Prof. Henryk Skarżyński wygłosił wykład inauguracyjny na XII Konferencji „ALERGIA ASTMA POCHP”

W dniach 24-26 sierpnia 2017 w Ośrodku Konferencyjnym Warszawianka w Jachrance k/Warszawy odbyła się XII Konferencja „ALERGIA ASTMA POCHP”, organizowana przez Katedrę i Klinikę Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pod patronatem JM Rektora WUM prof. dr hab. Mirosława Wielgosia oraz Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk. Wykład inauguracyjny pt.: „Rola słuchu w rozwoju współczesnego społeczeństwa. Istota ryzyka i przywództwa” wygłosił prof. Henryk Skarżyński.

Poniżej publikujemy fragmenty wykładu, który przybliżył uczestnikom Konferencji sukcesy polskiej otolaryngologii pokazane przez pryzmat osiągnięć Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, bo choć schorzenia, którymi zajmują się specjaliści Instytutu nie sprawiają widocznego bólu są powodem izolacji, cierpienia, często depresji i wykluczenia, i mają ogromny wpływ na to co się dzieje z współczesnym społeczeństwem.

Słuch jest podstawą komunikacji, która jest podstawą rozwoju współczesnego społeczeństwa, zapewnia dostęp do informacji oraz ich wymianę. Tych informacji musimy w dzisiejszym świecie przyjąć dużo i musimy szybko zrobić ich selekcję, bo wszystkiego się zapamiętać nie da, a następnie je przetworzyć. – mówił podczas wykładu prof. Skarżyński. –  Współczesny człowiek szybciej żyje i wydaje mu się, ze szybciej myśli, dlatego niezmiernie ważne jest płynne myślenie. Skoro szybciej żyjemy to oczekujemy szybkiej wymiany informacji – w każdym miejscu w szkole, pracy, urzędzie. Mamy przecież coraz mniej czasy, więc wymiana informacji i nasze reakcje są bardzo ważne. Uczestniczmy w różnych wydarzeniach i trudno nam sobie wyobrazić, że nie mamy możliwości wsłuchania się towarzyszącą muzykę, słowa i inne dźwięki. Te wydarzenia, obrazy zapadają w naszą pamięć i wracają do nas w myślach. Nasze myślenie jest przecież mową w myślach, a podstawą rozwoju mowy jest słuch.

Podczas wykładu prof. Skarżyński zaprezentował także dane liczbowe dot. prowadzonych od kilkunastu lat przez Instytut programów przesiewowych badań słuchu u dzieci szkolnych, a także poruszył niezwykle ważne kwestie zaburzeń słuchu u seniorów.

Szczególny nacisk podczas wykładu prof. Henryk Skarżyński położył na zagadnienia przywództwa i ryzyka.
Ogromne ryzyko kryło się za kolejnymi wyzwaniami, które stawiałem najpierw przed sobą, a potem przed niewielkim zespołem. – mówił prof. Skarżyński. – Pierwsze wielkie ryzyko podjąłem w 1992 roku, zaledwie 20 po Amerykanach, kiedy to przeprowadziłem pionierską w Polsce operację wszczepienia implantu ślimakowego osobie niesłyszącej. Operacja ta dała nie tylko szansę i nadzieję tysiącom niesłyszących pacjentów w naszym kraju, ale także stała się symbolicznym początkiem realizacji programu leczenia całkowitej głuchoty. Fakt, że operacja się powidła spowodował również rozwój olologii, otochorurgii, całego obszaru medycyny i nauki związanego ze słuchem, diagnostyką, rehabilitacją. Nadaliśmy nowe znaczenie inżynierom klinicznym, którzy od tej pory stali się dla pacjentów terapeutami. 10 lat później przeprowadziłem pierwszą w świecie operację, czyli wszczepienie implantu ślimakowego pacjentowi z częściową głuchotą. Pomyślałem, że spróbuję uzupełnić jeden rodzaj słuchu drugim. Łatwo się mówi, prawda? Ale musiałem brać pod uwagę odbiór tego wydarzenia na forum światowej nauki i medycyny. Musiałem przewidywać, że przecież może być różnie. Wtedy tez podjąłem jeszcze jedno ryzyko zdecydowałem, że spróbujemy tę operację, – jako pierwszą w świecie – nie tylko przeprowadzić, ale przede wszystkim pokazać – tym razem transmitując ją w on-line. Po raz pierwszy stanąłem i powiedziałem sobie tak:, „Jeżeli to się nie uda, to niech ludzie na świecie wiedzą, dlaczego się nie udało. Jeżeli się uda, to będę mógł do końca swojego życia mówić – pierwszą w świecie operację częściowej głuchoty, gdzie część dźwięków pacjent słyszał, a w części ucho było nieczynne – przeprowadziłem na oczach innych”. – dodał prof. Skarżyński.

Kończąc, prof. Skarżyński podkreślał, że ryzyko przywództwa w medycynie zdecydowanie istnieje i stwarza zagrożenia, ale daje ogromne możliwości rozwoju i popycha do działania. A wtedy jest szansa na sukces, którym trzeba się dzielić, bo wtedy się go mnoży!

Konferencja, organizowana cyklicznie od 1980 roku ma charakter interdyscyplinarny i adresowana jest do lekarzy opieki podstawowej, lekarzy rodzinnych, a także do specjalistów: pulmonologów, alergologów, internistów, pediatrów, laryngologów i dermatologów. Do wygłoszenia wykładów organizatorzy zapraszają grono wybitnych ekspertów, którzy przedstawiają współczesny stan wiedzy z zakresu Alergii Astmy I POCHP. W ostatnich latach zakończyło się wiele randomizowanych wieloośrodkowych badań klinicznych, których celem była ocena efektywności oraz bezpieczeństwo nowych leków stosowanych w chorobach obturacyjnych układu oddechowego. W oparciu o te wyniki opracowano nowe zalecenia i wytyczne.  Wprowadzono też kilka nowych technologii wykorzystywanych w diagnostyce i terapii chorób układu oddechowego. Podczas konferencji miały miejsce także warsztaty praktycznych, które przybliżyły uczestnikom aktualnie stosowane metody diagnostyczne oraz umożliwiły zapoznanie się z nowoczesną aparaturą badawczą.