Redakcja Medexpress wyróżniła prof. Henryka Skarżyńskiego

Z okazji 5 – lecia istnienia portalu medycznego Medexpress.pl, 20 marca 2018 r., w gościnnych murach Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie, odbyła się uroczysta Gala z udziałem Decydentów, Przyjaciół i Współpracowników redakcji. Z tej okazji przyznano także okolicznościowe dyplomy. Wśród nagrodzonych znalazł się prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński, który otrzymał dyplom z podziękowaniem za codzienną pracę na rzecz chorych, kierowanie się nieskazitelnymi zasadami, zaangażowanie i wrażliwość, a także za cierpliwe edukowanie i uświadamianie społeczeństwa oraz rozpalanie pasji pomagania innym.

Wśród wyróżnionych okolicznościowymi dyplomami znaleźli się także m. in: prof. Wojciech Maksymowicz, były Minister Zdrowia, dr Jarosław Pinkas, Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera, dr Beata Małecka – Libera, Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia, była Wiceminister Zdrowia, prof. Adam Maciejewski, pionier w transplantacji twarzy i narządów szyi w Polsce, Ewa Błaszczyk założycielka Fundacji Akogo? oraz Kliniki „Budzik”, Maria Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” i członkini Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie RP, Anna Rulkiewicz Prezes Zarządu LUX MED. Podczas spotkania zgromadzeni Goście wysłuchali specjalnego wywiadu z Gościem honorowym Gali, prof. Łukaszem Szumowskim, obecnym Ministrem Zdrowia.

Wręczając wyróżnienie, prowadzący Galę red. naczelna Iwona Schymalla oraz red. dr Mariusz Gujski, zwrócili szczególną uwagę na osiągnięcia prof. Skarżyńskiego w minionym pięcioleciu: redakcja przyznała ten dyplom za wszystkie rekordy i wiele pionierskich działań, w tym za pierwsze w Europie Środkowo – Wschodniej wszczepienia nowych typów implantów słuchowych, za zainicjowanie i przygotowanie Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy“, który wywołał łzy wzruszenia wśród wielu słuchaczy, i przede wszystkim za wprowadzenie polskiej medycyny do ligi światowej.

Medexpress.pl to obecnie jeden z najbardziej cenionych i profesjonalnych portali zajmujących się tematyką medyczną, będący rzetelną platformą wymiany informacji z zakresy ochrony służby zdrowia. To miejsce, w którym głos Pacjenta jest traktowany na równi z ekspertami i decydentami, a redakcja umożliwia rzetelną i merytoryczną dyskusję oraz dialog.

Warto dodać, że ostatnie 5 lat to także bardzo ważny czas w historii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, prof. Henryk Skarżyński zainicjował bowiem wiele naukowych innowatorskich przedsięwzięć i programów klinicznych, przeprowadził wiele pionierskich – w skali krajowej i światowej – operacji przywracających słuch dzieciom i dorosłym. Do najważniejszych osiągnięć prof. Skarżyńskiego w tym czasie należą:

