Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Kajetanach

Z okazji przypadających w dniach 11-13 maja Dni Otwartych Funduszy Europejskich Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach odwiedził Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński, który zapoznał się z możliwościami, osiągnięciami Światowego Centrum Słuchu i technologiami informatycznymi stosowanymi w codziennej pracy bloku operacyjnego. Zwiedził także – unikalne w skali międzynarodowej – studio telemdycyny będące najważniejszym elementem pierwszej w świecie Krajowej Sieci Teleaudiologii, a także obejrzał – największą ze znanych w świecie – Pracownię Badań Klinicznych Głowy i Szyi, w skład której wchodzi 30 stanowisk do operacji na modelach i preparatach anatomicznych kości skroniowych, krtani oraz 10 stanowisk przystosowanych do przeprowadzania operacji na modelach anatomicznych. W imieniu Dyrekcji Centrum Gościa przywiali mgr Paweł Doliński, Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Organizacji i Rozwoju oraz prof nadzw. dr hab. med. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński, Zastępca Kierownika Zakładu Teleaudiologii. Dni Otwarte to największe wydarzenie prezentujące projekty zrealizowane dzięki unijnemu dofinansowaniu.

Dziś widzimy, jak Fundusze Europejskie działają w Polsce, obserwując rozwój ponad 600 tego typu przedsięwzięć realizowanych w całym kraju, widzimy, że z funduszy nie tylko korzystają przedsiębiorcy, ale korzystamy przede wszystkim my – obywatele – mówił Minister Kwieciński podczas spotkania z pracownikami w Światowym Centrum Słuchu – Dzięki Funduszom Europejskim pokonaliśmy wiele problemów ze słuchem u pacjentów, możliwe stało się także oferowanie polskiemu pacjentowi najnowszych technik leczenia.

Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu zostało wybudowane właśnie dzięki Funduszom Europejskim, a także wieloletniemu doświadczeniu – w niecałe dwa lata. Uroczystego otwarcia tej unikatowej w skali globalnej placówki – swoją obecnością uświetnili przedstawiciele świata polityki, gospodarki, biznesu, kościoła, mediów oraz naukowcy z Polski i ze świata.
Centrum jest zarówno nowoczesnym szpitalem, świadczącym usługi medyczne na najwyższym światowym poziomie, wyposażonym w unikalną aparaturę medyczną, z ogromnym zapleczem technicznym, jak i znakomicie przygotowanym centrum edukacyjnym, prowadzącym szeroko zakrojoną działalność badawczą i edukacyjną umożliwiającą szkolenie specjalistów z całego świata, z obszaru medycyny, inżynierii klinicznej, logopedii, surdopedagogiki i surdopsychologii. To najważniejsza w kraju placówka zajmująca się poszukiwaniem nowych sposobów diagnozowania i leczenia wad zmysłów. 10 maja 2018 r. minęła 6 rocznica uroczystego otwarcia placówki.

Pomysłodawca i dyrektor Centrum prof. Henryk Skarżyński, stworzył od podstaw zaplecze naukowe i kliniczne, które pozwoliło naukowcom z kraju i ze świata rozwiązywać najbardziej złożone problemy i podejmować najbardziej oryginalne wyzwania w zakresie innowacyjnych technologii. Światowe Centrum Słuchu nie tylko z nazwy jest „światowe”. To ośrodek, w którym jako pierwszym w Polsce czy na świecie wykonuje się innowacyjne procedury w zakresie otochirurgii, rehabilitacji, diagnostyki zaburzeń słuchu.

Ilekroć mamy okazję witać w Kajetanach gości z zagranicy zawsze podkreślam, że stworzenie Światowego Centrum Słuchu w takim kształcie było możliwe dzięki środkom z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, które w wysokości 73 % uzupełniły pozostałą, wypracowaną przez nasz zespół część budżetu. – mówi prof. Henryk Skarzyński, pomysłodawca i założyciel Centrum. – Naszym obowiązkiem jest ich gościć, aby w przyszłości wspólnie stworzyć coś wyjątkowego dla obywateli Europy w zakresie diagnostyki i leczenia zaburzeń zmysłów, zaburzeń komunikacyjnych. To właśnie w Kajetanach wiele operacji chirurgicznych wykonano po raz pierwszy w świecie lub miały miejsce promocje najnowszych technologii w naszym obszarze działania. Jesteśmy pionierami we wszczepianiu różnych implantów słuchowych -dotychczas wszczepiliśmy ich ponad 6 500 – oraz wdrażaniu nowych rozwiązań otochirurgicznych pozwalających na znaczne rozszerzenie wskazań i grup docelowych różnych pacjentów – zwłaszcza dziesiątków tysięcy w wieku senioralnym. – dodaje prof. Skarżyński.

