Przedstawiciele Instytutu wyróżnieni w Bangladeszu

28 lutego 2018 r. w Dhaka, w stolicy Bangladeszu zostało zainaugurowana współpraca pomiędzy specjalistami z dziedziny otolaryngologii, audiologii i foniatrii z Polski a lekarzami z Azji Południowej. Delegację polską reprezentowali prof. dr hab. n. med. dr hc multi Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, prof. nadzw dr. hab. Artur Lorens, kierownik Zakładu Implantów i Percepcji Słuchowej, prof. nadzw. dr. n. med. Piotr H. Skarżyński, z-ca kierownika Zakładu Teleaudiologii oraz mgr Paweł Doliński z-ca Dyrektora do Spraw Organizacji i Rozwoju.

Podczas spotkania, w obradach okrągłego stołu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia w Bangladeszu, Szpitala Wojskowego Combined Military Hospital w Dhaka oraz jedynego Uniwersytetu Medycznego w Bangladeszu – Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University (BSMMU). Cała polska delegacja została także odznaczona przez Dowódcę Szpitala Wojskowego Combined Military Hospital w Dhaka honorowymi odznaczeniami za pracę na rzecz otolaryngologii w Bangladeszu.

Jednym z elementów współpracy będzie wspólne realizowanie grantów i projektów naukowych, m.in. dotyczących leczenia niedosłuchu i jego diagnostyki, a także możliwości i rozwiązań, jakie daje wykorzystanie w codziennych konsultacjach telemedycyny. Planowane jest przeprowadzenie wspólnych prac ze specjalistami z Azji Południowej przy projektach badawczych, organizacja badań przesiewowych słuchu, szkolenia specjalistów z Azji w zakresie rehabilitacji z wykorzystaniem możliwości, jakie daje współczesna telemedycyna. Szczególny nacisk zostanie położny na wykorzystanie możliwości technologicznych pierwszej w świecie Krajowej Sieci Teleaudiologii, która została stworzona w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu przez prof. Henryka Skarżyńskiego 15 lat temu.