O nauce i medycynie podczas „Welconomy Forum” w Toruniu

„O sytuacji gospodarczej Polski na tle Unii Europejskiej i świata” – to hasło tegorocznego „Welconomy Forum in Toruń”, które odbyło się w dniach 12-13 marca 2018 r w Toruniu w Centrum Kulturalno – Kongresowym Jordanki. W Forum, obok prof. Henryka Skarżyńskiego, udział wzięło udział szerokie grono uznanych ekspertów w dziedzinie ekonomii, przedstawiciele rządu, świata biznesu i nauki. Wśród nich byli m.in. prof. Jerzy Buzek, były Premier RP i Przewodniczący Europarlamentu; dr Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju’ Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii, Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju; Peter Frans Gontha, ambasador Indonezji; Otylia Jędrzejczak, mistrzyni olimpijska w pływaniu czy Andrzej Strejlau, były trener reprezentacji Polski w piłce nożnej.

Gospodarze otwierając „Welconomy Forum in Toruń” zaznaczyli, że na gospodarkę można patrzeć z dwóch perspektyw – z perspektywy makro i mokro. Jeżeli chodzi o tę pierwszą perspektywę to sytuacja wygląd dobrze: PKB rośnie w jednym z najszybszych temp na tle innych krajów w Europie. Rosną także wszystkie składniki PKB. Mamy także rekordowo niskie bezrobocie. Mali przedsiębiorcy zaś oczekują, żeby Państwo „nie przeszkadzało”. Jest to trudne zadanie w przypadku modelu Państwa zwanego „administracyjno- opiekuńczym”. Zgodnie z założeniami do przyszłorocznego budżetu wydatki na administrację państwową będą jednak maleć.

Profesor Henryk Skarżyński wziął udział w plenarnej sesji inauguracyjnej „Welconomy Forum”, którą otworzył prof. dr hab. Jerzy Buzek, Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych Energii Parlamentu Europejskiego, Premier Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1997-2001, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012. Debatę prowadził prof. Michał Kleiber były prezes Polskiej Akademii Nauk, obecnie Wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk. W sesji tej wzięli także udział: dr Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju; Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii, Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju; dr Marek Cywiński, Dyrektor Generalny Kapsch Telematic Services, Krzysztof Krystowski, Wiceprezes Leonardo Helicopters, właściciela PZL, Świdnik S.A., a także przedstawiciele mediów: Sławomir Jastrzębowski, Redaktor Naczelny „Super Ekspressu” i Tomasz Sakiewicz, Redaktor Naczelny „Gazety Polskiej”. Uczestnicy dyskutowali na temat sytuacji gospodarczej Polski na tle Unii Europejskiej i Świata.

Niezwykle ważnym elementem polskiej gospodarki jest sektor zdrowia publicznego. Prof. Skarżyński przywracając słuch tysiącom pacjentów – pracowników ma wielki wpływ na jego rozwój. Podczas debaty zwrócił uwagę, że niestety nie ma świecie takiego systemu ochrony zdrowia, który zaspokoił by wszystkie potrzeby. – A jednak na tym tle polski system, który nie jest najlepiej dotowany, osiąga bardzo dużo sukcesów, także w wymiarze światowym. Mamy w naszym kraju wielu wspaniałych lekarzy i ośrodki, w którym dokonuje się pionierskich operacji w różnych dziedzinach medycyny. Tak jest na przykład w Światowym Centrum Słuchu, w którym od 15 lat, wykonujemy dziennie najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch. Jest to o kilkaset procent więcej niż największe światowe ośrodki. Nasi pacjenci mają dostęp do najnowszych technologii jako pierwsi lub jedni z pierwszych w świcie. Trzeba o tym mówić, aby społeczeństwo miało świadomość, że w służbie zdrowia dzieją się także dobrze rzeczy.

Podczas tej debaty prof. Skarżyński mówił także o konieczności wykonywania przesiewowych badań słuchu zarówno u polskich dzieci, jak i w ramach, inicjowanych przez Instytut, programów badań słuchu na 4 kontynentach.