Środki unijne umożliwiły także zrealizowanie wielu innych innowacyjnych pomysłów naukowych, klinicznych, dydaktycznych i organizacyjnych. Między innymi dotyczyło to:

  • Uruchomienia pierwszej w świecie Krajowej Sieci Teleaudiologii, która jest unikalnym na skalę światową systemem opracowanym i wdrożonym w Światowym Centrum Słuchu. Sieć jest zarządzana z dwóch multimedialnych pomieszczeń studyjnych, obejmuje 24 stanowiska telemedyczne, rozmieszczone w 24 ośrodkach na terenie Polski i za granicą. Umożliwia ona przeprowadzanie telekonsultacji z udziałem pacjenta i specjalistów z kilku ośrodków jednocześnie, zdalną telerehabilitację oraz telefitting, czyli zdalne ustawianie parametrów procesora mowy u pacjentów ze wszczepionym implantem słuchowym.
  • Stworzyliśmy naukową platformę informatyczną przetwarzania wyników badań przesiewowych zmysłów opartą na otwartym standardzie wymiany e-danych, umożliwiającą naszym pracownikom naukowym sprawne i szybkie uzyskiwanie informacji potrzebnych do badań, a także prowadzenie rzetelnych analiz statystycznych za pomocą skutecznych narzędzi raportowych i analitycznych. Platforma umożliwiła nam na nieosiągalną dotychczas w świecie skalę przeprowadzanie badań przesiewowych pod kątem wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu, wzroku i mowy u całych populacji, np. wszystkich w danym regionie czy kraju dzieci w wieku 7 lat. Badaniami przesiewowymi objęto populację ponad 1 mln dzieci, a badania pilotażowe zostały przeprowadzone przez nasz zespół w kilkunastu krajach Azji środkowej, Europy południowej, Afryki środkowo-zachodniej i środkowo-wschodniej oraz Ameryki Południowej.
  • Powstał Zintegrowany System Wspomagający Badania nad Fizjologią i Patologią Słuchu, umożliwiający zdalną diagnostykę schorzeń słuchu zintegrowany z systemem Health Information System. W wyniku jego wdrożenia możliwe jest prowadzenie międzynarodowych projektów badawczych w dziedzinie wykrywania i leczenia schorzeń słuchu. Wczesne zarejestrowanie wyników badań narządów zmysłów pozwoli nam na wykrywanie groźnych schorzeń rozwijających się na podłożu chorób neurodegeneracyjnych centralnego układu nerwowego, nawet o kilkanaście lat. Umożliwi to włączenie potencjalnych pacjentów do wczesnej rehabilitacji.

Środki unijne, do których dostęp ma również Polska, to ogromna szansa na realizację wielu inwestycji i zwiększenie konkurencyjności polskiej nauki i gospodarki w świecie. Nie tylko warto z nich korzystać, ale jest to wręcz nasz obowiązek. – dodaje prof. Skarżyński.

Dziś Światowe Centrum Słuchu to wizytówka polskiej medycyny. Osiągnięcia zespołu od początku były dostrzegane i nagradzane przez przedstawicieli najwyższych władz w Polsce. Centrum było wielokrotnie odwiedzane przez przedstawicieli rządu, parlamentu oraz zagraniczne delegacje. Ośrodek zwiedzały także Pierwsze Damy Polski, Słowacji, Rosji, Azerbejdżanu, Ukrainy i Estonii. W Kajetanach gościli także Prezydenci Światowych i Europejskich Towarzystw Naukowych, Ambasadorowie wielu krajów świata.
W ciągu sześciu lat od otwarcia Centrum prof. Henryk Skarżyński uruchomił siedem pionierskich programów wszczepienia nowych implantów słuchowych typu: Codacs, Bonebridge, Baha 4 Attract System, MET, Synchrony, Vibrant Soundbridge ze sprzęgaczem LP-Coupler oraz Cochlear OSIA OSI100. To w praktyce oznacza, że polscy pacjenci w Centrum mają dostęp do najnowszych technologii jako pierwsi lub jedni z pierwszych w świecie. Jest to bardzo wymierny dowód pozycji klinicznej i naukowej Centrum.
Obecnie pacjenci, lekarze, naukowcy, studenci mają do dyspozycji ponad 20 tys. m2 powierzchni, na której znajduje się m.in.: 6 sal operacyjnych, kilkadziesiąt gabinetów diagnostycznych, w których przyjmuje się dziennie kilkuset pacjentów, 2 studia multimedialne pierwszej w świecie Krajowej Sieci Teleaudiologii, 7 sal konferencyjnych, w których jednorazowo może się szkolić 800 osób, a także Centrum Edukacyjne.

