Prof. Henryk Skarżyński oraz dr Maciej Mrówka wyróżnieni przez Ministra Zdrowia

W dniu 14 października 2017 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów za najlepiej zdany Państwowy Egzamin Specjalizacyjny. W gronie wyróżnionych znaleźli się prof. Henryk Skarżyński, dyrektor IFPS, oraz dr n. med. Maciej Mrówka, ordynator Kliniki Oto-Ryno-Laryngochirurgii IFPS. Dyplomy wręczył Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł.

Prof. Henryk Skarżyński oraz dr Maciej Mrówka ukończyli specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej i złożyli Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z najlepszym wynikiem w 2016 roku.

Wręczając wyróżnionym dyplomy, Minister Radziwiłł serdecznie pogratulował i podkreślił, że jest przekonany, iż zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą im zrealizować plany i marzenia zawodowe, jak również przyniosą satysfakcję.

Zarówno w dorobku zawodowym prof. Skarżyńskiego, jak i dr Mrówki nie jest to pierwsza specjalizacja. Prof. Skarżyński ma specjalizację z otolaryngologii (I stopnia – 1982 r., II stopnia – 1986 r.) oraz specjalizację z audiologii i foniatrii (II stopnia – 2009 r.). Dr Mrówka – z otorynolaryngologii (2005 r.).

Warto podkreślić, że Państwowy Egzamin Specjalizacyjny kończy proces szkolenia specjalizacyjnego i po jego złożeniu lekarz otrzymuje dyplom specjalisty w określonej dziedzinie medycyny. Państwowe Egzaminy Specjalizacyjne przeprowadza Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) – jednostka powołana przez Ministra Zdrowia dla obsługi procedur weryfikacji wiedzy w systemie kształcenia kadr medycznych.