Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu - strona główna

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Logo Unii Europejskiej

Specjalne podziękowanie dla prof. Henryka Skarżyńskiego

Z okazji jubileuszu w imieniu wszystkich pracowników Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu podziękowanie prof. Skarżyńskiemu złożyła dr Danuta Raj – Koziak: „Dziękujemy, że mogliśmy wspólnie budować tożsamość Instytutu i być współautorami sukcesów unikalnego w skali światowej ośrodka, którego pomysłodawcą i twórcą był Pan Profesor. Do osiągnięcia celu niezbędny jest lider, który wyznacza zespołowi cel, i który wraz z zespołem ten cel osiąga. Życzymy sobie, aby kolejne lata realizacji idei Pana Profesora były dla nas równie pomyślne”.

Dopełnieniem do podziękowania były życzenia złożone w imieniu całego zespołu słowami amerykańskiego pisarza dr Kenta M. Keiha.