Konferencja „Jak skutecznie wykorzystać potencjał telemedycyny polskim systemie ochrony” z udziałem prof. Henryka Skarżyńskiego

Dynamiczny rozwój technologii cyfrowych pozwala na ogromny wzrost możliwości wykorzystania telemedycyny w opiece zdrowotnej – przypominają autorzy, zaprezentowanego we wtorek, 19 czerwca 2018 r., na konferencji w Warszawie, raportu „Jak skutecznie wykorzystać potencjał telemedycyny polskim systemie ochrony”. Gośćmi konferencji byli Europoseł Michał Boni oraz prof. Henryk Skarżyński, który wygłosił wykład pt.: „Telemedycyna we współczesnej opiece zdrowotnej”.

W 150-stronicowym reporcie przygotowanym przez Fundację Telemedyczna Grupa Robocza eksperci zwracają m.in. uwagę na „rosnące zapotrzebowanie na szukanie innowacyjnych rozwiązań w ochronie zdrowia, w tym rozwiązań z zakresu e-zdrowia, zapewniających poprawę jakości i zwiększenie efektywności systemu, wynikające w szczególności ze starzenia się społeczeństwa w Europie, także w Polsce, oraz spadku dostępności kadr lekarskich”.

Wymienione trendy o charakterze globalnym uzasadniają szerszą dyskusję na rzecz wykorzystywania potencjału telemedycyny w Polsce, co już się dzieje i czego wyrazem jest zapowiedź publikacji „Strategia e-zdrowia na lata 2018-2022 – podkreślają autorzy opracowania.

Kontynuując wątek ogromnego potencjału tkwiącego w telemedycynie prof. Henryk Skarżyński przedstawił m.in. idee i możliwości, stworzonej przez siebie, pierwszej w świecie Krajowej Sieci Teleaudiologii, która powstała jako odpowiedź i rozwiązanie problemów pacjentów mieszkających w dużej odległości od Światowego Centrum Słuchu: „Krajowa Sieć Teleaudiologii to doskonałe rozwiązanie, umożliwiające pacjentowi odbycie konsultacji ze swoim specjalistą z Centrum w ośrodku współpracującym znajdującym się blisko jego miejsca zamieszkania. Dla pacjentów po wszczepieniu implantów słuchowych, kolejne wizyty w Instytucie często wiążą się z długą i czasochłonną podróżą, co może skutkować zmęczeniem. Jest to szczególnie uciążliwe dla najmłodszych pacjentów, którzy zmęczeni podróżą mają trudności w skupieniu i koncentracji podczas badania i kontroli urządzeń wszczepilanych. To z kolei negatywnie rzutuje na efektywność prowadzonej terapii i powoduje, że informacje uzyskane od pacjenta podczas badań i konsultacji są obarczone ryzykiem błędu oraz znacznie utrudnia optymalny dobór parametrów pracy implantów słuchowych. Konieczność przyjazdu pacjenta do Instytutu wiąże się również z kosztami, które w wielu przypadkach są dużym obciążeniem finansowym dla niego bądź jego rodziny. O wielkiej wadze tego projektu niech świadczy – przyznana w Waszyngtonie – główna nagroda 21st Century Achievement Awards dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w konkursie The Computerworld Honors Program w kategorii opieki zdrowotnej oraz – uznawany za medycznego Nobla – Złoty Medal Międzynarodowej Edycji Konkursu Prix Galien.”

Raport, który przygotowano w celu ogólnoinformacyjnym, ma służyć podnoszeniu wiedzy społecznej na temat telemedycyny oraz zainicjowaniu dyskusji na temat jej roli w polskim systemie opieki zdrowotnej.

Cały raport znajduje się pod linkiem:

http://telemedycyna-raport.pl/api/file/events/rtgr/DZP_raportTGR%20raport-www.pdf