Członkowie Dyrekcji IFPS odznaczeni przez Prezydenta RP

W dniu 13 października 2017 r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu. Wśród odznaczonych Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski znaleźli się dr Witold Cieśla, Zastępca Dyrektora IFPS ds. Medycznych, oraz prof. nadzw. dr hab. med. inż. Krzysztof Kochanek, Sekretarz Naukowy IFPS. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenia wręczył minister Andrzej Dera.

Postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy odznaczeni zostali uhonorowani za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, za popularyzowanie nauki w Polsce, za wspieranie rozwoju polskiej przedsiębiorczości oraz wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu.

Warto dodać, że Order Odrodzenia Polski ustanowiony został przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 r. jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu. Zgodnie z ustawą o orderach i odznaczeniach Prezydent RP, z tytułu wyboru na ten urząd, staje się Kawalerem Orderu Odrodzenia Polski klasy I i przewodniczy Kapitule jako Wielki Mistrz Orderu.