„Strategia rozwoju polskiej gospodarki – perspektywy i uwarunkowania” to tytuł drugiej debaty, w której brał udział prof. Henryk Skarżyński. Wzięli w niej udział: dr Jerzy Kwieciński,  Minister Inwestycji i Rozwoju; Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju; dr Marek Cywiński, Dyrektor Generalny Kapsch Telematic Services; Krzysztof Krystowski, Wiceprezes Leonardo Helicopters, właściciela PZL Świdnik S.A.; dr Jakub Skiba, Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.; Janusz Władyczak, Prezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. To spotkanie poprowadził Tomasz Sakiewicz, Redaktor Naczelny „Gazety Polskiej”.

Prof. Skarżyński zabierał głos na temat rozwoju polskiej służby zdrowia: – Myśląc o rozwoju polskiej służby zdrowia, a jest to branża, na którą – w segmencie publicznym i prywatnym – roczne wydatki wynoszą ok. 130 mld zł rocznie. Powinniśmy brać pod uwagę zmieniające się potrzeby starzejącego się społeczeństwa. Powinniśmy przede wszystkim rozwijać więc polską szkołę rehabilitacji: w sanatoriach czy ośrodkach opieki nad osobami starszymi – powiedział prof. Skarżyński.

Trzecia debata, która odbyła się z udziałem prof. Skarżyńskiego nosiła tytuł „Wyzwania współczesnej medycyny”. Był to jedyny, podczas tegorocznego Forum, panel w całości poświęcony medycynie. Moderatorem spotkania był Jakub Szulc, Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia w latach 2008 – 2012. W debacie udział wzięli: Waldemar Kraska, Senator RP, Przewodniczący Komisji Zdrowia; prof. dr hab. Jacek Kubica, Prorektor ds. Badań Naukowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; dr n. med. Marcin Maruszewski, Dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie; dr n. med. Piotr Nowicki, Pełnomocnik Rektora ds. organizacji i koordynacji onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Marek Woch, Pełnomocnik Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jakub Szulc, rozpoczynając spotkanie, zwrócił uwagę na kilka najważniejszych aspektów rozwoju medycyny w Polsce. Podkreślał, jak ogromne znaczenie ma nieustannie zwiększająca się moc obliczeniowa komputerów, która daje możliwość coraz większego odkrywania potencjału ludzkiego DNA, co pozawala na personalizowanie leczenia i rozwój leczenie celowanego.

Ogromny potencjał tkwi także w 7 miliardach telefonów komórkowych, które są w posiadaniu wszystkich ludzi na świecie, a także w fakcie, że 3 miliardy z nas ma odstęp do internetu. Ten postęp technologiczny umożliwia nie tylko szeroką wymianę informacji, także medycznych. Pozwala przede wszystkim na testowanie i wdrażanie aplikacji umożliwiających sprawdzania jak czują się nasi pacjenci. To wielki potencjał telemdycyny – dodał Jakub Szulc.

Jako doskonały przykład wykorzystania możliwości teleinformatycznych w medycynie wskazano pierwszą w świecie Krajową Sieć Teleaudologii. Prof. Skarżyński, który jest jej pomysłodawcą i twórcą, już kilkanaście lat temu dostrzegł zalety i korzyści, jakie płyną technologii cyfrowych i szeroko rozumianego postępu technologicznego.

Od 18 lat rozwijajmy telediagnostykę, od 14 – telerehabilitację i telefitting, czyli zdalną kontrolę funkcjonowania i nadzór nad działaniem implantu słuchowego u pacjentów, który jest organizowany najbliżej ich miejsca zamieszkania. Procedury te wykonujemy w ramach działalności Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Bez wykorzystania możliwości telemedycyny trudno wyobrazić sobie nasze codzienne funkcjonowanie. – mówił prof. Skarżyński – Telemedycynę musimy zacząć wykorzystywać w naszym kraju na szerszą skalę, aby realnie obniżyć koszty leczenia wielu pacjentów. Doskonałym przykładem na to jest telerehabilitacja, którą nasi podopieczni wykorzystują w swoich domach, bez konieczności podróżowania z dzieckiem przez pół Polski na zajęcia. Przewrotnie nazwaliśmy ten program „Domową Kliniką Rehabilitacji”, aby mentalnie przyzwyczaić pacjentów do tego, że najlepszym miejscem na ich rehabilitację jest dom.

