Debata w Światowym Centrum Słuchu z udziałem Agaty Kornhauser-Dudy

W dniu 26 marca 2018 r. Pierwsza Dama złożyła wizytę w Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, gdzie uczestniczyła w debacie z udziałem pacjentów. W trakcie spotkania Agata Kornhauser-Duda otrzymała statuetkę Przyjaciela Festiwalu „Ślimakowe Rytmy”.

W debacie pt. „Muzyka w rozwoju słuchowym człowieka” uczestniczyli laureaci kilku edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Ślimakowe Rytmy”, którzy w swoich wypowiedziach podkreślali nieoceniony wpływ osiągnięć współczesnej medycyny na ich codzienne funkcjonowanie. – Muzyka przynosi wam ogromną radość, a dzięki Festiwalowi macie szansę, by zaprezentować swoje umiejętności szerszej publiczności – powiedziała Pierwsza Dama zwracając się do muzyków z zaburzeniami słuchu, którzy wystąpili w części artystycznej debaty. – Jesteście dla mnie bohaterami, ponieważ udowadniacie, że rzeczy uważane powszechnie za niemożliwe stają się możliwe – dodała.

Pacjenci, dzięki przeprowadzonym operacjom, z powodzeniem realizują swoje pasje artystyczne, startują w konkursach i profesjonalnie zajmują się występami scenicznymi.

Następnie Agata Kornhauser-Duda obejrzała prototypy innowacyjnych Kapsuł Badań Zmysłów, a w Centrum Telemedycznym zapoznała się z możliwościami pierwszej w świecie Krajowej Sieci Teleaudiologii. Dzięki niej specjaliści pracujący w Kajetanach mogą w czasie rzeczywistym uczestniczyć m.in. w operacjach przeprowadzanych w innych miastach. Małżonka Prezydenta zwiedziła także Centrum Szkoleniowe, gdzie na specjalnym modelu ćwiczyła użytkowanie endoskopu. Z oferty edukacyjnej Instytutu w coraz większym stopniu korzystają specjaliści zagraniczni, a część tej działalności skierowana jest do pacjentów oraz ich rodzin.

Małżonka Prezydenta wyraziła szczególne uznanie dla pracowników Instytutu, dzięki których profesjonalizmowi i wysiłkom możliwe jest wykonywanie operacji przywracających słuch. – Jako Polkę ogromnie mnie cieszy, że to właśnie u nas w kraju dzieją się tak niesamowite rzeczy – zauważyła Pierwsza Dama mówiąc o polskich pacjentach, którzy jako pierwsi lub jedni z pierwszych na świecie mają dostęp do najnowocześniejszych technologii.

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu jest wiodącym w Polsce instytutem badawczym oraz wysoko wyspecjalizowanym szpitalem zapewniającym kompleksową opiekę osobom z uszkodzeniami narządu słuchu, głosu, mowy, równowagi i oddychania. Instytut ma ogromne doświadczenie w realizacji usług medycznych, gdyż w Centrum wykonywanych jest do 21 tys. procedur chirurgicznych rocznie. Dziennie w Światowym Centrum Słuchu przeprowadzanych jest najwięcej w świecie – bo kilkadziesiąt – operacji poprawiających słuch. Dotychczas w Instytucie wszczepiono ponad 6 tys. implantów, co także sytuuje placówkę w światowej czołówce. (źródło: www.prezydent.pl)