Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu wyróżniony z okazji Dnia Flagi

2 maja obchodzony jest Dzień Flagi RP oraz Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Podczas uroczystości na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego Andrzej Duda wręczył odznaczenia zasłużonym działaczom polonijnym, a także flagi państwowe wyróżnionym organizacjom. W tym zaszczytnym gronie znalazł się Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, który reprezentowali prof. Henryk Skarżyński oraz dyr. Witold Cieśla. Flagę oraz osobiste życzenia dalszych zawodowych sukcesów od Prezydenta Andrzeja Dudy odebrał prof. Henryk Skarżyński.

To nasza historia spowodowała, że Polacy rozsiani są po całym świecie, że mieszkają na wszystkich kontynentach. Dziś chcę podziękować Rodakom mieszkającym z dala od kraju za działalność, którą prowadzicie dla polskości – powiedział Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości.

Prezydent zachęcał Polaków do wywieszania biało-czerwonej flagi w miejscach gdzie mieszkają. Wyraził też nadzieję, że pod biało-czerwoną, do końca 2018 r., a także później, Polsce uda się osiągnąć wiele sukcesów. – Niech żyje wolna, niepodległa Rzeczpospolita, niech żyje biało-czerwona! – podkreślił Andrzej Duda.

W liście skierowanym z tej okazji przez Pana Prezydenta do pracowników Instytutu czytamy także: (…) Uroczyście wręczam dziś Państwu flagę Rzeczypospolitej Polskiej. Eksponujcie ją Państwo z dumą i satysfakcją, jako manifestację patriotycznej służby i oddania Polsce, jako wyraz solidarności Polaków, jako symbol wspaniałego dorobku naszego narodu, w którym także Państwo mają swój piękny udział. Serdecznie gratuluję tego prestiżowego wyróżnienia. Składam Państwu wyrazy uznania i łączę życzenia wszelkiej pomyślności oraz serdecznie pozdrawiam.

Warto przypomnieć, że Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004, obchodzone jest między świętami państwowymi: 1 maja (zwanym Świętem Pracy) i 3 maja (Świętem Narodowym 3 Maja). Dnia 2 maja w 1945 r. polscy żołnierze zdobywający stolicę hitlerowskich Niemiec umieścili biało-czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa – Siegessäule oraz na Reichstagu w Berlinie. W latach PRL, w tym dniu zdejmowano po 1 maja flagi państwowe, aby nie były eksponowane w dniu zniesionego przez władze komunistyczne Święta Konstytucji 3 Maja. W ostatnich latach, powszechne stało się noszenie w tym dniu kokardy narodowej. Zwyczaj ten spopularyzował Prezydent Lech Kaczyński. Był kontynuowany przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego, a obecnie robi to także Prezydent Andrzej Duda.