsce i 20-lecia Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Współpraca z Panem Profesem jest zawsze ogromnym zaszczytem i przyjemnością!”

skmbt_c35161207114500_0001

JM prof. Jan Szmidt wręczając nagrodę prof. Henrykowi Skarżyńskiemu, także nawiązał do współpracy pomiędzy Instytutem a Politechniką.  Instytut rozpoczął współpracę z Politechniką Warszawską w 1996 r. W 2009 r. podpisano kolejną umowę o współpracy, dotyczącą wdrożenia rozwiązań technologicznych w otolaryngologii, audiologii i foniatrii. Obecnie Instytut współpracuje z trzema wydziałami Politechniki, co doskonale obrazuje jak szeroki jest wachlarz wspólnych działań.

Określenie „Mistrz”, które widnieje na dyplomie, który miałem przyjemność podpisać, wspaniale określa prof. Skarżyńskiego.– dodał prof. Szmidt. – To Mistrz nie tylko w swoim zawodzie , ale także Mistrz w nawiązywaniu kontaktów, po to aby za wszelką cenę zrozumieć partnerów, bo tylko wtedy możemy zrobić coś wartościowego.  

Dziękując za nagrodę prof. Henryk Skarżyński podkreślał szczególną rolę, jaką odegrała współpraca z Politechniką Warszawką w całej historii Instytutu. Wiele ciekawych przykładów tej  niezwykłej przyjaźni medycyny z naukami inżynieryjnymi znalazło się także w wykładzie prof. Skarżyńskiego pt. „Słuch w rozwoju współczesnych społeczeństw – szanse i zagrożenia”, który wygłosił dla zgromadzonych Gości.