Prof. Skarżyński podkreślał także, że dziś telemedycyna stwarza nie tylko doskonałe możliwości diagnostyki czy rehabilitacji. Uwzględniając trend starzejącego się społeczeństwa, powinna pozwalać na monitorowanie wielu czynności życiowych pacjentów. – Niestety pierwsze koszty uruchomienia i wdrożenia np. aplikacji czy programu, są postrzegane jako większe, niż pierwsza klasyczna konsultacja lekarska. A na ten problem trzeba patrzeć globalnie. Doskonale przecież wiadomo, że w przypadku chorób przewlekłych, nie jest to pojedyncza wizyta w gabinecie lekarskim, a cały szereg konsultacji z równymi specjalistami. W efekcie koszt ten – postrzegany całościowo – jest znacznie większy. – mówił prof. Skarżyński.

W Światowym Centrum Słuchu współczesna telemedycyna pozwala także na przeprowadzanie, zakrojonych na szeroką skalę, programów przesiewowych badan słuchu. Od końca lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku łącznie wykonano ponad 1 milion badań przesiewowych słuchu w ramach kilkudziesięciu programów i projektów zarówno samorządowych, ogólnopolskich, jak i międzynarodowych. Analiza wyników tych badań wykazała, że zaburzenia słuchu różnego typu, które mają wpływ na codzienne funkcjonowanie dziecka, spotykamy w tej grupie wiekowej u co piątego – szóstego ucznia i stanowi to poważny problem zdrowotny i społeczny. Z początkiem roku szkolnego 2017/18 Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu rozpoczął kolejne programy badań przesiewowych słuchu, które tym razem obejmą Mazowsze. Będzie to pierwszy w świecie region kraju, w którym badaniami objęta zostanie cała populacja dzieci rozpoczynających edukację szkolną. Idea badań przesiewowych słuchu u dzieci promowana jest przez zespół Instytutu nie tylko w Europie, ale także innych regionach świata. Szczególnie dotyczy to krajów rozwijających się, charakteryzujących się niższym poziomem rozwoju medycyny i profilaktyki, które najwięcej mogą skorzystać z przekazywanej im przez polskich specjalistów wiedzy, doświadczeń oraz najlepszych praktyk.

Także uczestnicy Forum – dzięki zaangażowaniu prof. Henryka Skarżyńskiego oraz członków zespołu Światowego Centrum Słuchu – mieli możliwość bezpłatnego zbadania słuchu w Mobilnym Centrum Słuchu ustawionym przed centrum konferencyjnym.

Bardzo się cieszę, że prof. Henryk Skarżyński wziął udział w naszym Forum, nie tylko dlatego, że przyjechał tu ze swoimi specjalistami do badania słuchu, nie tylko dlatego, że zorganizowaliśmy wspólnie panel dyskusyjny, lecz także dlatego, że jest wyrazicielem polskiego sukcesu na arenie międzynarodowej. Bardzo chciałbym namawiać wszystkich Polaków, którzy jesteśmy ambitni i mądrzy, abyśmy uwierzyli, że możemy podbijać świat i niekoniecznie mając mnóstwo dolarów za swoimi plecami – zaznaczył Jacek Janiszewski, organizator „Welconomy Forum”.

W Forum wziął udział również prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr H. Skarżyński, aktywnie uczestnicząc w debacie pt.: „Wpływ nauki na innowacyjny rozwój gospodarczy kraju”. W debacie tej, której moderatorem był dr Tomasz Marcysiak, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, udział wzięli także: prof. Aleksander Bobko, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego; prof. dr hab. Leszek Dziawgo, Kierownik Katedry Zarządzania Finansami, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; dr Marcin Kilanowski, Dyrektor AIP Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wiceprezes KPOP Lewiatan; prof. dr hab. inż. Michał Kleiber, Polska Akademia Nauk; ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski, były Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w latach 2008-2012; prof. dr hab. Marek Stankiewicz, Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu oraz Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny UN Global Compact Poland.

Jubileuszowe „Welconomy Forum” było spotkaniem ponad 2000 przedstawicieli świata biznesu, polityki, samorządów i mediów, a dzięki obecności i aktywnemu udziałowi takich specjalistów, jak prof. Henryk Skarżyński, stało się także platformą wymiany myśli i doświadczeń w dziedzinie nauki, szczególnie medycyny.