W przychodniach Centrum otolaryngolodzy, audiolodzy, foniatrzy, logopedzi, surdopedagodzy, psycholodzy, inżynierowie kliniczni oraz technicy udzielają i przeprowadzają rocznie ponad 200 000 konsultacji i badań.
Dziennie w Centrum, od ponad 15 lat, przeprowadzanych jest około 60 – 70 operacji poprawiających słuch – najwięcej w świecie w zakresie otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii. Z różnych form pomocy skorzystało dotychczas ponad 3,5 mln osób. Placówka ta, to także dobrze działające i zorganizowane przedsiębiorstwo, które daje pracę ponad 450 pracownikom.

W Kajetanach znajduje się także najlepsze i największe w świecie miejsce do ćwiczenia technik chirurgicznych. Mowa tu o Centrum Edukacyjnym z unikatową pracownią wyposażoną w 30 stanowisk dla otochirurgii i rynochirurgii, nowoczesny sprzęt do ćwiczeń na preparatach anatomicznych i symulatorach komputerowych, w którym odbywają się międzynarodowe warsztaty szkoleniowe z zakresu chirurgii okienka okrągłego – WAW Window Approach Workshop. Warsztaty te adresowane są do otochirurgów pragnących poznać najnowsze techniki chirurgiczne, wskazania i zastosowania implantów słuchowych. Szczególną atrakcją tych kursów jest możliwość studiowania zastosowań implantów w leczeniu częściowej głuchoty pod kierunkiem prof. H. Skarżyńskiego, prekursora i twórcy programu leczenia częściowej głuchoty (Partial Deafness Treatment – PDT). Prof. Skarżyński prowadzi rozległą działalność edukacyjną dla studentów i lekarzy z kraju i z zagranicy, wygłaszając wykłady
i przeprowadzając pokazowe operacje.

Podsumowaniem tych znakomitych osiągnięć było i jest wiele nagród, które przyznane zostały w dowód uznania środowisk medycznych, naukowych oraz ekspertów z dziedziny ekonomii, zarządzania, a nawet polityki i mediów. W ciągu minionych 6 lat prof. Henryk Skarżyński otrzymał blisko 150 nagród, medali, dyplomów, tytułów honorowych, w tym wiele szczególnie ważnych: Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, tytuł „Wybitnego Polaka”, tytuł „Człowieka Wolności”, statuetkę Wiktora, Medal Papieski Pro Ecclesia et Pontifice, medal ECCE HOMO oraz Order Uśmiechu, a także Medal im Mikołaja Kopernika przyznany przez Prezydium PAN, medal Archidiecezji Warszawskiej i medal przyznanym przez Prymasa Polski, jest także laureatem plebiscytu „Nauka to Wolność”. Został uhonorowany medalami przez władze Politechniki Warszawskiej, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu im Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz SGGW w Warszawie. Otrzymał także tytuł Osobowości Roku 2012, Specjalną Perłę Honorową, Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP i porównywaną z nagrodą Nobla – Nagrodę Specjalną Prix Galien. W roku 2015 i 2016,
w ogłoszonym przez redakcję „Pulsu Medycyny” rankingu „Lista Stu”, został uznany za nr 1 – najbardziej wpływową osobę w polskiej medycynie, a w pierwszej setce był umieszczany od pozycji 2 do 46 we wszystkich rankingach w ciągu ostatnich 12 lat. W ciągu minionych 6 lat wyróżnieni zostali – medalami państwowymi i resortowymi – także pozostali członkowie Dyrekcji oraz kilkudziesięciu Pracowników. W roku 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, podczas Dnia Flagi, Prezydent RP Andrzej Duda wręczył flagi państwowe wyróżnionym organizacjom, w tym Instytutowi Fizjologii i Patologii Słuchu.

Warto dodać, że z tym roku w ramach akcji Dni Otwartych Funduszy Europejskich odbędzie się około 600 wydarzeń w całej Polsce. Dla odwiedzających dostępne były m.in. Cytadela Warszawska, Port Lotniczy Rzeszów Jasionka, EC1 w Łodzi, Opera Krakowska, Państwowe Muzeum na Majdanku i wiele innych atrakcyjnych miejsc, zarówno w wielkich miastach jak
i małych miejscowościach.