II Konferencja Naukowa pt. Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii

W dniach 9-11 marca 2017 roku w Zakopanem odbywa się II Konferencja Naukowa pt. „Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii”, organizowana pod patronatem prof. Henryka Skarżyńskiego, Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Otorynolaryngologii. Organizatorami Konferencji są Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu oraz z Instytut Narządów Zmysłów.

Program naukowy konferencji obejmuje zagadnienia związane z: implantami słuchowymi, diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją w zaburzeniach słuchu oraz głosu i mowy, chorobami nosa, gardła, uszu i krtani, chirurgią uszu, zatok i krtani, genetyką, obiektywnymi badaniami słuchu, a także zagadnienia dotyczące otolaryngologii dziecięcej. Tematyka konferencji obejmuje również między innymi kwestie onkologiczne związane z realizacją konkretnych procedur w kontekście pakietu onkologicznego oraz współczesne poglądy na etiologię i leczenie szumów usznych, zawrotów głowy i zaburzeń równowagi.

Bardzo się cieszę, że to już drugie spotkanie tak znamienitego i doświadczonego grona specjalistów. –  mówi Konsultant Krajowy ds. Otorynolaryngologii, prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. – Wymiana doświadczeń z młodszymi kolegami jest jednym z priorytetów tej Konferencji. Zwracając uwagę na problem zaburzeń słuchu, chcemy jednocześnie przedstawić wytyczne z otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii. Wiedza dotycząca algorytmów postępowania w przypadkach konkretnych schorzeń jest niezbędna, zwłaszcza młodym lekarzom. Tak jak w poprzednim roku planujemy zatem zorganizować panel konsultantów wojewódzkich, którego celem jest przygotowanie praktycznych wytycznych dla naszego środowiska. Dzięki nadesłanym pracom i przygotowanym wystąpieniom będzie to niezwykle ciekawe wydarzenie naukowe. – dodaje prof. Skarżyński.

II Konferencja Naukowa pt. „Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii” jest jednym z wielu wydarzeń, które będą miały miejsce w ważnym dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu roku. Mija bowiem 25 lat od pierwszych w Polsce wszczepień implantów ślimakowych – dorosłej osobie niesłyszącej oraz niesłyszącemu dziecku – przez prof. Henryka Skarżyńskiego, który przeprowadzając te pionierskie w Polsce operacje dał nie tylko szansę i nadzieję tysiącom niesłyszących pacjentów, ale także rozpoczął realizację programu leczenia całkowitej głuchoty w naszym kraju. Te zabiegi były przełomem w polskiej otochirurgii. Współczesne możliwości w zakresie operacji rekonstrukcyjnych uszu, które poprawiają słuch, obejmują około 20 tys. takich procedur wykonywanych tylko w Światowym Centrum Słuchu. To jest od kilkuset do 1000% więcej, niż w największych ośrodkach otolaryngologicznych na świecie.

Szczegółowy program Konferencji oraz więcej informacji można znaleźć na stronie: http://otolaryngologia2017.pl/. Streszczenia prac zaprezentowanych podczas Konferencji są dostępne w suplemencie „Nowej Audiofonologii”.