11th Tinnitus Research Initiative (TRI) Meeting and TINNET conference

Tinnitus Research Initiative to organizacja wspierająca badania naukowe, które dotyczą tematyki szumów usznych. W konferencji uczestniczyło około 200 osób z całego świata, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu reprezentowała dr n. med. Danuta Raj-Koziak, która przestawiła dwie prace na temat wyników analizy psychometrycznej wizualnych skal analogowych oceniających głośność, zdenerwowanie, radzenie sobie oraz ocena problemu, jaki stanowią szumy uszne (Visual Analogue Scales as a tool for assessment of the tinnitus: Psychometric evaluation in a clinical population), a także wyniki adaptacji kwestionariusza THS do języka polskiego (Tinnitus and Hearing Survey: A Polish study of Validity and Reliability). Polskę, poza dr Raj-Koziak, reprezentowały dwie osoby – z Łodzi i z Poznania.

Konferencja skupiła się wokół następujących tematów:

  • modele zwierzęce tłumaczące mechanizm powstawania szumów usznych,
  • terapie dźwiękowe,
  • podtypy szumów usznych – charakterystyka oraz diagnostyka różnicowa,
  • terapia kognitywno-behawioralna w leczeniu szumów usznych,
  • czynniki ryzyka, przyczyny szumów usznych,
  • implanty ślimakowe w leczeniu szumów usznych,
  • genetyka i szumy uszne,
  • metody oceny szumów usznych.

Podsumowując, można stwierdzić, że aktualna pozostaje teoria wzmożonej spontanicznej aktywności na poziomie ośrodkowego układu nerwowego, która jest odpowiedzialna za słyszenie szumów. Stwierdzono natomiast, że zjawisko określane mianem „residual inhibition”, polegające na czasowym hamowaniu odczuwania szumów usznych pod wpływem hałasu, występuje u wszystkich osób i nie jest cechą charakterystyczną występującą jedynie u osób z szumami usznymi.

Ponadto panuje opinia, że istnieją różne podtypy szumów usznych wymagające odrębnego postępowania terapeutycznego. Na szczególną uwagę zasługują szumy uszne somatosensoryczne, których leczenie opiera się na terapii manualnej wykonywanej przez fizjoterapeutę. Fizjoterapeuta ma już uznane miejsce w zespołach zajmujących się leczeniem szumów usznych. Podczas konferencji przedstawiono urządzenie w kształcie fotela, który ma działanie relaksacyjne oraz rozciągające kręgosłup pacjenta i może być przydatny w terapii szumów usznych pochodzenia somatosensorycznego.

Nadal uważa się, że terapie psychologiczne są przydatną metodą w terapii szumów usznych. Wszyscy są zgodni, że nie ma skutecznego leku w leczeniu szumów usznych i nie rekomenduje się stosowania żadnego preparatu. Podkreślano znaczenie przeprowadzenia dokładnych analiz psychometrycznych przy procesie adaptacji kwestionariuszy oceniających stopień uciążliwości szumów usznych.

Pojawił się nowy obszar badań związanych z genetyką, gdzie próbuje się poszukiwać mutacji genowych odpowiedzialnych za występowanie szumów usznych.

Przedstawiono, jako ciekawe przypadki, występowanie migreny przedsionkowej, której towarzyszą szumy uszne. Niestety, niewiele prac dotyczyło oceny wyników leczenia szumów usznych, których klinicyści oczekują zawsze najbardziej.