Prof. Henryk Skarżyński wziął udział w Forum Ekonomicznym w Krynicy

Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, prof.  Henryk Skarżyński, wziął udział w debacie pt. „Regionalne programy zdrowotne w polityce samorządowej”, która miała miejsce podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy, 4 września 2018 r.

Programy polityki zdrowotnej realizowane przez samorządy to ważny aspekt zdrowia publicznego, ponieważ to samorządy znają najlepiej potrzeby i oczekiwania lokalnych społeczności oraz możliwości skutecznego dotarcia do pacjenta. Regionalne programy zdrowotne dają również pole do zastosowania nowoczesnych i innowacyjnych metod leczenia w zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych. Jednak ich realizacja wymaga porozumienia i współpracy na poziomie finansowania, polityki i ochrony zdrowia. Podczas panelu uczestnicy przedstawili sposoby wdrażania w życie samorządowych programów polityki zdrowotnej oraz możliwości finansowania tego typu inicjatyw.

Podczas debaty prof. Henryk Skarżyński przedstawił założenia i osiągnięte już efekty Programu „Po pierwsze zdrowie”. Program ma na celu połączenie wiedzy medycznej i doświadczeń kilkunastu środowisk specjalistów z różnych dziedzin medycyny, służby zdrowia oraz mediów na rzecz promocji badań profilaktycznych pozwalających na wczesne wykrywanie chorób cywilizacyjnych i kształtowanie postaw prozdrowotnych.

Trzonem Programu są bezpłatne badania słuchu zarówno dzieci, dorosłych, jak i seniorów, w połączeniu z konsultacjami lekarzy innej specjalności. Realizowane działania Programu łączą w sobie diagnostykę zaburzeń słuchu z innymi problemami w takich dziedzinach jak: okulistyka, kardiologia, pediatria, stomatologia, chirurgia szczękowa, periodontologia, urologia, psychiatria i inne dziedziny medycyny. Wielospecjalistyczne podejście oznacza, że obok jednego specjalisty jest inny specjalista. Pozwala się to znakomicie uzupełniać oraz zapewnia lepszy dostęp do opieki specjalistycznej. Niektórzy z nas w różnych specjalnościach mają bardzo dużo doświadczenia i mogą być przykładem dla innych. – mówił podczas panelu prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

„Po pierwsze zdrowie” to Program kierowany do rodzin. Ważne, żeby podczas tych spotkań w różnych miejscach w Polsce, np. przy okazji koncertów „Lata z Radiem” czy innych wydarzeń, przychodziły całe rodziny, dzieci, młodzież, seniorzy, byśmy mogli kreować postawy prozdrowotne.

Bardzo nam zależy na kształtowaniu solidarności pokoleniowej, na podkreślaniu tego, że bez wsparcia rodzinnego dzisiaj nie ma takiego systemu opieki, który by zapewniał nam wszystko, czego potrzebujemy, co umożliwi wykorzystanie najnowszych zdobyczy nauki i medycyny. – dodał prof. Henryk Skarżyński.

Realizacja powyższych zadań to nie tylko profilaktyka, lecz także możliwości wczesnego wykrywania wielu chorób, które mogą być na tym etapie kontrolowane lub wyleczalne. Wczesna wykrywalność i wczesne rozpoczynanie leczenia są zdecydowanie bardziej opłacalne z punktu widzenia farmakoekonomiki oraz są w stanie w pełni zrekompensować nakłady poniesione na badania profilaktyczne, w tym powszechny skrining.

W debacie uczestniczyli także: Izabela Damboń-Kandziora (Dyrektor Departamentu Zdrowia – Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – Polska), Janusz Meder (Kierownik Oddziału Zachowawczego Klinika Nowotworów Układu Chłonnego – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Polska), Jarosław Pinkas (Główny Inspektor Sanitarny, Dyrektor – Szkoła Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego – Polska), Józefa Szczurek-Żelazko (Sekretarz Stanu – Ministerstwo Zdrowia – Polska).

Podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy uczestnicy tego spotkania mogli zapoznać się ze specjalną kapsułą diagnostyczno-rehabilitacyjną stworzoną w Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Zespół narzędzi zawarty w kapsule umożliwia diagnostykę wielu narządów zmysłów – słuchu, wzroku, równowagi, powonienia, smaku oraz narządu mowy. Do tej pory, żeby zdiagnozować poszczególne narządy, pacjenci musieli odwiedzić kilka ośrodków specjalistycznych. Dzięki mobilnej kapsule, którą można ustawić np. w centrum handlowym, przeprowadzenie badań przesiewowych jest prostsze i sprawniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, o czym mogli się przekonać uczestnicy Forum.