Buława Biznesu dla prof. Henryka Skarżyńskiego

W dniach 21-23 września w Świnoujściu odbyła się Konferencja Baltic Business Forum, w której – na specjalne zaproszenie – uczestniczył prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Jak co roku, do Świnoujścia przyjechali przywódcy państw świata, ministrowie, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, szefowie agend rządowych, a także znani i cenieni eksperci oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i nauki ze Szwecji, Ukrainy, Turcji, Chin, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Polski, a nawet Filipin i Angoli. Dla tego międzynarodowego grona przedstawicieli świata biznesu i polityki z obszaru państw Europy Zachodniej, Środkowo-Wschodniej i Azji specjalny wykład na zaproszenie pt.: „Słuch w rozwoju współczesnych społeczeństw” wygłosił prof. Skarżyński. Podczas Forum odbyła się także Gala 25-lecia Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, podczas której wręczono „Buławy Biznesu”. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Jerzy Kwieciński Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Andrii Deszczyca – Ambasador Ukrainy w Polsce oraz gość specjalny Forum – prof. Henryk Skarżyński.

Podczas wykładu prof. Skarżyński kładł szczególny nacisk na komunikację międzyludzką, która jest przecież tak niezmiernie ważna w kontaktach biznesowych.
Co by było, gdybyśmy się spotykali i komunikowali w ciszy, gdybyśmy nie przekazywali sobie wielu informacji, które decydują o naszym funkcjonowaniu. Co by było gdybyśmy w pełni nie mogli odebrać koncertu muzycznego i uczestniczyć w wydarzeniach artystycznych. Gdybyśmy nie mogli usłyszeć znajomego w kawiarni czy sprawozdawcy sportowego podczas ważnego meczu…? – pytał podczas wykładu prof. Skarżyński – Jedną z podstaw rozwoju współczesnego społeczeństwa jest komunikacja, dostęp do informacji oraz ich wymiana. Podczas, gdy na początku XX wieku o funkcjonowaniu człowieka i jego pozycji w społeczeństwie w ponad 90 % decydowały umiejętności manualne, obecnie podstawowe znaczenie – u ok 90% – ma zdolność komunikacji. Dobry słuch jest do niej niezbędny. Do historii przeszły słowa Seneki „Nie jest dobrze wszystko widzieć, nie jest dobrze wszystko słyszeć’. Medycyna robi jednak wszystko, aby pomóc tysiącom a nawet milionom ludzi, którzy z powodu różnego typu niedosłuchów nie mogą normalnie funkcjonować we współczesnym świecie. Ludzie mieli problemy ze słuchem już w starożytności, jednak dopiero przypadek Ludwika van Beethovena zwiększył zainteresowanie problemem. Bo przecież muzyka kojarzy się nierozerwalnie z otaczającymi nas wysokimi, średnimi i niskimi tonami, rytmem i brzmieniem, docierającymi do nas drogą słuchową. Jak zatem tworzyć muzykę, kiedy się jej nie słyszy? Odpowiedzieć na to pytanie mógłby dać właśnie Beethoven. Ten uznawany za jednego z najwybitniejszych kompozytorów wszechczasów zaczął tracić słuch około 25 roku życia wskutek postępującej otosklerozy. Nie jest jednak jedynym muzykiem cierpiącym z powodu pogarszającego się słuchu. – powiedział prof. Skarżyński.

Prof. Skarżyński przedstawił zgromadzonym gościom także współczesne możliwości diagnostyczne i terapeutyczne, przypominając, że leczenie przy użyciu różnych typów implantów słuchowych daje efekty na tyle dobre, że pacjenci z zaburzeniami słuchu mogą robić to, co dla nich najtrudniejsze – pasjonować się muzyką, śpiewać, grać na instrumentach. Im wcześniej wada słuchu zostanie wykryta, tym większe są szanse na sukcesy w leczeniu. Dziś polski pacjent ma dostęp i możliwość korzystania z najnowszych technologii jak pierwsi lub jedni z pierwszych w świecie. To wyraz wielkiego zaufania, jakim Instytutu jest obdarzany przez międzynarodowe środowisko medyczne i naukowe.

Nagroda przyznana prof. Henrykowi Skarżyńskiemu podczas tegorocznego Forum – Buława Biznesu – jest nagrodą przyznawaną osobom i instytucjom wnoszącym największy wkład w rozwój współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Ukrainą. Buławy przyznawane są corocznie ale, z racji jubileuszu współpracy wręczenie tych nagród nabrało szczególnego znaczenie podczas tegorocznej edycji Forum. Nagrody wręczał prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota.