III Kongres Wyzwań Zdrowotnych z udziałem przedstawicieli IFPS

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach już po raz trzeci stało się miejscem wielosektorowej debaty przedstawicieli różnych środowisk związanych z ochroną zdrowia. W dniach 8-10 marca 2018 roku, odbył się III Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC), w którym – z ramienia Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu – uczestniczyli prof. dr hab. n. med. dr hc multi Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu oraz prof. nadzw. dr. hab. n. med. Piotr H. Skarżyński, z-ca kierownika Zakładu Teleaudiologii.

Kongres to  bezprecedensowe w skali Europy forum wielowątkowej dyskusji dotyczącej kluczowych zagadnień dla systemów opieki zdrowotnej, w którym wzięli udział wybitni specjaliści reprezentujący kilkanaście dyscyplin medycznych, a także przedstawiciele świata nauki, gospodarki, biznesu, finansów, rynku ubezpieczeniowego, organizacji pozarządowych, polityki, administracji państwowej i samorządowej oraz mediów.

Podczas Kongresu prof. Henryk Skarżyński wziął udział w Sesji interdyscyplinarnej „Czy technologia zastąpi lekarza?” i wygłosił wykład pt.: „Polskie nowe technologie medyczne”. Podczas swojego wystąpienia prof. Skarżyński położył szczególny nacisk na zalety i funkcjonowanie pierwszej w świecie Krajowej Sieci Teleaudiologii, która powstała z jego inicjatywy w 2009 roku. Krajowa Sieć Teleaudiologii umożliwia przeprowadzanie telekonsultacji z udziałem pacjentów i specjalistów z kilku ośrodków jednocześnie oraz telefitting. Sieć to rozwiązanie, dzięki któremu pacjenci mają łatwiejszy dostęp do specjalistycznych usług medycznych. Telemedycyna, łącząc medycynę i telekomunikację, umożliwia m.in. także rehabilitację na odległość. Na co dzień specjaliści z Instytutu wykorzystują ten system do kontaktu z pacjentami, którzy w ramach telerehabilitacji i telefittingu, mogą odbywać konsultacje w ośrodkach najbliższych ich miejsca zamieszkania, zdalne ustawić parametry w procesorach mowy (dot. pacjentów ze wszczepionym implantem ślimakowym), bez konieczności podróżowania do Kajetan. Udana operacja to nie koniec, a dopiero początek leczenia. Po zabiegu konieczna jest trwająca nawet kilka lat rehabilitacja słuchu. Implant (a dokładniej jedną jego część – procesor mowy) trzeba odpowiednio zaprogramować, by stymulować rozwój kory słuchowej i zapewnić jak najlepsze słyszenie. Na tę kontrolę pacjenci przyjeżdżali do Kajetan często z odległych regionów Polski. To się zmieniło po uruchomieniu telefittingu.

Korzystając z okazji prof. Henryk Skarżyński przedstawił także uczestnikom Sesji założenia i cele najnowszego Programu Naukowo-Medycznego pod nazwą „Muzyka w rozwoju słuchowym człowieka”. Program „Muzyka w rozwoju słuchowym człowieka” to określony model terapii słuchu z wykorzystaniem muzyki, obejmujący zarówno aktywne, jak i bierne uczestnictwo pacjenta. Program składa się z kilku części przeznaczonych dla różnych grup wiekowych i zawiera pakiet warsztatów, zajęć oraz ćwiczeń muzyczno-­ruchowych, tanecznych i wyobrażeniowo-zmysłowych, w tym także przeznaczonych do stosowania w domu. Dzięki oddziaływaniu na kilka zmysłów jednocześnie, za pomocą różnych bodźców, proces stymulacji kory mózgowej może przynieść jeszcze lepsze jakościowo i czasowo efekty. Prof. Henryk Skarżyński przedstawił także wiele nowych, innowacyjnych rozwiązań wdrożonych w IFPS, które wspierają codzienna pracę lekarza.

W rehabilitacji słuchu muzyka jest bardzo użyteczna, gdyż angażuje wiele obszarów mózgu, co ma ogromny wpływ na rozwój słuchowy i językowy, zwłaszcza u dziecka – mówił prof. Skarżyński, który jest inicjatorem i pomysłodawcą Programu – Wszczepienie implantu ślimakowego daje pacjentowi szansę obcowania ze światem dźwięków. Nam wydaje się, że on zawsze jest piękny. Dla osoby, która przed operacją była głucha, nie zawsze. Czasem słyszane dźwięki bardzo męczą. W długim, złożonym procesie rehabilitacji słuchu i mowy potrzebne są pozytywne bodźce, które zachęcają do słuchania oraz powtarzania. Muzyka jest takim bodźcem – tłumaczył prof. Skarżyński.

Podczas Kongresu prof. nadzw. dr. hab. n. med. Piotr H. Skarżyński, który jako jedyny Polak, jest członkiem zarządu International Society for Telemedicine & eHealth wziął także udział w Panelu Telemedycyny: moda czy potrzeba? Podczas panelu prof. Piotr Skarżyński podzielił się swoją wiedzą na temat rozwoju telemedycyny na świecie i perspektyw dla Polski. Przedstawił także działania Instytutu podczas pilotażowych badań słuchu na czterech kontynentach.

Tegoroczny Kongres obejmował zagadnienia związane z polityką zdrowotną, finansami i zarządzaniem, terapiami, nowymi technologiami oraz edukacją. Obecni na Kongresie specjaliści reprezentujący różne dyscypliny medyczne, a także menedżerowie szpitali i przedstawiciele towarzystw naukowych, wskazywali na liczne wyzwania, przed którymi stoją nie tylko lekarze, ale również politycy, organizacje pozarządowe, eksperci sektora medycznego, ekonomiści.