Prof. Henryk Skarżyński Ambasadorem 25 – lecia Welconomy

W dniach w dniach 12-13 marca 2018 r. w Toruniu, w Centrum Kulturalno – Kongresowym Jordanki, odbyła się jubileuszowa 25. edycja kongresu ekonomicznego „Welconomy Forum”. Z tej okazji organizatorzy – Stowarzyszenie „Integracja i Współpraca” przyznało nagrody „Ambasador 25 – lecia Welconomy”. Podczas tegorocznej Gali, która odbyła się 12 marca wyróżniono 7 osób, w tym prof. Henryka Skarżyńskiego. Nagrody otrzymali także: minister Artur Balazs, minister Krzysztof Tchórzewski, wicepremier Janusz Tomaszewski, prof. Jerzy Buzek, red Andrzej Jonas i prezes Walerian Szułczyński.

Tytuł „Ambasador Welconomy” przyznany jest za szczególne osiągnięcia, umiejętność integracji oraz współpracę w różnych dziedzinach życia przyczyniających się do poprawy sytuacji gospodarczej Polski. Przyznawana jest także osobom, które od wielu lat wspierają organizację Forum Gospodarczego i wspólnie realizują wiodącą misję „Welconomy Forum” – integrację i współpracę.

W minionym ćwierćwieczu nagrodą „Ambasadora Welconomy” wyróżniono m. in. prof. Bronisława Geremka, prof. Zbigniewa Religę, prof. Stefana Mellera, Premiera RP Józefa Oleksego.

Tegoroczne „Welconomy Forum” to spotkanie ponad 2000 przedstawicieli świata biznesu, nauki, polityki, samorządów i mediów. Forum zdominowane było przez dyskusję o gospodarczej kondycji Polski na tle państw Unii Europejskiej i świata. Podczas paneli dyskusyjnych, spotkań i wykładów dyskutowano także o perspektywach rozwoju naszego kraju.

Forum adresowane jest nie tylko do wszystkich zainteresowanych współpracą gospodarczą z naszym krajem czy zakupem polskich towarów i usług. Coraz więcej uwagi poświęca się także polskiej nauce. „Welconomy Forum” daje możliwość nawiązania nowych kontaktów, co może zaowocować podpisywaniem w przyszłości nowych kontraktów handlowych czy umów dot. programów naukowych.