Prof. Henryk Skarżyński wyróżniony przez Politechnikę Warszawską

Podczas inauguracji roku akademickiego 2017/2018 na Politechnice Warszawskiej prof. Henryk Skarżyński otrzymał statuetkę i tytuł „Przyjaciela Wydziału Inżynierii Materiałowej”. Uroczystość miała miejsce 2 października 2017 r. w Warszawie. Prof. Skarżyński został nagrodzony za wieloletnią, aktywną współpracę z Wydziałem w obszarze inżynierii materiałowej, a także za wkład w rozwój Wydziału i budowanie jego pozycji naukowej. Honorowe odznaczenie obok prof. Skarżyńskiego otrzymali również prof. Urszula Markiewicz i dr inż. Dariusz Dziuba.

W Laudacji, którą na część prof. Henryka Skarżyńskiego wygłosił prof. Jarosław Mizera Dziekan WIM, Przewodniczący Kapituły, czytamy: „Aby przybliżyć Państwu sylwetkę Pana Profesora przypomnę jedynie kilka najważniejszych osiągnięć naukowych i wdrożeniowych. Prof. Skarżyński w roku 1992 pierwszy w Polsce wszczepił implant ślimakowy osobie niesłyszącej rozpoczynając tym samym program leczenia całkowitej głuchoty w naszym kraju. Sześć lat później przeprowadził operację wszczepienia implantów do pnia mózgu. W roku 2002 pierwszy w świcie opracował program leczenia częściowej głuchoty u dorosłych, a w roku 2004 – u dzieci. Dzięki dwóm dekadom jego działań Polska znajduje się w światowej czołówce krajów, które realizują badania przesiewowe słuchu u dzieci w różnym wieku. Jest współautorem narzędzi multimedialnych do badań przesiewowych słuchu („Słyszę…”, Audiometr AS), a następnie wzroku –„ Widzę” i mowy – „Mówię”. Wszystkie te narzędzia wchodziły w skład pierwszego interaktywnego portalu medycznego w Polsce „Telezdrowie”. Pan Profesor prowadzi rozległą działalność edukacyjną dla studentów i lekarzy z kraju i z zagranicy, wygłaszając wykłady i przeprowadzając pokazowe operacje. Jest współautorem kilkunastu patentów. Od 2011 roku jest konsultantem krajowym ds. otorynolaryngologii. Jest także inicjatorem i twórcą unikatowej w skali kraju i świata placówki medycznej – Światowego Centrum Słuchu w podwarszawskich Kajetanach, które jest integralną częścią Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Jest Człowiekiem niezwykle utytułowanym. Jest Profesorem Honorowym Uniwersytetu w Provo, USA (1998) oraz Państwowego Uniwersytetu Medycznego „Nicolae Testemitanu” w Kiszyniowie, Mołdawia (2013 r.) oraz Instytutu Matki i Dziecka w Biszkeku, Kirgistan (2016); doktorem honoris causa: Akademii Pedagogiki Specjalnej (2011), Uniwersytetu Warszawskiego (2012), Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (2014). Członkiem najważniejszych zagranicznych towarzystw naukowych – Przewodniczącym Komitetu Nauk Klinicznych PAN, Członkiem Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, V-ce Przewodniczącym Rady Głównej Instytutów Badawczych, honorowym członkiem polskiego i słowackiego towarzystwa otolaryngologów, pierwszym w historii pochodzącym z Polski członkiem amerykańskiego towarzystwa American Otological Society oraz neurootologów – American Neurotology Society, jest członkiem CORLAS, POLITZER, ISA, IAO, EAONO, EFAS i innych.

Profesor Skarżyński laureatem kilkudziesięciu nagród państwowych – Prezydenta RP, Premiera RP, Ministrów Zdrowia, Nauki, Spraw Zagranicznych, Gospodarki, Rozwoju Edukacji, środowiska medycznego oraz wielu prestiżowych nagród krajowych i zagranicznych. Odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz państwowymi odznaczeniami przyznanymi przez Króla Belgii (dwukrotnie), Prezydenta Gruzji i Ukrainy. Został Honorowym Obywatelem Warszawy, a także Miasta i Gminy Czyżew. W 25. rocznicę uzyskania przez Polskę wolności – w wyniku głosowania czytelników Gazety Wyborczej i widzów TVN – otrzymał tytuł Człowieka Wolności w kategorii „Nauka”. Także środowisko kościelne doceniło osiągnięcia Profesora i nagrodziło go wielokrotnie: Medalem „Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej” przyznanym przez JE Kardynała Kazimierza Nycza, Medalem Prymasowskim przyznanym przez JE Ks. Abp Wojciecha Polaka Prymasa Polski oraz nadanym przez Papieża Franciszka Medalem Papieskim Pro Ecclesia et Pontifice. Jest posiadaczem Orderu Uśmiechu i Orderu ECCE HOMO. Został także wyróżniony medalami: Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Politechniki Warszawskiej, Szkoły głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej i wielu innych. Od paru lat, wspólnie z Widziałem Inżynierii Materiałowej Profesor wraz z członkami kierowanego przez Niego Zespołu, współpracuje przy realizacji wielu projektów badawczych”.

Podczas uroczystości rozpoczęcia roku akademickiego, prof. Skarżyński wygłosił również wykład inauguracyjny pt. „Rola Słuchu w rozwoju współczesnego społeczeństwa. Istota ryzyka i przywództwa“. Prof. Skarżyński, który od podstaw tworzył w Polsce model opieki nad osobami niesłyszącymi i niedosłyszącymi, obejmujący wczesną diagnostykę, leczenie i rehabilitację, chętnie podzielił się z młodym pokoleniem swoją wiedzą i doświadczeniem.

Zrobiliśmy już dużo, ale wiele jest jeszcze do zrobienia – mówił podczas spotkania o osiągnięciach kierowanego przez siebie zespołu. – Niedawno minęło 25 lat odkąd rozpocząłem pracę nad programem implantów ślimakowych i 20 lat od powołania Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. To był przede wszystkim czas pracy. Dziś możemy mówić o sukcesie, ale ten sukces nie przyszedł sam. Wymagał poświęcenia, samodyscypliny, determinacji i siły, która pozwalała na pracę po kilkanaście godzin na dobę. Praca – co często podkreślam – jest moją pasją. Zawsze miała ona konkretny cel – pomoc pacjentom, którzy z braku odpowiedniego leczenia nie mieli szansy na powrót do świata dźwięków. – kontynuował prof. Skarżyński

Profesor radził także studentom, aby nie bali się ryzyka. Przy tej okazji przypomniał, jak wielkim wyzwaniem były pierwsze próby leczenia wad słuchu oraz kolejne pionierskie operacje poprawiające słuch, w tym pierwszy w świecie zabieg wszczepienia implantu pacjentowi z częściową głuchotą. – Ryzyko jest nieodłącznym elementem postępu. Jeśli go nie podejmiemy, nie damy sobie ani innym szansy na sukces.
Prof. Skarżyński podkreślał także, jak ważny jest słuch w komunikacji, która odgrywa bardzo ważną rolę w procesie kształcenia i rozwoju.

Podczas uroczystości uhonorowani zostali również najlepsi wykładowcy. Nagrodę „Złotą kredę” wręczyli najlepszym nauczycielom zaś studenci. Natomiast najlepsi studenci otrzymali dyplomy z wyróżnieniem. Specjalną nagrodę Rektora Politechniki Warszawskiej zostali także uhonorowani zasłużeni wykładowcy Wydziału Inżynierii Materiałowej.