22 rocznica powołania Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

9 stycznia 2018 roku mija 22 lata od dnia powołania Instytutu Fizjologii i Patologii Słychu, wiodącego w Polsce instytutu badawczego z kategorią A+ oraz wysoko wyspecjalizowanego szpitala zapewniającego kompleksową opiekę osobom z uszkodzeniami narządu słuchu, głosu, mowy, równowagi i oddychania. Nie ma w Polsce drugiego takiego ośrodka, który w tak krótkim czasie osiągnąłby tak wysoką pozycję nie tylko w kraju, lecz także na świecie.

Akt powołania Instytutu, podpisany został przez prof. Jacka Żochowskiego, Ministra Zdrowia, prof. Grzegorza Kołodkę, Ministra Finansów, oraz prof. Aleksandra Łuczaka, Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych. Jak wspomina prof. Henryk Skarżyński, , to był bardzo ważny dokument: dawał nam – a byliśmy wówczas kilkunastoosobową grupą przyjaciół połączonych entuzjazmem i marzeniami o stworzeniu ośrodka leczenia zaburzeń słuchu na najwyższym poziomie – zielone światło do działania, do pracy, do rozwoju. I chociaż nie dawał nic ponadto, wsparcia finansowego, organizacyjnego czy lokalowego, był w nas wielki entuzjazm do dalszego działania.

Obecnie Instytut to wizytówka polskiej medycyny, a osiągnięcia prof. Henryka Skarżyńskiego, pomysłodawcy, inicjatora i założyciela placówki, i jego zespołu od początku były dostrzegane i nagradzane przez przedstawicieli najwyższych władz w Polsce. Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy, a potem Światowe Centrum Słuchu było wielokrotnie odwiedzane przez przedstawicieli rządu, parlamentu oraz zagraniczne delegacje. Ośrodek w Kajetanach zwiedzały także Pierwsze Damy. Wszyscy podkreślali, że jest on unikatowy w skali światowej, a warunki, jakie zapewnia pacjentom, powinny być wzorem dla innych szpitali. Szczególne uznanie wśród licznych Gości wzbudzał fakt, że Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu zbudował tak wysoką pozycję w kraju i za granicą w tak krótkim czasie.

Ten wielki sukces to efekt pracy prof. Henryka Skarżyńskiego, który 26 lat temu rozpoczął przygotowania do wdrożenia w Polsce programu implantów ślimakowych, przeprowadził wiele pionierskich operacji, stworzył w nauce światowej tzw. „polską szkołę otochirurgii” w leczeniu częściowej głuchoty. Z Jego inicjatywy powstało także Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach, pod opieką którego pozostaje obecnie ponad 6 tys. użytkowników implantów. Instytut ma ogromne doświadczenie w realizacji usług medycznych. Od ponad 15 lat w Centrum wykonywanych jest od 15 tys. do ponad 21 tys. procedur chirurgicznych rocznie. Dziennie w placówce przeprowadzanych jest około 60 – 70 operacji poprawiających słuch – najwięcej w świecie w zakresie otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii.