30 operacji na 30 WAW

Window Approach Workshop (WAW) to warsztaty chirurgiczno – naukowe przeznaczone dla lekarzy otochirurgów z całego świata specjalistów, ordynatorów, kierowników klinik specjalizujących się w leczeniu głuchoty za pomocą implantów słuchowych. W tym roku mija 10 lat od pierwszej edycji tej serii spotkań naukowych w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach z gośćmi z wszystkich kontynentów. Jest to jeden z programów Międzynarodowej Akademii Otochirurgii. Z tej okazji podczas 30 edycji WAW, w Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu (IFPS) w Kajetanach odbędzie się 30 operacji pokazowych przeprowadzanych przez prof. H. Skarżyńskiego i Zespół Kliniki Oto-Ryno-Laryngochirurgii. Jubileuszowe, 30 warsztaty WAW odbędą się w dniach 27-28 listopada 2017r.

Pierwsze Warsztaty dobyły się w kwietniu 2007 r. Była to inauguracja nowej serii spotkań poświęconych najnowszym osiągnięciom w chirurgicznym leczeniu zaburzeń słuchu. Już wtedy spotkania te poświęcone były promocji polskich nowych rozwiązań, zaproponowanym po raz pierwszy w świecie. Prof. Henryk Skarżyński przeprowadził wtedy 6 pokazowych operacji – 3 operacje wszczepienia implantu w przypadku częściowej głuchoty oraz 3 operacje wszczepienia implantu ucha środkowego typu Vibrant. Uczestnikami byli kursanci z Austrii, Białorusi, Finlandii, Hiszpanii, Szwecji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii oraz Włoch.

Zaczynaliśmy skromnie, w niedużym laboratorium wyposażanym w zaledwie 8 stanowisk do ćwiczeń na preparatach, ale pamiętam doskonale pierwszą grupę – kilkunastu, bardzo zainteresowanych naszymi osiągnięciami lekarzy – wspomina prof. Henryk Skarżyński, pomysłodawca i organizator warsztatów. – Dziś w Kajetanach mamy najlepsze i największe w świecie miejsce do ćwiczenia technik chirurgicznych. Udało nam się zbudować Centrum Edukacyjne z unikatową pracownią wyposażoną w 30 stanowisk dla otochirurgii i rynochirurgii, nowoczesny sprzęt do ćwiczeń na preparatach anatomicznych i symulatorach komputerowych. A z okazji tego niecodziennego jubileuszu przeprowadzimy 30 pokazowych operacji – dodaje prof. Skarżyński.

Program każdej edycji warsztatów obejmuje wykłady przygotowane przez specjalistów IFPS, operacje pokazowe transmitowane z bloku operacyjnego do sali konferencyjnej, z prezentacją każdego przypadku i dyskusją oraz ćwiczenia w laboratorium na świeżych preparatach. Jednym z najważniejszych punktów programu naukowego warsztatów jest zastosowanie implantów w leczeniu częściowej głuchoty, w której zaburzenia słuchu dotyczą tylko niektórych (najczęściej wysokich) częstotliwości. W takich przypadkach bardzo ważne jest, by podczas wszczepiania implantu nie uszkodzić struktur ucha wewnętrznego. W tym celu prof. Skarżyński opracował specjalną metodę chirurgiczną, w której dostęp do ucha wewnętrznego uzyskiwany jest przez jeden z naturalnych otworów w kości ślimaka – okienko okrągłe. Po 15 latach od zoperowania przez prof. Skarżyńskiego pierwszego w świecie dorosłego pacjenta, stała się rozpoznawalną marką w nauce i medycynie. To „polska szkoła” we współczesnej nauce światowej w zakresie otochirurgii.

Duży nacisk podczas warsztatów WAW jest kładziony na szkolenie praktyczne. W tym zakresie ośrodek w Kajetach jest wysoko ceniony przez przyjeżdżających uczestników, gdyż wyróżnia się możliwością obserwacji „na żywo” operacji pokazowych wszczepienia implantów słuchowych przeprowadzanych przez prof. Skarżyńskiego z zespołem Kliniki Oto-Ryno-Laryngochirurgii IFPS. W Kajetanach powstał bowiem jedyny tak obszerny i kompleksowy w świecie program szkolenia poprzez obserwację operacji „na żywo”. Operacje tego typu stanowią ogromne wyzwanie dla operatora i całego zespołu sali operacyjnej – każdy najmniejszy bowiem ruch jest uważnie obserwowany i oceniany. Z tego względu inne zespoły chirurgiczne niechętnie angażują się w operacje pokazowe „na żywo”. Zespołowi Kliniki Oto-Ryno-Laryngochirurgii Instytutu, który wykonuje codziennie najwięcej operacji poprawiających słuch na świecie, pomaga sprostać temu zadaniu wieloletnie doświadczenie.

Operacje pionierskie, pokazowe, które przeprowadzamy podczas warsztatów dokumentują możliwości i poziom polskiej nauki oraz medycyny, pokazują nas na arenie międzynarodowej. – mówi prof. Henryk Skarżyński. – Udowadniam tym samym, że można je przeprowadzić nie tylko w specjalnych warunkach, w znanych ośrodkach, np. amerykańskich. Takie operacje pokazowe to ogromny wysiłek. Jednocześnie to najlepszy sposób umacniania nowych idei w codziennej praktyce klinicznej. – dodaje prof. Skarżyński.

Warto przypomnieć, że warsztaty WAW bywały również jednym z najważniejszych punktów międzynarodowych konferencji naukowych organizowanych przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, jak i okazją do prezentacji technologicznych premier w dziedzinie implantów słuchowych. Tak było w roku 2009 podczas 9. Europejskiej Konferencji Implantów Słuchowych u Dzieci (ESPCI 2009), kiedy to podczas edycji warsztatów WAW  zaprezentowano i wszczepiono, po raz pierwszy w świecie, nową elektrodę typu SRA, opracowaną pod kierunkiem prof. Henryka Skarżyńskiego. Obecnie wersje CI-412 i CI-512 to najczęściej sprzedawane implanty na świecie.

Piąte z kolei warsztaty WAW, które towarzyszyły 9. Europejskiej Konferencji Implantów Słuchowych u Dzieci zgromadziły rekordową liczbę uczestników – ponad 1500 osób z wielu krajów świata. Również podczas zorganizowanego przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w 2011 roku 10. Kongresu Europejskiej Federacji Towarzystw Audiologicznych (EFAS) warsztaty WAW były ważnym i atrakcyjnym punktem Kongresu.

W roku 2012, W Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach odbyła się pierwsza w Polsce operacja wszczepienia pionierskiego implantu słuchowego typu BONEBRIDGE. Przeprowadził ją – także podczas warsztatów WAW – prof. Henryk Skarżyński. Operacja ta rozpoczęła nową erę w leczeniu wrodzonych wad słuchu wynikających przede wszystkim z powodu pełnego lub częściowego niewykształcenia ucha zewnętrznego i środkowego. Dodatkowymi wskazaniami mogą być uszkodzenia pozapalne i pourazowe.

28 edycja warsztatów WAW również miała charakter unikalny – po jednodniowym szkoleniu uczestnicy mieli możliwość uczestniczyć w odbywającym się w Kajetanach sympozjum International BONEBRIDGE & SOUNDBRIDGE, którego najważniejszym wydarzeniem było pierwsze w świecie wszczepienie nowego typu implantu ucha środkowego Vibrant Soundbridge ze sprzęgaczem LP-Coupler. Operacje bezpośrednio w Kajetanach obserwowała ponad 250-cio osobowa czołówka współczesnych otochirurgów z wszystkich kontynentów.

Ta niezwykle popularna seria szkoleniowa WAW adresowana jest do otochirurgów, audiologów, chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu implantów słuchowych. Przez 10 lat Kajetany odwiedziło blisko 4 500 uczestników z 65 krajów świata, w tym z tak egzotycznych miejsc jak Singapur, Indonezja, Kenia czy Arabia Saudyjska. 30 edycji warsztatów WAW to również ponad 750 godzin wykładów i ćwiczeń, a także wielu gości specjalnych. Wśród zapraszanych wykładowców znaleźli się wybitni eksperci z całego świata, m.in. prof. Thomas Klenzner z Uniwersytetu w Düsseldorfie oraz prof. Laszlo Rovo z Uniwersytetu w Szeged, prof. Janez Rebol z Uniwersytetu w Mariborze na Słowenii, czy prof. Klaus Böheim z Kliniki St. Polten Uniwersytetu w Innsbrucku. Programy Window Approach Workshop obejmują również wykłady specjalistów z Instytutu na temat diagnostyki i kwalifikacji pacjentów do wszczepienia implantów słuchowych, zaawansowanych technik chirurgicznych i najnowszych technologii w zakresie protezowania słuchu za pomocą implantów.

Rozwój technologii medycznych w zakresie audiologii i otologii pozwala dzisiaj lekarzom nieść pomoc praktycznie każdemu pacjentowi z zaburzeniami słuchu, dlatego warsztaty WAW cieszą się tak wielką popularnością.