Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu - strona główna

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Logo Unii Europejskiej

Stymulator Polimodalnej Percepcji Sensorycznej- Skarżyńskiego (SPPS-S) oraz Kapsuła Badań Zmysłów nagrodzona w Japonii

W dniach 4-5.08.2018 r. w stolicy Japonii w Tokio w jednym z największych centrów kongresowych w Japonii-Tokio Big Sight, odbyła się 3 edycja targów Japan Design, Idea & Invention Expo-2018, zorganizowana przez World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) oraz Chizai Corporation.

Głównym celem targów była wymiana pomysłów i poglądów wśród naukowców oraz pracowników uniwersytetów, innych ośrodków naukowych i firm promujących innowacyjność w skali światowej. Wydarzenie było doskonałą okazją do nawiązywania nowych kontaktów oraz międzynarodowej współpracy pomiędzy wynalazcami i przedsiębiorcami z różnych krajów.

Wystawcy targów mogli zgłaszać swoje projekty w jednej z 22 różnych kategorii m.in. takich jak: biotechnologia, zdrowie, odnawialne źródła energii, sprzęt multimedialny, pomoce edukacyjne oraz wiele innych. Ogółem podczas targów zaprezentowało się ponad 400 wystawców, ze wszystkich kontynentów, a wydarzenie odwiedziło tysiące zwiedzających.

Ze strony Polski swoje wynalazki zaprezentowały: Akademia Górniczo-Hutnicza z Krakowa, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy z Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernia z Torunia oraz Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu lider konsorcjum naukowego przedstawiający dwa innowacyjne produkty: Stymulator Polimodalnej Percepcji Sensorycznej – Skarżyńskiego (SPPS-S) oraz Kapsułę Badań  Zmysłów.

Stymulator Polimodalnej Percepcji Sensorycznej – Skarżyńskiego został opracowany i wdrożony jako innowacyjne urządzenie i program do diagnostyki i terapii centralnych zaburzeń słuchu wspólnie z Instytutem Narządów Zmysłów oraz Międzynarodowym Centrum Słuchu i Mowy „Medincus”. Kapsuła Badań Zmysłów to pierwsze zintegrowane urządzenie do badania wielu zmysłów człowieka zostało opracowane przez konsorcjum. Liderem projektu dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach przedsięwzięcia STRATEGMED jest Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu we współpracy z zespołami Politechniki Warszawskiej, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Instytutem Narządów Zmysłów i Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy „Medincus” oraz Greenfusion sp.z o.o.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie medali odbyło się 5.08.2018 r. Jury dla prezentowanych Stymulatora Polimodalnej Percepcji Sensorycznej- Skarżyńskiego (SPPS-S) oraz Kapsuły Badań Zmysłów przyznało najwyższe nagrody – złote medale w kategorii wynalazków. Dodatkowo Kapsuła Badań Zmysłów uhonorowana została specjalną nagrodą: Best International Design Award.