Prof. Henryk Skarżyński podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy

Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, prof.  Henryk Skarżyński, był uczestnikiem debaty pt. „Innowacyjne partnerstwo publiczno-prywatne – czy biznes może współpracować z administracją?”, która miała miejsce podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy, 6 września 2017 r.

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) może przynieść wiele pozytywnych zmian dla gospodarki i obywateli. W Polsce partnerstwo jednak nie cieszy się wielką popularnością. Drogi, szpitale, uczelnie, finansowanie służby zdrowia – to projekty, które mogą znacząco przyspieszyć, o ile podjęty zostanie skuteczny dialog biznesu z administracją. Szczególnie nową dziedziną w tym zakresie jest służba zdrowia, gdzie coraz więcej projektów powstaje w ramach partnerstwa.

Podczas debaty prof. Henryk Skarżyński zwrócił uwagę na korzyści płynące z partnerstwa publiczno- -prywatnego. Po pierwsze, podmiot publiczny nie musi mieć każdej aparatury, a może mieć szansę zawarcia kontraktu. Po drugie, dzięki współpracy podmiotów publicznych i prywatnych następuje zmiana mentalności pracowników służby zdrowia. Trzecia korzyść dotyczy bezpieczeństwa pacjenta. W sektorze publicznym, mimo dobrych kadr usługi nie będą świadczone na odpowiednim poziomie, jeśli nie będzie nowoczesnej aparatury. Z drugiej strony sama aparatura nie zapewni sukcesu, gdy brakuje dobrych i doświadczonych lekarzy. – Gdyby zespoły ze sobą współpracowały, stwarzałoby to większe bezpieczeństwo dla każdego z nas. – powiedział prof. Skarżyński.

Pozostałymi uczestnikami debaty byli: Marian Banaś – Sekretarz Stanu, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Marek Tombarkiewicz – Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia, Andrzej Malinowski – prezydent Pracodawców RP, Ksenia Lapina, poseł, dr n. med. Jakub Gierczyński – ekspert z zakresu ochrony zdrowia, Jarosław Pinkas – sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw organizacji struktur administracji publicznej właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności, i Agnieszka Ferek – partner w kancelarii Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy.