Nowi „Przyjaciele Po Wsze Czasy”

Tablica „Przyjaciele po Wsze Czasy” to forma podziękowania prof. Henryka Skarżyńskiego tym, którzy wspierali jego działania na rzecz osób z zaburzeniami słuchu. Tablica ta wita gości Światowego Centrum Słuchu, przypominając o znanych osobach, artystach, wybitnych naukowcach, którzy w szczególny sposób przyczynili się do powstania i rozwoju Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Grono Przyjaciół po Wsze Czasy stale się powiększa. Ostatnio dołączyło do niego czworo wybitnych naukowców: prof. Wanda Bochenek, dr Agnieszka Szczepek, prof. Roger Thornton i prof. Stavros Hatzopoulos. Tabliczki ze swoimi nazwiskami odsłonili oni w Kajetanach 23 maja 2017 r. podczas uroczystości towarzyszącej organizowanym w Warszawie dwóm międzynarodowym spotkaniom: 1st World Tinnitus Congress oraz XXV International Evoked Response Audiometry Study Group Biennial Symposium.
Prof. Wanda Bochenek, wybitna specjalistka w dziedzinie audiologii, zaliczana do grona najwybitniejszych polskich audiologów XX wieku i polskich pionierów w zakresie badań elektrofizjologicznych słuchu. Całe naukowe życie poświęciła współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym (dawniej Akademia Medyczna). W Klinice Otolaryngologii przez wiele lat kierowała Pracownią Audiologiczną. W latach 60. i 70. jej zainteresowania naukowe koncentrowały się na słuchowych potencjałach, audiometrii impedancyjnej oraz odruchu sonomotorycznym i elektrokochleografii. Przez wiele lat była członkinią Komitetu Akustyki PAN. Następnie zajmowała się problematyką elektrycznej stymulacji narządu słuchu z zastosowaniem efektu elektrofonicznego oraz zjawiskiem emisji otoakustycznych. Prof. Bochenek jest współautorką urządzeń do stymulacji elektrycznej układu słuchowego. Przyczyniła się do stworzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym urządzenia laboratoryjnego umożliwiającego rejestrację emisji otoakustycznych. Była jedną z inicjatorek utworzenia grupy ERA krajów dawnego bloku wschodniego. Zawsze dbała o owocną współpracę badawczą z francuskimi naukowcami oraz grupą IERASG.

Dr Agnieszka Szczepek, wybitna specjalistka z Uniwersyteckiego Szpitala Charité w Berlinie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz University of Alberta w Kanadzie. Dr Szczepek pracowała również w Katedrze Biologii Molekularnej na Wydziale Biologii Zakaźnej w Instytucie Maxa Plancka w Berlinie, na Wydziale Anestezjologii w Centrum Medycznym Uniwersytetu Teksańskiego, na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Adelaide w Australii, na Wydziale Immunologii Uniwersytetu Alberta w Edmonton w Kanadzie Jej zainteresowania badawcze obejmują m.in. medycynę mitochondrialną, diagnostykę molekularną, mechanizmy i profilaktykę stanów zapalnych w przebiegu zaburzeń neurosensorycznych oraz w przypadku ototoksyczności. Dr Szczepek jest członkiem 4 towarzystw naukowych i recenzentką 8 czasopism naukowych. Ponadto jest autorką dwóch patentów oraz 70 publikacji i 6 rozdziałów książek.

Prof. Roger Thornton, wybitny naukowiec, jeden z wiodących światowych ekspertów w zakresie badań słuchu. Zajmuje się przede wszystkim badaniami w dziedzinie audiometrii odpowiedzi wywołanych. Prof. Thornton rozpoczął swoją karierę naukową na Uniwersytecie Southampton. Wraz z współpracownikami jest autorem fundamentalnych prac na temat zjawisk elektrofizjologicznych zachodzących w ślimaku. Prowadził także badania nad otoemisjami akustycznymi i – jako jeden z pierwszych – nad implantami ślimakowymi. Przez wiele lat był dyrektorem Instytutu Badań Słuchu (Institute of Hearing Research) w Southampton. Dzisiaj jako Profesor Emeritus w Szkole Medycznej (School of Medicine) nadal bierze udział w programach badawczych. Prof. Thornton jest członkiem IERASG od 1997 r. W 2001 r. został przewodniczącym Rady IERASG Board i zajmował to stanowisko do 2009 r. Jest autorem ponad 300 artykułów naukowych, w większości dotyczących słuchowych potencjałów wywołanych, otoemisji akustycznych. Jest także autorem kilkunastu monografii i podręczników z zakresu elektroniki, akustyki i elektrofizjologii.
Prof. Stavros Hatzopoulos z Wydziału Audiologii i Otolaryngologii Uniwersytetu Ferrara we Włoszech zajmuje się inżynierią biomedyczną, inżynierią audiologiczną oraz nauką o słyszeniu. Opracował wiele nowych metod badań w zakresie klinicznego zastosowania emisji otoakustycznych. Jest autorem ponad 185 rozdziałów książek, artykułów oraz referatów konferencyjnych. Brał udział w licznych międzynarodowych badaniach dotyczących emisji otoakustycznych, genetyki i nanotechnologii. Jest redaktorem naczelnym portalu „Otoacoustic Emissions”, a także redaktorem sekcji audiologicznej w czasopiśmie „Journal of Hearing Science”. Od wielu lat współpracuje z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w zakresie protokołów pomiarowych i procedur dotyczących emisji otoakustycznych, słuchowych potencjałów wywołanych oraz innych rodzajów badań słuchu.