 • pierwsze w Europie Środkowo – Wschodniej wszczepienie implantu słuchowego Baha® 4 Attract System2 (2013) – implantu, który umożliwia przekazywanie dźwięku do ucha wewnętrznego poprzez drgania kości czaszki, omijając uszkodzone lub niewykształcone od urodzenia fragmenty ucha zewnętrznego i środkowego. Jest to innowacyjne rozwiązanie rekompensowania niedosłuchów przewodzeniowych, niedosłuchów mieszanych i jednostronnej głuchoty odbiorczej skierowane do pacjentów, którzy nie mogą skorzystać z dotychczas istniejących rozwiązań ze względów medycznych i estetycznych;
 • pierwsze w Polsce wszczepienie implantu ucha środkowego Cochlear™ MET® (2014) – implantu przeznaczonego dla pacjentów, którzy nie mają korzyści z aparatów słuchowych lub do tej pory nie kwalifikowali się do innych implantów słuchowych. Szczególną grupę, z racji wysokiego, naturalnego wzmocnienia dźwięku, stanowią seniorzy powyżej 65 roku życia;
 • pierwsze w Polsce wszczepienie nowej generacji implantu ślimakowego typu SYNCHRONY, pozwalającego na wykonywanie badań MRI, a następnie na śledzenie zmian zachodzących w mózgu po podaniu bodźca akustycznego oraz elektrycznego (2015). Zastosowanie ich po raz pierwszy w leczeniu częściowej głuchoty na takim poziomie było pierwszym doniesieniem naukowym i medycznym we współczesnej medycynie na świecie;
 • zainicjowanie i przygotowanie pierwszego na świecie Międzynarodowego Festiwalu Muzyczny Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy“, – festiwalu muzycznego promującego zdolności artystyczne osób z implantami słuchowymi;
 • zainicjowanie, przygotowanie założeń i wdrożenie, unikatowego w skali kraju, Programu „Po pierwsze zdrowie” – przedsięwzięcia promującego badania przesiewowe w różnych obszarach medycyny takich jak: otolaryngologia, audiologia, foniatria, okulistyka, periodontologia, dermatologia, kardiologia, chirurgia naczyniowa i innych;
 • pierwsze w świecie wszczepienie implantu ucha środkowego typu Vibrant Soundbridge ze sprzęgaczem LP-Coupler (2017). Operacja ta była głównym wydarzeniem podczas sympozjum International BONEBRIDGE & SOUNDBRIDGE, które odbyło się – po pierwszy raz pierwszy w Polsce i trzeci na świecie – w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach. System Vibrant Soundbridge ze sprzęgaczem LP-Coupler to nowy typ implantu ucha środkowego, czyli urządzenia wszczepianego pacjentom, którzy nie mogą dobrze słyszeć z powodu źle funkcjonującego układu kosteczek słuchowych;
 • ustanowienie nowego Rekordu Guinnessa w kategorii „Spotkanie w jednym miejscu i czasie największej liczby osób z implantami słuchowymi”, odbyło się z okazji 25 rocznicy pierwszego w Polsce wszczepienia przez prof. Henryka Skarżyńskiego implantu ślimakowego osobie niesłyszące;
 • zainicjowanie i rozpoczęcie kolejnych programów przesiewowych badań słuchu, które tym razem obejmą Mazowsze. Jest to pierwszy w świecie region kraju, w którym badaniami objęta zostanie cała populacja dzieci rozpoczynających edukację szkolną. Badania te odbywają się w ramach 41 projektów w ramach Programu badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019. Z badań skorzysta ponad 81 tys. uczniów. Zespół Instytutu, we współpracy z licznymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, stworzył podwaliny pod programy badań przesiewowych – opracował metody, procedury i urządzenia służące do ich przeprowadzania. Badania przesiewowe słuchu przeprowadzone przez Instytut w latach poprzednich, które objęły już populację ponad 1 mln dzieci ze szkół podstawowych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich na terenie całej Polski, populację 7 i 12 latków w Warszawie oraz wielu miejscowościach w Polsce, pokazały, że nawet co 6 dziecko może mieć różnego rodzaju problemy związane ze słuchem;
 • zainicjowanie i zorganizowanie 3 światowych kongresów i kilku międzynarodowych konferencji naukowych: I World Tinnitus Congress – pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy; XXV International Evoked Response Audiometry Study Group (IERASG) Biennial Symposium; trzeciego na świecie i pierwszego w Polsce International BONEBRIDGE & SOUNDBRIDGE Symposium, XII Konferencji Naukowo-Szkoleniową Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, dwóch edycji krajowej Konferencji Naukowej „Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii” z Towarzystwem Otolaryngologów, Audiologów i Foniatrów Polskich. Powierzenie organizacji tych konferencji przez międzynarodowe grono specjalistów, świadczy o tym, że prof. Skarżyński i Jego zespół są postrzegani jako niekwestionowany lider oraz bardzo znane miejsce na światowej mapie szkoleń i spotkań naukowych w zakresie oto-ryno-laryngochirurgii, audiologii, foniatrii, inżynierii klinicznej, logopedii i psychologii;
  10. pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej operacja wszczepienia implantu ślimakowego HiRes Ultra z nową prostą elektrodą HiFocus SlimJ (2017). Elektroda HiFocus SlimJ to prosta elektroda o małej średnicy przekroju. Taka konstrukcja sprzyja zachowaniu funkcjonalnego słuchu i struktury ucha wewnętrznego pacjenta podczas jej wszczepienia.

Ponadto w tym czasie prof. Skarżyński i zespół Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu obchodzili:

 • 25 rocznicę – przeprowadzenia przez Profesora – pierwszego w Polsce wszczepienia implantu ślimakowego niesłyszącej osobie dorosłej oraz dziecku.
 • 20 rocznicę otwarcia Ośrodka Diagnostyczno – Leczniczo – Rehabilitacyjnego dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Cochlear Center” – drugiej tego typu placówki w Europie. Ośrodek został stworzony, po to, aby pierwsza grupa zoperowanych przez prof. Henryka Skarżyńskiego pacjentów miała zapewnioną wielospecjalistyczną opiekę, by następni mogli skorzystać z najnowszych osiągnięć już wdrożonych w świecie, by mieli do nich stały dostęp.
 • 20 rocznicę powołania Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, który obecnie jest wiodącym w Polsce instytutem badawczym (kategoria A) oraz wysoko wyspecjalizowanym szpitalem zapewniającym kompleksową opiekę osobom z uszkodzeniami narządu słuchu, głosu, mowy, równowagi i oddychania.
 • 15 rocznicę – przeprowadzenia przez prof. Henryka Skarżyńskiego – pierwszej w świecie operacji wszczepiania implantu ślimakowego osobie z częściową głuchotą. Stworzyło to szansę elektrycznego dopełniania normalnego słuchu w zakresie niskich częstotliwości do 500 Hz.