Prof. Henryk Skarżyński nagrodzony Super Perłą Gminy Nadarzyn

„Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć jest oczarowanie tajemnicą. Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki. Ten, kto go nie zna nie potrafi się dziwić, nie potrafi doznawać zachwytu, jest martwy, niczym zdmuchnięta świeczka” te słowa Alberta Einsteina towarzyszyły zaproszonym 2 września 2018 r. w sali widowiskowej Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury gościom. Miała tam miejsce uroczystość wręczenia Pereł Kultury, Nauki i Sztuki Gminy Nadarzyn. Wśród pierwszych laureatów Super Pereł znaleźli się Irena Santor i prof. Henryk Skarżyński, który otrzymał wyróżnienie w dowód uznania niezwykłych osiągnięć naukowych, a także na znak szacunku i wdzięczności.

– Nasza Gmina potrzebuje i docenia osoby, instytucje, organizacje, które nie tylko w kraju, ale i na arenie międzynarodowej rozsławiają Gminę Nadarzyn – mówił z okazji uroczystości wójt Dariusz Zwoliński – Dzięki takim osobom jak Pan Profesor, stajemy się atrakcyjnym miejscem do zamieszkania, a także pożądaną siedzibą dla nowych inwestorów. Składając Panu Profesorowi wyrazy uznania, jestem przekonany, że statuetka Super Perły Gminy Nadarzyn, będzie nie tylko docenieniem dotychczasowych osiągnięć, ale także kolejnym wyrazem uznania dla Pańskich osiągnięć.

Wręczając nagrodę wójt Gminy Dariusz Zwoliński dziękował także prof. Henrykowi Skarżyńskim w imieniu niezliczonego grona pacjentów i ich bliskich, którym odmienił życie.

Odbierając nagrodę prof. Henryk Skarżyński podkreślał, że to bardzo ważne, aby mówić o polskich sukcesach w każdej dziedzinie. – Trzeba oswajać nasze społeczeństwo z dobrze rozumianą karierą. Trzeba upowszechniać polskie osiągnięcia w wymiarze międzynarodowym, krajowym i oczywiście lokalnym. W Polsce czasem sukces jest postrzegany jako coś podejrzanego. A tak nie jest. Za sukcesem dziś wyróżnionych osób kryje się ciężka praca, wyrzeczenia i podejmowane ryzyko. Sukcesem zespołu Światowego Centrum Słuchu jest największa w świcie liczba przeprowadzanych dziennie operacji poprawiających słuchu. To o tysiąc procent więcej niż w znanych ośrodkach amerykańskich. Nasi polscy pacjenci zaś mają dostęp do najnowszych technologii, jako pierwsi lub jedni z pierwszych w świecie. Z tego jestem dumny i o tym będziemy mówić głośno.

Prof. Skarżyński dodał także, że bardzo się cieszy z faktu, iż Światowe Centrum Słuchu zostało wybudowane w Gminie Nadarzyn, bo przez wiele lat władze powiatowe i gminne bardzo wpierały działalność placówki.

Wyróżnienie to przyznawane jest po raz pierwszy – a ta edycja w szczególny sposób honoruje osoby, z których Gmina Nadarzyn słynie na całym świecie, a mieszkańcy są bardzo dumni. Nagroda została ustanowiona, aby uhonorować tych, którzy przyczyniają się do promocji gminy w kraju i na świecie oraz aktywnie działają na rzecz społeczności lokalnej.

Uroczystość uświetnił koncert zespołu Heroes Orchestra.